Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

ARDDANGOSFA AMAETHYDDOLi NANTCONWY..…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ARDDANGOSFA AMAETHYDDOL NANTCONWY.. Cynhaliwyd y 37ain., Arddangosfa perthynol i Gymdeithas Amaethyddol Nantconwy, yn Mharc Gwydr, ddydd lau, a chafwyd un o'r rhai rhagoraf er ei syfydliad. Golygai y tywydd fod yn dra anffafriol yn y boreu, CJ-(!-L ymgodcdd, ac eithrio ambell gawod yn y pryd- nawn, cafwyd tywydd tra dymunol. Er nad oedd lawn gynifer o anifeiliaid wedi eu hanfon i'r maes ag y gwelwyd rai blynyddoed1 n oil etc yr oedd yr ansawdd yn rhagorol i.swn: cystal ag a gafwyd erioed. Y LlywyU cLni ydoedd Mr. J. Hartley Bibby, Mr. J. j :vlait- land yn Is-lywydd, Mr. E. Jones Owen i-ti Drysorydd, a Mr. H. J. W. Watling yn enydd. Cynorthwywyd Mr. Watling g.t, ..vir Hayes, ac yr oedd y gwaith yn cael ei 0.. yd i foddlonrwydd pawb yn gyffredinol. Cynhaiiwyd cyfarfod o'r Gym<J< i:has yn y prydnawp, a jab&gjwyd pleidlais <> ddioich cynes i'r Llywydd am y Gwpan Atua werth fawr roddodd i gystadlu am dani. blaenllaw yr Arddangosfa i ffurfio Cymdeithas "Fanciers"! yn Nyifryn Conwy, a pbasiwyd i gael cyfarfod i'r amcaa ar y 29ain. Golygir i gael Arddang- osfa gyd;i Dofednod, Cwn, Cnthod, Colomen- el, ac Adar Cewyli. Penod >vyd Mr. A. T. Johnson, Glanconwy, yn Ysgnici-ydd. Yr oedd y cae yn cael ei gefnogi yn dda eleni eto gan Mr. E. Lloyd Jones, gyda'r offerynau amaethyddoi: Mri. Hughes & Burrows hefyd yr un modd. Yr oedd eu offerynau yn heirdd iawn, a llawer iawn o ddewis o honynt. Syl- wasom hefyd ar Mri. Foden, gyda'u hymborth celfyddydol i Loi, &c. Mri. Dickson, Caer gyda'u planhigion, blodeu, ac hadau- Mri. Cooper a Dougall gyda'u powdrau golchi defaid. Gartoon, gwerthwyr Hadau, Warring- ton, yn cael eu cynrychioli gan Mri. T. H. Roberts, Rhewl, Rhuthyn, ac Owen Hughes, Melin y Coed, Llanrwst. Yr oedd Mr. J. Berry yn arddangos casgliad godidog o Fel er mantais yr Arddangosfa a'r Cystadleuwyr. Darparwyd lluniaeth o'r fath ragoraf gan Mr. Bickers, New Inn, ar y Maes mewn Tent cyfleus. Cafodd yr Esgynllawr (Grand Stand) gefnogaeth dda eleni. Eiddil iawn oedd y Seindorf o'r "Clio," :yn enwedig at wasanaeth maes mawr agored fel un yr Ardd- angosfa, ond gwnaeth y bechgyn yn lied dda ac ystyried eu hoed a'u nhifer. Dymunol oedd deall fod y derbyniadau am fynedfa i'r maes yn hycod o dda eleni, a chredir fod yr Arddangos- fa yn llwyddiant perffaith. Y Beimiaid eleni oeddynt:—Ceffylau Trym- ion,—Mr. J. Whinnerah, Wharton Hall, Carn- forth; Ceffylau Ysgeifn,—Mr. J. Lancaster, Broughton, Preston Gwartheg,—Mri. Fear- nail, Lea Manor, Aldford; a J. Maitland, Glynllifon Park, Caernarfon; Defaid a Moch, —Mr. W. Conwy Bell, Brynffynon, Rhuddlan; Cwn n, Cwningod,—Mr. R. Muir, Bangor Dofeduod ac Wyau,—Colonel S. Sandbach, Hafodunos, Abergele Adar,—Mr. W. C. Roberts, Dolhyfryd, Llandudno; Cathod,— Mrs. T. Connell Smith, Maidenhead Ymenyn, —Miss J. Foster, Dairy Institute Worleston, Nantwich; Mel,—Mr. John Berry, The Apiary, Uanrwst. Y Mil-feddyg Anrhydeddus oedd,- Mr. W. J. Bushnell, M.R.C.V.S., Conway. Dyfarnwyd y gwobrwyon fel y canlyn :— CEFFYLAU TRYMION. Her Gvopan Arian Bodnant. Rhodd arbenig Syr Charles McLaren, A.s., i'w henill dair gwaith allan o bump, 1 (yr ail dro i'w henill), Robert Parry, Glanyrafon, Dolwen, Abergele. Caseg gydag Ebol, 1. John Roberts, Fron Francis, Llanrwst: 2, Thomas Jones, Plas tirion, eto. Ceffyl neu Gaseg wedi ei geni yn 1904, 1, Pierce Jones, Bodlondeb, Abergele. Eto, blwydd oed, 1, Robert Parry, Glanyr- afon, Dolwen, Abergele; 2, Thomas Jones, Plas tirion, Llanrwst. Gwedd Amaethyddol, 1, R. H. Roberts Dolwyd, Mochdre 2, William Roberts, Llwyd- faen, Talycafn. Ceffyl neu Gaseg, gan Denant 1, R. H. Roberts, Dolwyd, Mochdre; 2, J. T. Davies, Tanrallt, Llangwstenin; 3, Mrs. Prichard, Glanywern, Mochdre. Cyw o un o Geffylau Plas Llan, Eglwysbach, 1, John Roberts, Fron Francis, Llanrwst 2, Thomas Jones, Plas tirion, eto, CEFFYLAU YSGEIFN. Merlyn neu Ferlen, 15 dyrnfedd, gan Denant yn Siroedd Dinbych, Fflint, neu Gaernarfon. Cwpan Arian gan Mr. J. Hartley Bibby, y Llywydd. I'w henill dair gwaith allan o bump, 1 (y tro cyntaf), Hugh Owen, Abbey, Llan- rwst. Merlen a Chyw, 1, Hon. Mrs. Ward. Old Colwyn; 2, W. J. Davey, Maesmynan hall, Afonwen, Sir Fflint. Merlynneu Ferlen, dros 14-2 dyrnfedd, 1, H. Owen, Abbey, Llanrwst: 2, Frank Bibby, Plas-y-foel, Dyserth, Rhyl. Eto, heb fod dros 14-2 dyrnfedd, 1, Mr. W. J. Davey, Afonwen, Sir Fflint; 2, D. & J. O. Pritchard. Glanywern, Mochdre. Merlyn neu Ferlen dwyflwydd, 1, Edward Evans, The Poplar, Penrhynside, Llandudno 2, W. J. Davey, Afonwen, Sir Fflint. Eto, heb fod dros 13 dyrnfedd ac heb fod yn Hai na theirblwydd, 1, Griffith Roberts, Caer- haD home farm 2, E. Roberts, 2, Queen street, Rhyl. Eto, Mynydd heb fod dros 11 dyrnfedd, 1, Robert Parry, Dolwen, Abergele 2, Miss K, Cunningham, Upton lodge, Talycafn; 3. J. Balshaw, Penyfron, Bettws Abergele. Merlen a- Cbyw heb fod dros 12 dyrnfedd 1, John Evans, Trofarth Farm 2, Evan Roberts, Tyddyn hen, Llanrwst. Merlen neu Ferlyn, heb fod dros 13 dyrnfedd, o dan dair oed, 1. W. H. Jones. Gwernhowell, Ysbytty 2, D. O. Jones, Aneddie, Llanrwst. NEIDIO. 1, F. V. Grange, Farndon, Caer; 2, John Roberts, Regent house, Church street, Beau- maris 3, T. P.'Hodson, Marsh farm, Nant- wich. TURNOUT. 14 dyrnfedd ac uchod, 1, Hugh Owen, The Abbey, Llanrwst; 2, Frank Bibby, Plasy- j foel, Dyserth, Rhyl. Eto o dan 14 dyrnfedd, 1, D. & J. O. Pritch- ard, Glanywern, Mochdre; 2, Mrs. Hartley Bibby, Plasynroe, Talycafn 3, Griffith Roberts, Caerhun home farm, Talycafn. TITHIO. Tithio cyflymaf, dros 14 dyrnfedd, 1, O. E. Morris, Dugoed, Penmachno 2, J. H. Smith. Bee Hotel, Abergele: 3, Arthur Potts, Llan- driilo. Eto, heb fod dros 14 dyrnfedd, 1, Thomas Roberts, Cigydd, Llanrwst; 2, David Pierce, Dyffryn Aur, Llanrwst, GWARTHEG. Tarw, heb fod yn Gymreig, 1 ac 2, R. E. Birch, Bryn euryn, Colwyn Bay. Eto, Cymreig, 1, Mrs. Grace Ellis, Ty'nyr- hendre, Bangor; 2, T. H. Jones, Maesmer- ddyn, Pentrevoelas. Buwch Llaethdy, Cyflo neu Flith, gan Denant, 1, William Jones, The Hand, Llan- rwst; 2, W, H. Jones, Gwernhowel Yspytty 3, Mrs. Grace Ellis, Ty'nyrhendre. Heffer Gymreig, dwy ac o dan dair oed, 1, William Jones, The Hand; 2, Mrs. Grace Ellis, Tynyrhendre. Eto, blwydd a than ddwy, 1, William Jones, The Hand 2, Evan Roberts, Tyddyn hen, Llanrwst. Buwch Gyflo neu Flith (byr-gorn), 1 a 2, R. E. Birch, Bryneuryn. Eto Crossbred, 1, R. Armor Jones, Cae- gwyn, Denbigh 2, William Jones, The Hand. Eto, gan denant, 1, R. Armor Jones, Cae- gwyn 2, William Jones, The Hand. Heffgr, dwy a than dair oed heb fod yn Gymreig, 1, Herbert Hughes, Elwydene, Llan- rwst; 2, T. O. Jones, Ty'nycelyn, Llangws- tenin, Conway. Eto, blwydd a than ddwy, gan denant, 1, T. LI. Roberts, Tyddyn hen, 2, Robert Roberts, Cae'rberllan, Llanrwst. Par o Fustych 1, William Jones, The Hand. Eto, heb fod yn Gymreig, 1, Thomas Jones, Bron dyffryn farm, Denbigh; 2, Evan Roberts, Tyddyn hen. DEFAID. Hwrdd Cymreig, gan denant, 1, Mrs. Grace Ellis, Ty'nyrhendre, Bangor; 2, J. Roberts, Dyserth Hall, Dyserth. Eto,-blwydd, 1, J. Roberts, Dyserth; 2, Mrs Grace Ellis. Bangor. Eto, Wiltshire, gan denant, 1, R. & J. Lloyd, Nantwrach; 2, J. Roberts, Fron Francis, Llanrwst. Eto, unrhyw rywogaeth, 1 a 2, J. Roberts, Dyserth. Oen Hwrdd, gan denant, 1 a 2, J. Roberts, Dyserth. Eto, heb enill gwobr o'r blaen, 1, Grace Ellis, Bangor; 2, J. Roberts, Dyserth. Tair Mamog, wedi magu yn ystod y tymhor, 1, J. Roberts, Dyserth; 2, Grace Ellis, Eto, gan denant, 1, J. Roberts, Dyserth; 2, Grace Ellis. Tair o Hespin, 1 a 2, Grace Ellis. MOCH. Baedd, rywogaeth mawr neu fychan, 1, D. & J. O. Pritchard, Glanywern, Mochdre. Hwch fagu, rywogaeth fawr, 1, Ralph C. Munro, Craigside, Llandudno; 2, T. O. Jones, Ty'nycelyn, Llangwstenin. Eto, fechan, 1, Misses D. K. & H. Pullan, Royal Oak Hotel, Bettwsycoed. Dau Fochyn Tew, 1, Peter Goodwin, Llawr- ynys, Bettwsycoed. CWN. Ci Fox Terrier, garw neu lyfn, 1, D. Garic Roberts, Llandudno; 2, O. Jones-Williams, Penmachno; 3, Miss Freda Dutton, Gogarth Abbey, Llandudno. Eto, gast, 1, D. Garic Roberts. Ci neu ast ddefaid, garw, 1 a 2 W. G. Powell, Capel Garmon; 3, T. R. JOL s, Moss Hill, Penmachno. Eto, llyfn, 1, Hughes & Owen, Orthinfa, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog; 2, A. A. Taylor, The Brewery, Bangor. Eto ci bach o dan 12 mis oed, llyfn neu arw, 1, W. G. Powell, Capel Garmon 2, Herbert Hughes, Llanrwst. Daeargi Cymreig, 1, Major Bloom, Bangor 2, Rhingyll R. Owen, Blaenau Ffestiniog 3, Owen Williams, Gemydd, Llanrwst. Ci neu ast Spaniel, 1 a 2, W. Jones Hum- phreys, Penrhyndeudraeth 3, Mrs. J. Owen, Bryn Menai, Deganwy. i Ci neu ast unrhyw rywogaeth beb ei enwi, 1, J. Mc'Lean, Golden Lion, Birkenhead; 2 H. Eastwood, Conwy; 3, Miss Freda Dutton, Llandudno. Eto, heb enill yn flaenorol, 1, J. Mc'lean, Birkenhead 2, H. Eastwood, Conway 3, T. R. Jones, Moss Hill. Eto, dosbarth gwerthu, 1, D. Garic Roberts; 2, T. R. Jones. Moss Hill; 3, W. Humphreys & G. Austin, Bangor. Gwobr arbenig o Dlws arian gan Mr. Owen Williams, Gemvdd, Llanrwst, am y ci bach goreu, 1, H. Eastwood 2. W. G. Powell. >O VEI 'NOI >. Ce¡;i0, r,¡, Ii Lir, Minorca, Spanish neu Andalusian, 1, ii & R. Eastwood, Woodlands Poultry o t i i, 2, T. E. & J. J. Roberts, Llecb.iedd isaf, Festiniog. Eto, Game, yn cynwys Malay ac Indian Game 1 a 2, R. Edwards, Lower mills, Llan- rwst. Eto, Plymouth Rock, 1, Watkin Samuel, Kings mills house, Wrexham; 2, D. B. Jones, Glanusk Poultry farm, Rhyl. Eto. Wyandotte, 1 a 2, H. & R. Eastwood, Woodlands Poultry farm. Eto, Orpington, 1, Watkin Samuel, Kings mills house, 2, H. & R. Eastwood, Wood- lands Poultry farm. Eto, Leghorn, 1, W. G. Samuel, Town hill, Wrexham 2, H. & R. Eastwood, Woodlands Poultry farm. Eto. unrhyw rywogaeth, 1, W. G. Samuel, Town hill; 2, H, & R. Eastwood, Woodlands Poultry Farm. Eto, dosbarth gwerthu, 1, A. J. Morris, The Magnet, Llanrwst; 2, H. & R. Eastwood, Woolands Poultry farm. Hwyaid Aylesbury, 1, T. R. Parry, Holt lodge, Wrexham 2, Robert Edwards, Lower mills. Eto, unrhyw rywogaeth, 1, A. T. Johnson, Garth, Glan Conway. Turkey, 1, Price Hughes, Glasfryn, Glan Conway; 2, D. O. Jones, Aneddle, Llanrwst. Bantams, 1, Evan Roberts, 3, Railway terrace, Llanrwst; 2, H. & R. Eastwood, Woodlands Poultry Farm. WYAU. I, Wyau Gwynion, 1, J. Roberts, Fron Francis Llanrwst; 2, D. H. Jones, Carneddau Smithy, Llanrwst. Wyau Lliw, 1, Evan Jones, Bryn fawnog, Maenan 2, Miss M. J. Parry, Saracen's head, Bettws Abergele. Ceiliog goreu yn y Cae, gwobr nythiad o Wyau gwerth 10/6, Watkin Samuel, Wrexham, Eto Iar, gwobr nythiad o Wyau gwerth 10/6, Watkin Samuel, Wrexham. COLOMENOD. Fantail neu Jacobin, 1, 2, 3, Miss M. E. Hamer, 5, Eastgate St., Carnarvon. Show Homer, 1, W. ac R. Jones, 2, Ty- newydd Cottage, Llandudno 2, H. Archer, Hafodunos Farm, Llangernyw; 3, Owen Thomas, 6, Wellington Place, Llanrwst. Flying Homer, 1, Willie Jones, 56, Denbigh Street, Llanrwst; 2. H. Archer; 3, D. H. Roberts, Eagles Hotel, Llanrwst. Unrhyw Rywogaeth arall, cydradd 1, Hugh C. Roberts, 8, Tanyfron, Bl. Festiniog, a H. Archer 2, H. Archer. Gwobr arbenig am y Golomen oreuyn y cae, Tlws canol aur, Rhodd Mr. Owen Williams, Gemydd, cydradd Hugh C. Roberts, 8, Tanyfron, Bl. Festiniog, a H. Archer, Llan- gerniew. ADAR CEWYLL. Peneuryn, I, John Kershaw, Watling street, Llanrwst 2, John L. Roberts, Gwynfryn Terrace, Llanddulas Quarries. Canary, unrhyw fath, 1, R. R. Owen, 2, Carrington Terrace, Llanrwst1; 2, Gwilym Jones, 15, Madoc street, Llandudno. CATHOD. Gwobrau arbenig gan Mr. J. E. Humphreys, Cyfreithiwr. Cath o unrhyw rywogaeth, 1, D. & J. O. Pritchard, Glanywern, Mochdre 2, Miss May Jones, Moss Hill, Penmachno; 3, Herbert J. Jordan, Royal Oak Stables, Bettws- ycoed. CWNINGOD. Cwningen o unrhyw fath, 1, Miss Gladys Hugbes, Mount pleasant, Llanrwst; 2, W. E. Allsup, Llanrwst. YMENYN. 25 pwys o ymenyn llestr gan denant, £1. 10s, 1. R. a J. Lloyd, Nantwrach, Llanrwst: 2, Mrs. Edwards, Rhosmawn, Llangerniew. 3 phwys o ymenyn bach (hen ddull), £ l, 10s 7s 6c, la 2, R. a J. Lloyd, Nantwrach, Llan- rwst; 3, Miss Jennie Roberts, Clustyblaidd, Cerrigydrudion. Eto, (dull newydd) 1, Miss Jennie Roberts, Clust y blaidd, Cerrigydruidion; 2. Mrs. Edwards, Rhosmawn, Llangerniew; 3, R. & J. Lloyd, Nantwrach, Llanrwst. MEL. Gwobrwyon, 7s 6c, 5s, 2s 6c,—12 pwys o Fel goleu, 1, H. Jones, 2, Machno place, Red Lane, Denbigh; 2, D. G. Jones, Rhiwdafna, Maenan, Llanrwst; 3, Mrs. Edwards, Rhos- mawn, Llangerniw. Eto, tywyll, 1, Ellis B. Roberts, 3, Dolydd Terrace, Bettwsycoed; 2, D. G. Jones, Rhiw- dafna, Maenan, Llanrwst. A.A>^AA.A.>VyVA.yVA. AAAAAA AAA. A A A A AA A A

--ARDDANGOSFA ARDUDWY. vV"I

VyVVVVVVV Yr Arglwydcles a'i…

Liadrata Wisci.

[No title]

DIRWASGIAD YN Y CHWARELI.-

I MEDDWDOD A GODINEB.

[No title]