Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

BAdDDO^IAETM. I Q ii< ..;><…

I ARWEST FARODONOL GLAN--…

TREFN OEDFAON Y SULI

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

TREFN OEDFAON Y SULI Y METHODISTIAID. I PENIEL.—Parch. J. R. Jones, B.A. ENGEDI—Parch. J. E. Hughes, B.A., B.D. GWYLFA-Parch. BETHESDA.—Parch. D. Hoskins, M.A. TABERNACL.—Parch. W. Williams, Talsarn. GARREGDDU.—Parch. David Jones. MAENOFFEREN.—Parch. J. O. Jones, B.A., Bala. CAPEL SEISNIG (English Chapel).—Rev. R. R. Williams, M.A. Iiè BOWYDD.—Parch. John Owen, M.A. RHIW.—Parch. Thomas Hughes, B.A. BETHEL.—Parch. R. Silyn Roberts, M.A. YR ANNIBYNWYR. BETHEL.—10, Parch. George Davies, B.A. 6, Parch. R. Talfor Phillips. HYFRYDFA.—Parch. J. Williams-Davies. BETHANIA.—10, Parch. John Hughes. 6, Parch. J. Rhydwen Parry. JERUSALEM.—Parch. E. T. Thomas, Aber- hosan. Machynlleth. BRYNBOWYDD.—10, Parch. J. R. Parry. 6, Parch. George Davies, B.A. SALEM.—Parch. T. Griffith. CARMEL.—10, Parch. R. T. Phillips. 6, Parch. John Hughes. Y WESLEYAID. EBENEZER.—Parch. Maelor Hughes, Man- chester. DlSGWYLFA.—Parch. R. Owen, Treorci. SOAR, RHIW.—10, Parch. T. Isfryn Hughes. 6, Mr. D. O. Jones, Blaenau. TANYGRISIAU.—10. Cyfarfod Gweddi. 6, Parch. T. Isfryn Hughes. FFESTINIOG.—10, Cyfarfod Gweddi. 6, Parch. R. Morton Roberts. Y BEDYDDWYR. SEION.—Parch. H. Bryn Davies, Llandudno. CALFARIA.—Parch. E. Cefni Jones. MORIAH.-Mr. F. B. Roberts, Corwen. PISGAH.-Mr. Robert Humphreys. Harlech. CAERSALEM.—Cyfarfod Pregethu nos Sadwrn a thrwy dydd Sul, Gwasanaethir gan Mr. W. S. Jones, Rhos; a Mr. Albert D. Foulkes, Glynceiriog. Dechreulr yr oedfa nos Sadwrn am 6 o'r gloch, a phregethir gan Mr. A. D. Foulkes. A ▲ A. A A A A A A Jk. A AA AA «

Cael Nwyddau Trwy Dwylil.

Advertising