Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YN AnnTH, R 11 RRY, GHEMIST, STATION ROAD, LLRNRWST, Y CEWCH Y COD LIVER OIL I PURAF A HAWDDAF I'W IGYMERYD. Haner Pint, tOe., Pint ?s. 6c,, -:Haner Galwyn 4s 6c. COD LIVER OIL GYDA HYPOPHOSPHITES, V Real Stuff ?s 3c y Botel Haner Pmf. CHILDRENYS TONIC sef y darganfyddiad diweddaraf i b!ant gwaelion. Y feddyg-iniaeth oreu at fendio [dant ar ol y Frech Goch, neu ar o! unrhyw afiechyd arall. Cryfha y nerves, twcha a phura y gwaed, a chrea gnawd. Mewn poteli Is. a Is 9c. Meat and Malt Wine with Quinine sef Gwin adgyfnerthol i ra: mewn gwendid ar ot afiechyd tost 4s Sc y Botel Chwart. Orange Quinine Wine at godi y stumog a chryfhau y cyfansoddiad, ?sScybote!. -ICHEST & LUNG BALSAM. Darpanaeth diguro at yr Anwyd, Peswch, Bronchitis, a'f Asthma. 1Dlc y botel. :Bed Pans, Hot Water Bottles, Rubber Sheeting, Air Cushions, a phob peth angenrheidiol at wasan- aeth y CFaf. Trwy ein bod ar y TELEPHONE gaH- uogir ni gael unrhyw beth fydd eisieu ar frys, mewn ychydig oriau. At Amaethwyr yr Ardal. UN GAIR i'ch adgoffa mai yma y ewch y Cyffuriau goreu i'ch AnifeiHaid, megis POWDER CEFFYLAU, mewn Packets pwys Is yr un 5 am 2s 6c Y mae ein Powder mor adnabyddus erbyn hyn, fel nad oes eisieu dweyd dim i'w ganmoL Embrocation Gwyn (Horse and Cattle). Potel beint Is 6c yr un. Sweet neu Engine Oil mewn Tin yn dal galwyn, 2s 6c yr un. Unseecf Oil goreu Tin Galwyn am 5s 3c. Balls Ceffy/atF 2c. yr un. Yam Is. Hefyd cedwir y Stock fwyaf yn yr Ardal o THORLEY'S FOOD, HAD LLIN BLAN at FEEDIO, CATTLE COD LIVER OIL, PORTH/ANT; ILOLLOIAU, &c., <&c. Gwneir i fyny pob math o RISErri, yn Onest a chyda'r Cyffuriau Puraf. Svlw Persoiiol Archeb" Conwch y Cyfe¡riad:- ?yf??y? s?  el y" r yn a r 1;051. un'fH::e 95, 'Oil'Ia" HWCT e J1?LAT J1)RL&.f'%M???wwTA? ?- M'a.sna.chyddmewn e. ? Cerddon. a.eth &e ??tieryna.u Cordd o eob na.tnr. Dewisiad rhagofol bob amser ar law o PIANOS, ORCANS9 FOARMONIUMS. Violins, Auto-Ha.rps, Gra<mophcnes, Graphophones, Phonographs, &c. Hefyd cedwir Stock helaeth o RECORDS!i'r Phonographs a'r Gramophones. T?'?T'?'C?ATT '?'Eys'?H'?'TM'?Ttf ?JTES.j'EKE??'?'TJt??<?Lf?TWJFEt?<ur?Aa.TU T A T'TW Sy ?TATiU?'??arA T ?.&&i'T.& ?' JL??tAii.Ra.??.M A?.JEt?X?MLUJu SEFYDLWYD DROS 25 MLYNEDD. -Messrs. EDWARDS & WJLDAMS, DENTAL CO., LIMITED, (Diweddar R. Edwards, Dentist, Rhyl a Portmadoc), BOD <QW If M E DD, P ORTM A DOC Arddymunent hysbysu eu bod yn parhau i ymweled yn rheolaidd a'r Lleoedd canlynol Blaenau Ffestiniog-Bob Dydd LIun o 12 hyd 7, ac hefyd pob Dydd lau o 3 hyd 6, yn nhy Mr. Roberts, [42, High Street, y drws nesaf i Maenofferen Hotel. Lianrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen y Ffair), yn nhy Mri. David Jones &: Son, Station Road, gyferbyn a Boars Head, o 11 hyd 5. Pwllheli-Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o /7 hyd 4. Cricciath-Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, Liys Caradog, High Street, o 4-30 hyd 7. Portmadoc-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos. Bala-Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddter, Tegid Street, o y/hyd4. D c,,? .gei'ilau ac Abermaw-Trwy appwyntiad ar Ddyddiau Sadwrn. "'e, 'f' .ii. "IMI\r.. MOTECE OF REMOVAL. EVANS AND CO., Plumbers, Giaziers, & Sanitary Engineers, Having removed from DOLGARREGDDU, to Nos. 41 & 42, CHURCH STREET, Where they are showing a Large Stock of PLUMBSMO GOODS OF ALL DESCRIPTION. ALSO, A large stock of CYCLES and ACCESSORIES, PRICES TO SUIT ALL. Sole Agents for Ariel. Royal Enfield, Rudge-Whitworth, Allday's and Omens', Bradbury and other wellknown Cycles. All the above cam be had by Easy Payment, 10s. Monthly. Also REX MOTOR CARS and CYCLES. PETROL always in Stock. MOTE THE ABOVE ADDRESS. IMPORTANT TO CONTRACTORS, PLASTERERS i &e. HUGHES BROS., PORTMADOC supply the 33ost London Portland A ? ine3m t ?????S??N?B?t?5?JHit<B? At Remarkably Low Prices. Quotations delivered at any Station for CEMENT and aM ButUng Ma,te!r'a!s given on application, "o;IIH UGHES Address 'TiNYSTOWYN, Portmadoc. Argrclffwaith. ikrgraffwaith, Fob math o ARGRAFFWAITH ar gyfer C Y N GH E R D DA U, CYMAMFAOEDD CANU, a CHYFARFODYDD o bob natur. Rhoddir Prisiau am Argraifu CY- HOEDDIADAU, CYLCHGRONAU ADRODDIADAU Y CAPELAU, YSTADEGAU CYFUNDEBAU, a LLYFRAU BACH neu FAWR. CARDIAU COFFA. CARDIAU PR!ODAS. CARDIAU YMWELED. Yn ngbyda llu o bethau ar gyfer BUSNES, megis BILLHEADS MEMORANDUMS, MANIFOLD LETTER BOOKS, CHECKsBOOKS &c., &c., i'w cael yn y modd GOREU a RHATAF, yn i li'd f a'r i ??@Q@?d??3.9? 11f\ 1!1 :r I!h r 'fv' L ['' r ;t"'R T f-E '11'8' :>1' .¡' ,:í iJ {¡ U í I f L7- PREPARE FOR THE HARVEST.. By purchasing the CHEAPEST and BEST HARVESTING tMPLEMENTS from E. LLOYD JONES, tronmonger and Implement Merchant) LLANRWST, Including:— "JOHN WILLIAMS AND SONS" New Mowef "The Queen." WtLL!AMS "A!Steet" Wheel Rake, both fitted with all the very latest !mprovenf<ents. "OSBORNE and COY'S" Binders Reapers, one and two Horse Mowers Hay, Fedders, Self-dump Horse Rakes. z "Martins" Patent S.v-ql" Tumor, Wood aid Steel American Rakes, Drag li4lIto We!sh-made Hand ga.11 es, Scythes, Hay ForB<s, 04 rt Rope, etc., etc. <r Sp!end)d AssortraOntOf We:sh Tub and End _Over,F-Od Churns, Dairy Ute"s"s 'Of every description. "Listers" Cream seperat.. ors, (14 days free trial." Compare our Quality and P? Price List on APP?'" DILLADAU NEWYDD. Y maer HAF wedi DOD, a dymalr adegi 9-101 DILLAD NEWYDD, ac os am sierhau y Brethynau, Toriad, alr Gwaith 90reljf deuweh at JOSErE JONES, & SONS, TAILORS AND CLOTHIERS, 2, Oromwell St., Bl. 3rfostiuiog. Cyflawnder 0 ddewis o Frethynam, neuvellwch ddod a'ch defnyddiau eich hunain. ? SEE TO "VGOUR HEMTJt BY ASKING YOUR GROCER FOR JO)IN BELL'S RALE 5COTCK j OikT CME3. The Purest Food oa the Market is JOHN. BELL'S :t,ALE SCOTCH OAT C, Est See you get JOHN BELL 5 "1 Ft in on I I ?.