Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Undeb y Bedyddwyr.

News
Cite
Share

Undeb y Bedyddwyr. SYNIADAU CAMPBELL. I Yr wythnos hon, o dan lywyddiaeth y Parch. J. W. Maurice, Dinas Cross, cynhelir cyfarfodJ ydd Undeb y Bedyddwyr yn Llanelli. Yr oedd ton iach yn rhedeg trwy yr oil weithrediadau, a phrawf eglur yn cael ei roddi fod yr Enwad yo gwbl effro i bwysigrwydd cwestiwnau y dydd. yn wladol, cymdeithasol, a chrefyddol. Dewisiwyd y Prif Athraw T. F. Roberts, Aberystwyth, yn Llywydd yr Uudeb am y tlwyddyn nesaf. Gosodwyd amryw enwau am yr Is-lywyddiaeth, a dewisiwyd y Parch. J. R. JONES, D.D., Pontypridd, i'r swydd hono. Brodor o Brymbo yw Dr. Jones, a mab i Alltud Glyn Maelor. Bu ei yrfa yn un o lwyddiant parhaus, ac y mae yn un o breg- ethwyr mwyaf grymus yr enwad yn Nghymru. Pasiwyd penderfyniadau cryfion ar Addysg, DlnTest a Dadgysylltiad, ac hefyd yn nglyn a chYfansoddiad yr Undeb. Dadleuodd Dr. Morris, Treorci, yn rymus dros fod yr enwad yn hollol glir ar bwngc yr Athrftwiaeth. Nid oedd yn ddigon eu bod yn ar y pwngc o Fedydd a'r Cymundeb Sanctaidd. Dylent fod yn glir hefyd ar Berson Crist a'r lawn. Nis gallai yr Eglwysi Bedydd- 101 gynwys rhydd-feddylwyr, ac nis gallent ostwug y Gwaredwr yn gydwastad a John Smiths. Un o bethau cyfoethocaf yr Undeb ydoedd Anerchiad gorchestol y Llywydd ar Y Dduw- "jyddiaeth Newydd a'r Hen Grefydd," Dywedodd wrth gychwyn ei fod yn chwerthin- IlYd i alw y gymysgfa geid yn nghyfrol y Parch R* J- Campbell yn Dduwinyddiaeth." Nid Oedd yn Dduwinyddiaeth, nac yn newydd ond lllewn ffurf a'i nhodweddion amlycaf oeddynt towybodaeth yr awdwr o ddysgeidiaeth eglur pair Duw, ei anfaeledigrwydd hunanol, a'i QOniadau hyfion. Yr oedd llawer o'r pethau a ddysgai yn hynach na ChristionogaetV, ac wedi eu gwrthod gan y Saint, ac yr oedd Duw trwy el Yspryd wedi eu datgan yn gyfeiliornus. Hwynthwy oeddynt y philosophi a gwag wYIl," &c., a gondemnid gan Paul, fel heb fod cc ar ol Crist." Nid oedd syniadau Campell am Dduw dyn, y creadigaeth, pechod, nefoedd ac llffern ond gymysgfa disynwyr, Gwell ganddo ddywedyd mai ei anwybodaeth oedd yn cyfrif am y gymysgfa yn nghylch yr Ymgnawdoliaeth lawn, na chredu i Dduw ganiatau i Gabriel, Joseph gwr Mair, yr Efengylwyr Mathew a Luc Utio yn fradwriaethus i ddysgu celwydd i'r byd. Gofidiwn nad yw ein gofod yn caniatau i gyhoeddi crynhodeb llawn o'r Anerchiad •Sodidog hwn. Ni raid i'r Enwad ofni am lachusrwydd ei phwlpud tra y bydd dynion fel Mr. Maurice yn ei lenwi.

--ARDDANGOSFA ARDDWROL.I DYFFRYN…

Advertising

CYNGOR - SIROL MEIRION.--

Advertising

I MINFFORDD.

ITRAWSFYNYDD.

Advertising

[ BLAENAU FFESTINIOG.