Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

ARDDANGOSFA AMAETHYDDOLi NANTCONWY..…

--ARDDANGOSFA ARDUDWY. vV"I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ARDDANGOSFA ARDUDWY. v V" I Cynhaliwyd yr Arddangosfa hon ddydd Sadwrn, yn y Pare, Llanbedr, a throes allan yn llwyddiant hollol. Y Llywydd ydoedd, Arglwydd Harlech; Is lywyddion, Mri. R. Williams, Bryntirion, a D. Pugh, Llandanwg Trysorydd, Mr. R. Griffiths, Llythyrdy; a Mr. Ellis Jones, Library, yn Ysgrifenydd: y mae enwau y fath swyddogion yn ddigon i sicrhau llwyddiant bobpeth sydd yn deilwng o lwyddiant. Cadeirydd y pwyllgor oedd Mr. Jones, Plasybryn, a Mr. R. Williams, Bronfair yn Is-gadeirydd. Dyfarnwyd y Prif wobrau fel y canlyn GWARTHEG. Tarw heb fod dros ddwy flwydd, 1, D. Griffith, Tyddyndu, Harlech. Tarw dan flwydd, 1, M. Evans, Egryn Abbey, Dyffryn, 2, M. Jones, Glasfryn, Har- lech; 3, J. M. Jones, Dinas, Harlech. Buwch, cyflo neu flith, 1, J. R. Jones, Pentre Mawr, Dyffryn 2, J. Davies, Tynewydd, Tal- sarnau, 3, Richard Edwards, Ymwlch, Har- lech. Heffer gyflo neu flith, o dan dair blwydd, 1, D. Griffith, Tyddyndu; 2, R. Edwards, Ymwlch; 3, E. J. Williams, Llangadwgan, Dyffryn. Eto, dan ddwy flwydd, 1, D. Griffith, Tydd- yndu 2, W. Roberts, Hendy; 3, G. Griffiths, Rhydgoch, Talsarnau, Eto, dan flwydd, 1 a 3, W. Edwards, Hendy 2, D. Lloyd Jones, Tyddyndu, Llanbedr. Par o Fustych, 1 ac 2, E. Lloyd, Bronfoel Isaf, Dyffryn. Eto, dan ddwyflwydd, 1, D. Lloyd Jones, Tyddyndu; 2, E. J. Williams, Llandanwgan. GWOBRAU ARBENIG.—Par o Fustych dan ddwy flwydd. 1, D. Lloyd Jones; 2, E. J. Williams. Heffer Cymreig dros ddwyflwydd, 1, D. Griffith, Tyddyndu. Y goreu yn adran y Gwartheg, J. Davies Tynewydd. CEFFYLAU. Caseg a Chyw (Amaethyddol), 1, M. Hughes, Glasfryn, Harlech; 2, J. Jones, Warneinion, Harlech 3, G. Griffith, Tanypenmaen, Har- Iech. I Ceffyl neu Gaseg (Amaethyddoi), 1 a 3, M. Hughes, Glasfryn 2, R. Jones, Benar Isaf, Dyffryn. Eto, o dair blwydd, la 3, D. Griffith, Tyddyndu; 2, M. Jones, Uwchlaw'rcoed, Llanbedr. Eto, dan ddwy flwydd, 1. D. Griffith, Tyddyndu; 2, G. Griffith, Tanypenmaen. Merlen a Chyw, 1, M. Evans, Egryn; 2, R. G. Richards, Pensarn, Llanbedr; 3, D. Davies, Beach Road, Abermaw. Merlyn neu Ferlen i farchogaeth, 1, R. Wil- liams, Bryntirion, Dyffryn. Eto, dan dair oed, 1, R. G. Richards, Pen- sarn. Eto, dan ddwy flwydd, 1, R. G. Richards; 2, S. Stephens, Maesgarnedd, Llanbedr. Merlyn Mynydd a Chyw, 1, R, J'ones, Ystumgwern. GWOBRAU ARBENIG :-Ceffyl goreu ar y cae, R. Williams, Bryntirion. Merlyn neu Ferlen ieuangc, 1, R. G. Rich- ards. Caseg, Ceffyl, Merlyn, neu Ferlen flwydd, 1, D. Griffith, Tyddyndu. Merlyn Cerbyd, 1. R. Williams, Bryntirion. Cyw (Amaethyddol), 1, R. Jones, Ystum- gwern. Cyw o "Flavius," 1, R. Jones, Ystumgwern. Merlyn Mynydd, 1, R. Jones, Ystumgwern. Cyw o Geffyl Cadwaladr Williams, Tyddyn Merched, 1, G. Griffith, Tanypenmaen. DEFAID. Hwrdd Cymreig, R. G. Richards, Pensarn. Tair Mamog, R. Williams, Bronfair. Eto, dan deirblwydd, R. G. Richards. Eto, dan ddwyflwydd, R. G. Richards. Tri Oen Benyw, R. Williams, Bronfair. Oen Hwrdd, R. Williams. Hwrdd heb fod yn Gymreig, J. Davies, Ty- newydd. Tair Mamog, heb fod yn Gymreig, R. G. Richards. GWOBRAU ARBENIG :-Tair dafad, R. G. Richards. Hwrdd a thair Mamog, R. G. Richards. Hwrdd o dan ddwyflwydd, J. Davies. DEFAID MYNYDD. Hwrdd, M. Owen, Cwmrafon. Eto, dan deirblwydd, M. Price, Cefn Ucha, Llanbedr. Eto, dan ddwyflwydd, M. Evans, Egryn. Oen Hwrdd, M. Owen, Cwm'rafon. Tair Mamog, M. Price. Eto, dan dairblwydd, M. Price. Tri Oen benyw, Lewis Jones, Coeducha, Dyffryn. Tri o Fyllt, dan ddwyflwydd, E. Lloyd, Bronfoel Isaf. Hwrdd, M. Owen. Tair Manog, M. Pierce. Casgliad o Ddefaid. E. Lloyd. Hwrdd a thair mamog goreu ar y cae, M. Pierce. CWN. Daeargi neu Ddaeargas*, Rhingyll R. Owen, Bl. Ffestiniog. Eto, Fox Terrier, 1, Dr. D. L. Davies, Criccieth cydradd ail, W. Thomas, Porth- madog, a David Evans, Criccieth. Ci neu Ast Ddefaid (garw), 1, W. G. Powell, Capel Garmon 2, Edward Davies, Llanegryn. Eto (llyfn), Hughes ac Owen, Blaenau. Ci Helwriaeth, 1, W. Jones Humphreys, Penrhyn 2. Dr. D. L. Davies. Spaniel, W. J. Humphreys, Penrhyn. Fox Terrier dan flwydd oed, 1, William Thomas, Porthmadog 2, E. J. Jones, Bwthyn, Llanbedr. Ci goreu ar y cae, cydradd, W. G. Powell a W. J. Humphreys. PRAWF CWN DEFAID. Dosbarth agored.—1, J. Ellis, Wernol, Llan- dderfel 2, R. Williams, Hafodwen, Trawsfyn- ydd cydradd 3, William Roberts, Abermig- neint, Ffestiniog, ac Ellis Jones, Crafnant, Harlech. Dosbarth y Cylch.—1, Ellis Jones, Crafnant 2, W. R. Edwards, Tycerrig, Ganllwyd; 3, M. Hughes, Glasfryn, Harlech.

VyVVVVVVV Yr Arglwydcles a'i…

Liadrata Wisci.

[No title]

DIRWASGIAD YN Y CHWARELI.-

I MEDDWDOD A GODINEB.

[No title]