Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

At ein Gohebwyr.

NODIADAU WYTHNOSOLI

IMr. Ellis J. Griffith, A.S.,…

Meistr Meirch y Brenin. -1

IMesur Man Dyddynod i Gyrnru…

IBoneddigeiddrwydd Crachbendefiff.

News
Cite
Share

Boneddigeiddrwydd Crach- bendefiff. Yn mhlith aelodau Toriaidd Ty'r Cyff- redin eistedd dyn ieuangc a adwaenir fel Arglwydd Tumour. Gan ein bod yn bwrw fod yn rhaid fod gan ei dad gywilydd o hono a chan nas gall efe wrth ei ffolineb ei etifedd, ymgadwn rhag ei enwi ef. Ar hyd y senedd-dymor mae y Tumour hwn wedi cvmeryd rhan yn y gweithrediadau Ty'r Cyffredin yn dra mynych, ac y mae agos bob amser yn gwneyd ei waith mewn modd sydd yn peri hyd yn nod i'w gyd-Doriaid deimlo cywilydd, tra y pair anfoddlonrwydd mawr i'r Rhyddfrydwyr. Heblaw ei fod yn ffol, mae'n anfoesgar hefyd. Eisteddodd y Ty drwy nos Lun rywbryd yn oriau man boreu dydd Mawrth yr oedd Mr. John O'Conner, un o'r aelodau mwyaf parchus a chymeradwy, yn siarad; tra y siaradai chwarddai Tumour yn fynych gan siarad mewn llais uchel a'r rhai eisteddent o'i amgylch; ac yr oedd ei chwerthiniad yn chwerthiniad yr ynfyd mewn gwirionedd. Fwy nag unwaith, apeliodd Mr. O'Conner am ddystawrwydd gweddol ond yn ofer. Yn y man, yn lie gwrando ar ei gais, ateb- odd Arglwydd Tumour ef mewn geiriau nad ydynt wedi eu cyhoeddi ond a glybuwyd yneglurgan Mr. O'Couner. Ymddengys eu bod yn waeth nag anfoneddigaidd yr oeddynt yn sarhaus dros ben—yn g-ymaint felly fel y cyffroisant yspryd Mr. O'Conner yn ddirfawr. Gan daflu golwg ddirmygus ar yr ysgogyn oedd wedi ei gythruddo, dy- wedodd mewn llais angherddol jawn" Ped ymddygai yr aelod anrhydeddus fel yna o'r tu allan i'r muriau hyn cawsai genyf y drin- iaeth a haedda." Cododd Arglwydd Tum- our i fyny ac apeliodd at y Llefarydd gan ofyn iddo a oedd yn iawn i Mr. O'Connor ei fygwth felly. Cyn i'w gwestiwn gael ei ateb cyfeiriodd Mr. O'Connor yn mhellach ato fel cenaw anwybodus" {ignorant puppy) Gahvodd y Llefarydd ar yr aelod digllawn 1 alw y geiriau hyn yn ol, a gwnaeth hyny gan bwysleisio ar y ffaith ei fod yn eu tynu yn ol o barch i'r Llefarydd ac i'w awdurdod—h.y. nid o barch i'r ysgogyn oedd trwy ei ym- ddygiad hyll weii ei" gyffroi i'w 'dywedyd. Buasem yn gobeithio fod Arglwydd Turnour wedi cael gwers nad anghofia oni bae ein bod yn gorfod credu nad oes ganddo ddeall i ddysgu. Pa beth sydd yn cyfrif am mai rhai o'r dosbarth y pc;rth?n <? iddo sydd yn ym- ddwyn yn y modd iselaCo holl ae'odau Ty'r j Cyffredin. We'ie, c!y 13(?j,,defig,O" Os rhai fel hyn yw dy fonedd, pa fath yw dy wren g ?

I-..-OyhudcSiacI a Gwrth-gyhuddiad.