Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

ARDDANGOSFA AMAETHYDDOLi NANTCONWY..…

--ARDDANGOSFA ARDUDWY. vV"I

VyVVVVVVV Yr Arglwydcles a'i…

Liadrata Wisci.

[No title]

DIRWASGIAD YN Y CHWARELI.-

News
Cite
Share

DIRWASGIAD YN Y CHWARELI. Mr. Gol.—Yn ngwyneb y dirwasgiad mas nachol presenol yn yr arda! hon, nid oes on nifer lied fychan nad ydynt yn teimlo oddi wrtho, i raddau mwy neu lai. Wrth fyn'd a dod i'r chwarelau, mynych y civwir cwyno.mor galed ydyw ar lawer teulu, a hawdd y credid hyny. Ond amcan yr ychydig sylwadau hyn ) ydyw, galw sylw ein gilydd at ryw gwestiwn fel hyn-A ydym ni yn gwneyd ein goreu o'r amgylchiadau fel y maent ? A ydym ni yn ceisio aberthu, a byw heb foethau bywyd, er mwyn angenrheidiau bywyd ? Er eiigraifft, dyweder, fod dyn yn arfer myglus (tybaco), neu ? yn arfer cymeryd glasiad o gwrw yn feunyddiol, neu yn achlysurol, pan oedd gwell byd arno nag yn awr, a ydyw yn gwneyd hebddynt yn yn awr, pan y mae yn methu cael y ddau ben llinyn yn nghyd." Pa sawl un o honom sydd yn methu gwybod pa fodd i gael bwyd a dillad i ni a'n plant, at y gauaf, ac eto yn prynu o ddwy i chwe' owns o dybaco yn yr wythnos? Y mae y dyn sydd yn ei ddefnyddio yn gymedrol, fel y dywedir, yn gwneyd ar ddwy ows yr wythnos yn gwario felly tua 2/4c yn y mis. 5a rdswrn a chysondeb sydd rhwyng fod dyn yn cwyno ei fod yn methu cael esgidiau am draed ei blant, ac ar yr pryd yn dyfetha gwerth o 2/- i 6/- o dybaco bob mis. Hwyrach fod rhai o honom yn yfed cwrw ac yn arfer a'r tybaco, y mae byn, yn dyblu y gwastraff. Hwyrach fod eraill na.d ydynt yn ymwneyd dim a'r ddau beth uchod, ac eto er eu holl galedi a'u pryder am 6:j I- dyfodol yn gallu myned am dro ar ddydd gwyl, neu gyda trip yr Ysgolion Sul. Rhaid cat'!1 arian i hyny, ond pob chwareu teg i bawb sydd a modd i hyny ei gael. Yn awr, a ydym mewn gwirioneda yn sylweddoli pethau yn iawn ? A ydym yn edrych yn ngwyneb ein hymddygiadau a'u harferion personol yn wyneb-agored ac yn onest ? Yr wyf yn ofni nad ydym, a dyna ty amcan wrth drethu eich gofod Mr. Gol. ydyw, ceisio galw sylw at bethau fel hyn, a chae? diwygiad. Wrth gwrs nid wyf yn meddwl aw- grymu fod rhoi goreu i'r tybaco a'r ddiod, &c" yn gwneyd i fyny am y gwendid arianol, ond byddai yn help mewn llawer achos. Nid wyf yn gwneyd y sylwadau hyn yn bersonol at neb mewn ffordd o edliwiad, nac yn bwriadu brhda neb, ond yn syml er mwyn ceisio cael rhyw gymaint o ddiwygiad. Yn sicr fe fydda: gweled yy arian ydym yn wario am dybaco a phethau disylwedd eraill, wedi eu harbed, oeu eu gwario am esgidiau o dan wadnau ein plant, ac yn glydwch am eu cefnau, yn ganmil gwell pleser nag edrych arnynt yn troi yn fwg. Beth pe baem yn meddwl o ddifrif am y mater h „n, ac yn penderfynu gwneyd hebddo ? Y m? y tybaco yn eulun pur boblogaidd yn ein pHth. I gan bob gradd a sefyllfa, ac yn wir gan bob oedran. Byddai gwell golwg ar lawer un o honom o ran ein cyrph, a'n llogellau yn llawn- ach wedi rhoi goreu i'r arferiad ffol. I GWEITHIWR,

I MEDDWDOD A GODINEB.

[No title]