Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

Rheolwyr Ysgol GaraolraciclolI…

News
Cite
Share

Rheolwyr Ysgol Garaolraciclol I Llanrwst. Cynhaliwyd Cyfarfod o'r uchod prydnawn dydd Gwener, pryd yr oeddyn bresenol, Mri. John Roberts (Cadeirydd), Col, S. Sandbach, Parch John Morgan, Parch William Thomas, W. J. Williams, O. Isgoed Jones, Parch H. Rawson Williams, Miss Jones, D. J. Williams, W, H. Williams, W. G. Owen, Peter Mc'- Intyre (Clerc), a Thomas Griffith (Clefc cyn- orthwyol). Athrawes Cynorthwyol. I Daeth gair oddiwrth Miss B. A. Jones, Fair- field, Lerpwl, (Blaenau Ffestiniog, gynt), yn derbyn y penodiad i fod yn Athrawes Gynorth- Wyol yn yr Ysgol. Glanhau'r Ysgol I Anfonodd Jane Hughes, gais am gael rhagor ? gyflog am lanhau yr Ysgolion.—Mewn ateb- lad i Mr. I. Jones hysbysodd y Clerc mai f 13 oedd y cyflog yn awr yr un fath a phan nad 5^dd ond haner y gwaitb presenol i'w wneyd.— yflwynwyd y mater i'r pwyllgor. Ystafell Pwyllgorau, Daeth gair oddiwrth y Cyngor Dinesig yn I hysbysu y bydd punt y flwyddyn yn cael ei godi ° hyn allan am wasanaeth yr Ystafell at gynal oIl gyfarfodydd y Rheolwyr.—Pasiwyd i dder- .I Yn y telerau a gynygid gan yr ystyrid hwy yn ] hynod resymol. I Offerynau. I w Yr oedd gwerth £ 25 6s 5c o offerynau at I 1184Tiaeth yr Ysgol wedi eu pwrcasu, a chym- I rad\vyodd y Rheolwyr yr hyn a wnaed. Grant. I R ysbyswyd i'r ail grant o £ 206 13s 4c gyr-I i law, a bod y cyfryw wedi eu dodi yn yr ttatidy yn enw y Trysorydd. h Adroddiad Byr. f "arllenodd y Clerc adroddiad yr Arolygydd Ill,ir ymweliad a'r Ysgol Medi 1906, yr hwn a ddarlIenai fel hyn "School Inspected. School well conducted. Parodd darlleniadyr adrodd- "Id i'r holl aelodau chwerthin yn galonog. Cyflogau. Yr oedd y Pwyllgor wedi tynu allan Raddfa It eWYdd ° gyflogau yr athrawon, a phasiwyd h Wy. Elusendai. Yr oedd caniatad Arglwydd Carrington wedi ? gael i symud William Hughes o'r Elusendai. 2Y Cadeirydd a hysbysodd fod 13wrdd y f Warcheidwaid wedi trefnu i William Hughes Jd at ei fab, yr hwn a addawai edrych ar ei 1r oedd pump o geisiadan wedi dod i law am bel yr ystafell rhif 6 yn yr Elusendai, ond ni .c4'fwyd yr un ?? ° Drewydyr am ystafell r?h? ?- Darllenwyd ceisiadau y pump, ac en- y rhai oedd yn eu hargymell.-Mr. W. J. W"liarns, a sylwai na ddylai yr un o'r Rheol- yr arwyddo papurau y rhai oedd yn ymgeisio "Q Y Heoedd hyn yn yr Elusendai.-Y Parch. ? ?"ajn Thomas a ddywedodd nad oedd ef Wri deall fod niwed yn arwyddo y papurau.- )t Clerc Yr wyf wedi dywedyd wrth bob un o'r rhai fydd yn cael y papurau i'w llenwi na 3d ar un cyfrif ofyn i'r Rheolwyr ddodieu ?.ilwau wrthynt. Pa fodd y gall y Rheolwyr i° yn rhydd i: ddewis y cymwysaf pan dd ?'lenir y rhestr tra y maent wedi dodi eu enaw, au wrth bapur rhai eraill Rhoddwyd t.i r enwau i fyny ar ol cael eu cynyg a'u Cefno 91, a dewisiwyd Miss Anne Jones, 70 oed, I Ka ?yQdre Cottage, Llanrwst trwy fwyafrif i o. myned i ystafell 6. IVedi cryn siarad ar gael un i Ystafell 1, t t'*Inlid y dylai hon gael ei chadw i'r Matron, 3c ar ?grym y Clerc pasiwyd i ail hysbysebu ^eis'adau a bod yr un a benid i fod yn yQ t r° £ y ffaith hono i'w gwneyd yn amlwg ?& r s siad. Y mae y Matron yn cael ?5 yn Y uwyddyn yn ychwanegol at yr elusen o gy yn yn ychwanegol at yr elusen a 6/- ?? wythnos roddir i bob un fydd yn yr dai byn. Ysgoloriaethau, &c. I ^eth oedd cynifer a 43 yn ymgeisio am ysgolor- lktb4u ? datganwyd boddhad mawr wr?h %veled Y nifer mor llosog. Pasiwyd i ganiatau h0Uefh 0 ysgoloriaethau gwerth ?5. agored i'r oil ()s arth. Y chwech a enillodd y cyfryw oeddynt.—Gwilym Jones, Berthddu, ? ?rwst Katie Jones, Station Road, Llan- st .hI omas John Davies, Bryniog Ucha, Neb 'I'loreiice Doyle, Scotland Street, Llan- rw,t • Llewelyn Jones, Dytto Farm, Eglwys- G?tt a Mary Owen, Tyddyn Ucha, wytherin, .?°??? deg o ysgoloriaethau mewnol i'w ? ?dr ??yddu ar argymelliad y Prif Athraw, y y^J-I.Farr, M.A. Y deg a basiwyd oedd- Ylat avid Howell Jones, William Arthur J?oQe?? Meta Williams, Gwyneth Roberts, Ilisa Jane Barnwell. William Arthur Roberts,  ?' R. Jenkins, John Rowland Morris. ?eJra? ne Owen, ac Enid Roberts Jones. ? ? ?SymeIHad y Prif-athraw adnewyddwyd aLlIWI "alethau (BM???e?) y rhai canlynol ;— Otyeri^ Regamey Barnwell, William Griffith 'Wen- i.lliam Roberts, Robert Evan Roberts, ?b?ni- Roberts, Gwladys G. M. Williams, ;Ivies wen, Robert Griffith Lloyd, Edith ?rrv' NValter Griffith Owen, Gwilym Morgan ?obet ??? Redfern Roberts, a Margaret ?obet c Yr c),?d ?? eraill, yn dod i mewn o dan y ??n? l']cewydd gyda'r P.T's., ac yn cael rhodd 0 ail y cyfryw fel Alweryddion (?jBM???). badleuai Mr. D. J. Williams am i'r ysgolor- ?ba ?S?eleu cadi, a'r holl Alweriaethau eu to "\VUa £ go? °? ? ?? 10s Oc yr un Nid oedd reswm tnew 11 Swneyd alweriaeth yn uwch nag Ys-olor- ?etb ??? byddai y ptentyn dysglaer yn cael eu C???? ?' ac eraill yn derbyn mwy trwy ?dfi "°? %nonell araIl.—Y Clerc a ddywed- 0?? yr Arolygydd yn bendant vn erbyn All, eriaeth?-?,u bychain ac unffyraoL Dylai YSf1"  y rhieni a phellder y f{ordd o'r alrfl P"YlQ?.iadau y ?"? a phellder y ffordd o'r ?gol ?? ?? eu hvstyried wrth eu rhanu.—Mewn ??bi'? .? ?' Sandbach dywedodd v Clerc mai Y s\v" oedd at Ysgoloriaethau ac Alweriaetbau ydoedd ^124. Yr oeddynt yn awr wedi penodi i'r naill a'r Hall i fyny i £ 118, ac felly yr oedd £ 6 mewn Haw at geisiadau newyddion mewn Alweriaethau. At hyny yr oedd C161 yn y drysorfa wrth gefn ar derfyn y flwyddyn, a gallent gymeryd swm o hono at y £6. Yna awd yn mlaen i ystyried y ceisiadau ddaeth i law am Alweriaethau. I

Cyngor Dinesig Bettwsycoed.…

Heddlys Penrhyndeudraeth.…

TANYGRiSSAU 1

PWLLHELI.----------I

I-I- -'IN  rvvvvčridŠ;;;;d;IVVV1

Ysmaldod gyda'r " Limerick."…

Gwerthu Diod ar y Sul.I

1VVVVVVVi j Damwain Angeuol…

..-1>..tI:o& I'''''''' 1!''"'''f',!\,'…

" LOCK-UP."

ER SERCHOG GOF

Advertising