Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

-.- I Transvaal a'r Brenin.

VP Anghytundeb yn Belfast.:…

[No title]

NODION O'R CYLCH. I -.-I

I HARLECH. I

Yr Eisteddfod Genedlaethol.…

Yn Ddiwrthwynebiad. I

LLANRWST. !

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

LLANRWST. TREFN Y MODDION SABBATHOL. Yr Eglwys Sefydledig. St, Crwst.-10, Parch C. W. Davies. 6. Parch. J. Morgan. St. Mary.—10, Parch. J. Morgan. 6, Parch C. W. Davies. Y Methodistiaid. Seiotk.—Parch. John Evans, Llanfaircaereinion. Heol Scotland-Parch. J. Hughes, B.A.,B.D., Pwllheli. Yr Annibynwyr. Tabemaci-10, Mr. Robert Edmunds, Blaenau Ffestiniog; 6, Cyfarfod Gweddi. Ebenezer-Mr. Morgan Jones, Blaenau Ffes- tiniog. Y Wesley aid. Horeb-10. Cyfarfod Gweddi; 6, Parch. Phil- lip Price. St. James (English Chapel).-Mr. T. Schofield, Colwyn Bay. Y Bedydduryr. Penuel.—Cyfarfod Gweddi. BEIRNIADU.—Gwelwn fod dau o'n cyd- drefwyr wedi bod yn beirniadu yn Arddangosfa Ardudwy. Rboddodd Mr. Owen Williams, Gemydd, foddlonrwydd cyffredinol gyda'i ddyfarniadau yn adran y Cwn, a Mr. John Berry (ieu.), yn adran y Mel. Mae y ddau yn "hen ddwylaw" gydag enill gwobrau, ac yn bur gyfarwydd a'r cangenau eu dewisiwyd i famu arnynt. Y FARCHNAD.—Yr oedd y Farchnad ddydd Mawrth yn llawn bywiogrwydd. Gwertbai y Perchyll o 18/- i 22/- y pen. Hwyaid o 4/6 i 5/6 y cwpl. Wyau 11 a 12 am swllt. Tatws 5/6 y cant. Ymenyn 1/- a 1/1 y pwys. Pys lOc y phiolaid. Dofednod o 4/- i 4/6 y cwpl. MEDDW AC AFREOLUS.—Dydd Sadwrn o flaen Mri. Isgoed Jones a William Hughes, yr Arolygydd Woollam a gyhuddodd George West, crwydryn o Manceinion o fod yn feddw ac afreolus yn y dref y dydd blaenorol,-Anfon- wyd ef i garchar am 14 niwrnod. CARDOTA.—Dydd Llun o flaen Mri O. Isgoed Jones a W. Hughes, yr Heddgeidwad Holgate a gyhuddodd John Mellor, crwydryn o gardota yn y dref. Yr Heddgeidwad Jones a gyhudd- odd Peter Murphy o drosedd cyffelyb.—Saith niwrnod o garchar i'r ddau. GWERTHU TAI.-Prydnawn ddydd Mawrth, yn yr Eagles Hotel, dododd Mri. Blackwall, Hayes, & Co., y ty hardd a chyfleus elwir yn "Tanydderwen." Bettwsycoed, ar werth. Dechreuodd y Cynygion gyda £ 400, a tharawyd yr eiddo i Mrs. Jones, Coedypair, Bettwsycoed, am £ 450. Yn yr un lie, gosododd Mr. F. A. Dew, Bangor, y fferm adweinir fel Brynllech," Eglwysbach, ar werth. Dechreuodd y Cynyg- ion gydag £ 800, a tharawyd y lie i Mr, Wil- liam Williams, Masnachydd Coed, Caerwys (dros yr hwn y gweithredai Mr. Aneurin O. Evans), am £ 1,000. YR ARWEST.—Dydd Mawrth, cynhaliwyd Pwyllgor brwdfrydig i drefnu at yr Arwest gynhelir heddyw (dydd Iau) ar lan Llyn Geir- ionydd. Llywyddid gan yr Isgoed. Darllen- wyd y Fantolen Arianol, yn cynwys cyfrif manwl o'r derbyniadau a'u treulion am 1905 a 1906. Yr oedd gweddill sylweddol mewn llaw, ac Elis o'r Nant wedi casglu swm da eleni eto. Teimlid yn bur galonog o gael Mantolen fel hyn am y waith gyntaf erioed, a dyru hyny yr Arwest ar dir anrhydeddus ac uwchlaw amheu- aeth ac edliwiaeth am ei derbyniadau, &c.- Pasiwyd i argymell derbyniad y Parch, John George Gibson, D.D.LL.D., Ficer Elchester yn aelod o Gymrodoriaeth Barddas. Afiechyd oedd y rhwystr ar ffordd y gwr dysgedig i ddod drosodd i'r Orsedd. Adnabyddir ef yn nghylch Barddas o hyn allan wrth yr enw Sior Eba." —Gwnaed trefniadau at gael Crwth yr Orsedd o'r Ariandy i'r Arwest, Corn Gwlad, y Cledd, a'r Delyn. Bydd Telynor Dall o Feirion ac loan Dwyryd yno yn cymeryd rhan, gyda llu o Feirdd, Llenorion, a Cherddorion. MARWOLAETH MRS. ROBERTS, AVONDALE. Bu i'r newydd am farwolaeth sydyn Mrs. Roberts, priod serchog Mr. William Lloyd Roberts, cyn-berchenog y Rhedegydd, taflu ton o syndod a phrudd-der dros dref Llanrwst a'r cylchoedd cyfagos. Dydd Mawrth yr oedd hi a'i phriod yn Llandudno; a dydd Mercher rhoddodd enedigaeth i blentyn marw, ac ofnid y gwaethaf am dani mewn canlyniad i hyny. Dangoswyd bob gofal posibl am dani gan Dr. Huw Williams, Dr. Richard Jones, a Dr. Inglis, Llundain; ond yn gynar nos Iau ehedodd ei "hysbrydat Dduw yr hwn a'i rhoes." Ail ferch ydoedd Mrs. Roberts, i Mr. a Mrs. William Rogers, Gorsafdy, Tregarth, ac yr oedd yn 34 mlwydd oed. Yn ystod ei dwy flynedd o fywyd priodasol o'r fath hapusaf, dangosodd ei bod yn meddu cymwysderau eith- riadol i wneyd aelwyd ei chartref yn ddedwydd. Ymsuddodd yn ddwfn i serch dau fab a merch Mr. Roberts, ac yr oedd ei gofal yn fawr am danynt hwy a'i phriod. Nid oedd ond ychydig o amser oddiar y cychwvnodd Miss Roberts i Manceinion i ddysgu myned yn Weinyddes (Nurse); Mr. Gwilym Roberts i fyned i Ariandy yn Buenos Ayres;, a Mr. Louis T. Roberts i baratoi ei hun fel meddyg. Yr oedd yn cymeryd dyddordeb mam yn y tri, a mawr oedd ei boddhad wrth glywed am eu llwyddiant. Yr oedd yn aelod ffyddlon o Eglwys Seion, he o Gymdeithas Dorcas, lie y teimlir colled fawr ar ei hoi. Hebryngwyd ei gweddillion i fyn- went Seion ddydd Sadwrn yn righanol arwydd- ion o alar cyffredinol. Mae ein cydymdeiraUd dyfnaf a Mr. Roberts a'i blant yn eu profedig- aeth chwerw, yn ogystal a'r teulu yn Tregarth.

Diangfa Gyfyng.

! TANYGRISIAU.

Helynt Morocco.

Damwain ddifri-fol yn Llanberis.

Family Notices

Rhewi i Farwolaeth.

I-..-OyhudcSiacI a Gwrth-gyhuddiad.