Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

.MYFANWY.-I

S DISGWYLIAF, Y BEDD SYDD…

y AdoSygiad y Wasg.

News
Cite
Share

y AdoSygiad y Wasg.  CAPELULO.—Y mae ysgrifau dyddorol 1),Ist 2Lt ? hen gymeriad hynod hwn o Lan- M eu cyhoeddi yn llyfryn hwylus yn yfr 11 y ? dan olygiaeth Mr. 0. M.  gan Gwmni y Cyhoeddwyr Cymreig, -^Ha f°' n- Ei bris yw swllt. Dylai gael ?yni??c' roesawusynycylchhwn. c '?'! ?'Daeth y rhifyn am Awst i'n Haw gyfoethog. Ceir ynddo gasgliad ■r&au y darllenadwy iawn. Mr. Morgan, ?aet?' y? ol ei arfer, yn fedrus nodedig ;rlla.' U ar y "Drain," a nyth Coch y t?a.Q arha Tecwyn gyda "Llanberis." ngj^ ? defnyddiau ysgrifenu ddarganfydda ? ?8! '? a'r He hwnw, ac ymddengys fel pe .? °n^ dechreu ar y gwaith. Llafurus ?Dd dechreu ar y gwaith. Llafurus ,?Hy? ??ss gymerodd y Parch. 0. Gaian- 'i ?W?'))'? ?nis i draethu arno, sef Dafydd eim riw'" Ar y maes y mae, nis gellir ?OtT" ?wy dyddorol. Gwelwn fod y orr4rri.ai yn cael sylw Iled amlwg yn y ??. "y??orol fyddai hanes cyflawn am y i, '?t}a ?'? prangciau yn Nghymru. Ter- :oeQd i jl awer o Eglwysi. ac arweiniasant j'?sa.t. er o Eglwysi, ac arweiniasant ?r?. drueni bydol a chrefyddol gyda'u  thra laethau ffol; ond megis cynt, felly ?y? ?. ? cyfeHiornadau yn awchus, pe er 4WYII d'Il ond bod yn hynod a haerllug gyda '?ha'? y gweddai gwyleidd-dra a pharchedig ^<3 f ?etha Glaslyn yn fyr ar yr "Ail ym- ?4?d '? Ramoth." Y mae Elis o'r Nant yn t'v•y'etl y m'aen gyda'i chwedl dyddorol am ?Po rthnyn Cymreig." Elfed a draetha yn f,l48 4r Samuel Bowen," a chaiff Teulu'r {Yll ?n 8 yn y rhifyn. Fel hyn y mae ?u ar "Nychdod Isa!lt."—y Bardd- ??°,°,B!aswaenydd:— p Y en'id Ilola'n fynych,-IsalIt deg, Ot ed1 ?? adeg, pa sut yr y?ych ? <\ Ur' Honi eto,—heddyw sydd, ?'I"?y?y?ymddeffro; A'i ^yn bryd y llama'n bro, A 1 yn Hond ei dwyla. jj b? S?gar. hoff feddyg o rin ? ''??ydywHe6n. ? der ac isder cystudd O b ?''?isdercystudd q,rh'd 0^ "?d a'ch gwnai yn brudd l' '4 Yrl1 ? ??'°??'c?. d?w amser heulog 'sa'lt, a thegwch tesog V?'oi ? ? daeM. mae Hu blodeuog ? it?,°?y?? a llwyni deiliog; ? ?d oc|idog wna cwm a gallt, et JsaLt fydd ein tywysog." ? ^ar, ?'? yw dyfroedd o hyd, ) '? by???ar; oblegid, ?It."?geuluso,—ba?-!to o hyd ? ? ??'?yryd i'ch ymddiheuro. r?n ??ddiad i'w bro,-ry heb air, ??-i <Lre" t. ???'?? ? chware yno. A ^ebyLlia direidi-ga y pysg, ???rr i w (ii' Ar (j heb frwdr a chwi, ?en ?wyrn, heb frwydr a chwi. ^en s^ ? gant eu siomi. Syn a. Wn. d. "riy slod-i wy,cb ?? ?"?? y Manod t Cvrl' 'd d ^olan,/ cvn myn'd i'r gwaclO <'?Qid ?,/ ?.?..Utyndod? ymgomio—eto, gewch '??''? y?go?io—eto, ge?vch ?'?o? teg aWr gen\veirio K !liff Pap P? cystudd o'ch co' ?Ot h\ch iff by.godeto.  me  ??Idd?n i ych,—a'o trydar a. arymh!eyr ydych? trydar Gwyneb rhywiog ein broydd,—yn eu swn Sydd yn troi yn newydd; Hewydus, ddiflin hedydd Gordia'i don wrth gryd y dydd. Ar led y cewch glywed glan, Gywreiniaf gorau anian; I'r teulu brwd o'r tal bren Byw gyfeilia'r big-felen. Urddant gyngherddau'r wawrddydd—wyn- faol A chyplau swynol o gylch Plasweunydd. Wir, a brys dowch o'r breswyl,—i gyraedd Per gorau'r haf-gylchwyl; Honant fod Isallt anwyl Yn ffrind hoff o wrando'u hwyl. Ond, cewch fendio, cewch fwynder,—-daw A dilyna llonder; [ail hoen, Da iawn yw y medd Duw Ner Law i estyn meluster. Duw lor sy'n berffaith diriawn,—Isalit hoff, Os hallt yw'r aig ddigllawn Ac er alaeth cur creulawn, Efe'n wir sy'n addfwyn iawn. Anodd esbonio'n uniawn Y gawod oer; ond gadawn, Heddyw, ddyddiau o ddioddef Anial ing yn ei law Ef, Ni fu i'r nef roi i ni Ddihoenedd heb ddaioni. Mai 31, 1907. ELFYN. Y GENINEN.-Daeth y Geninen Eistedd- fodol" am Awst allan o'r Wasg rhifyn ar- benig yw hwn o'r cyhoeddiad gwerthfawr sydd gan Eifionydd. Awdlau, Pryddestau, Cyw- yddau, &c., sydd yn y rhifyn hwn, a'r oilyn fuddugol mewn gwahanol Eisteddfodau a chyrddau llenyddol. Y mae y testynau yn rhy luosog i ni eu henwi, ac amryw o'r darnau yn wir rawn yr awen. Cyfieithiad campus o'r Baban diwrnod oed," yw eiddo Mrs. Popham gynt o Maenan. Pa le y mae y Llenores dalentog hon yn awr ? Brithir y dalenau gan gynyrchion amryw o Feirdd y cylch hwn, megis, Eifion Wynn, Elfyn, Bryfdir, Parch. J. D. Richards, Silyn Roberts, a R. Abbey Williams. Y mae yma gyfoeth o amrywiaeth testynau, a chymaint a byny o amrywiaeth awdwyr a doniau.

TREFN OEDFAON Y SUL

Advertising