Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

I '_NODIADAU WYTIINOSOL

} Cyngor ffol Esgobion.I

I Dyledion Capelau.I

News
Cite
Share

Dyledion Capelau. Yn Nghymdeithasfa Chwarterol y Method- istiaid, yr hon gynhaliwyd yn Mangor yr wythnos ddiweddaf, cafwyd trafodaeth ddyddorol a phwysig hefyd ar ddyledion capelau. Agorwyd y drafodaeth gan Mr. Peter Roberts, Llanelwy, yr hwn a gyflwyn- odd i'r gynhadledd ffigyrau ac a hysbysodd ffeithiau sydd yn haeddu ac yn hawlioystyr- iaeth bwyllog a llawn. Dywedodd eu bod Wedi cael eu hysbysu yn Nghymdeithasfa Ffestiniog y llynedd fod cynydd o 984,740 wedi cymeryd He yn nyledion capelau yr enwad yn ystod y flwyddyn oedd yn terfynu y pryd hyny. Swm y ddyled y pryd hyny oedd 9531,648. Yn ystod y deuddeng mis diweddaf (yn ol Mr. Roberts) chwanegwyd ati £79,930, ac y mae erbyn hyn yn 9611, 518. Cynyddodd y ddyled feI hyn er i gym- aint a P,73,488 gael ei gyfranu tuag ati a'i dalu o honi: Nid yw yn perthyn i ni ddywedyd dim yn mhellach am y ffigyrau nchod, nac ymyryd a materion unrhyw enwad neillduol. Ond y mae yn gweddu i ni alw sylw at amlder capelau ac amlhad parhaus capelau yn Nghymru gan yr holl enwadau fel eu gilydd. Nid ydym yn ol i eraill mewn awydd i gael i'r bobl frwy'rwlad gyfleusterau digon ac addas i addoli ynghyd, ond y mae yn hen bryd i ni fel Anghydffurf- wyr sefyll ac ystyried, a gofyn i ni ein hunain ac i'n gilydd onid ydynt yn cael eu hamlhau allan o fesur, ac oni werir arian lawer yn afreidiol. Cymerer dosbarth Ffestiniog fel engraifft. Mae ynddo ddigon o gapelau (heb gyfrif ysgoldai) i'r holl boblogaeth, yn wyr, gwragedd, a phlant, ymgynull ynddynt yr un pryd, er ei fod yn hollol anmhosibl i fwy na dwy ran o dair neu dair ran o bedair fyn'd iddynt. yr un pryd yn yr amgylchiadau mwyaf manteisiol. Mae'n fwy nag amheus genym a. geir dwy ran o dair ynddynt yr un pryd unwaith mewn blwyddyn. Ac eto dyma le i'r holl boblogaeth-a gweddill hefyd. Mae achos i gredufod rhywbeth tebyg i hyn vn N,.?r am lawer o ardaloedd erai!i yn Ngogledd Cymruf beth bynag am y Dehcu-   y  wn eto fod yn br)7d  hyd- dir. Dywedwn eto fed yn bryd I Anghy ? ffurfwyr Cymru edrych y mater y? ei vvyrleb Pa beth sydd yn cyfrif am hyn ? Ai se' d? a gwir ewyllus i ledaenu teyrnas Crist ? ? ynte cydymgais rhwng y gwahano! EnvvaC^ Crefyddol ? Gorfodir ni i gredu mai yr ol | ,• Os felly, goreu po gyntafiniysty'eoy mater yn ddwys yn ei hoU gysy!!tiad?' ac edrych pa beth eliir ei wneyd i ddwyn 3^^ ymgais anmhriodol hwn i derfyn. pawb ond y rhai ni fynant wyb0^ ?1 Cyngrair yr Eglwysi Rhyddi?n wed1 ?'??j Ilawer o ddaioni er's pan y'i ffurfiwyd», lC< J n re ddwyn y gwahanol emvadau i gyd??' a'u gilydd mewn rhai pethau i fesur  nag yr oeddynt wedi arfer gwneyd. Cre d?x"' fod eu hadnabyddiaeth o'u giIydd ''y? SY t aint yn garedicach. Ond y mae 9anddy"t le i wella eto. Ni welir yr I EiiN-v,,Idall gwa, hanol yn trigo yn ddaionus ac yn hy?y? (fel brodyr) ynghyd, hyd ani che!r "hwy y" Xtr; gynghori a'u gUydd yn He brysio i ?  neu bedwar o gapelau mewn ardal 36 yr ?n y byddai un yn ddigon. Mae peth ?'!y j? fl" d ha ar yn wastraff yn unig ond yn sarhad ar C(istionogaeth hefyd. Mae yn y ?'? vY, aS y tybir eu bod yn arweinwyr yr elwadall y perthynant iddynt, ac y mae y«na ,riol ac yn hollol resymol iddynt arwalO y y gwaith da yma. Onid ydynt yn bat-od, gweli fyddai iddynt roddi lie i errill-

Y Fasnach Lo.-

-Wedi ail-gychwyn ar ei d?'th.…