Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

I IAITH DDRWG YN TANYGRISIAU.…

BAND STAND, BLAENAU FFESTINIOG.

News
Cite
Share

BAND STAND, BLAENAU FFESTINIOG. Mr. Gol.—Dymunaf gongl genych yn eich newyddiadur i ddiolch i "Trethdalwr" am ei lythyr amserol ar y Band Stand sydd ar ganol y Square. Nid yw o un dyben iddo ef, gan mai Trethdalwr ydvw, ddisgwyl i aelod- au y Cyngor symud wrth gais, cyngor, na cherydd. Ysywaith, y maent fel cerig milltir o ddisymud, ac waeth i chwi heb ddywedyd wrth gareg filldir fod ei gwjmeb o chwith ac yn cam- arwain pobl: yr un stori fydd gan y gareg sydd ar Bont y Manod o hyd, a llefara gelwydd yn y fan hono am y ffordd i Harlech a'r ffordd i'r Blaenau, mor selog a'r diwrnod cyntaf ei gosodwyd o chwith yn y lie. Ni raid dyweyd mai rhyw Gyngor neu gilydd oedd hyn pethau tinchwitb yw Cyngorau, fel rheol. Er mwyn bod yn berffaith fel Cyngor." rhaid i'n Cyn- gor ninau fod fel "marblen mewn lanter," chwedl pob Brymbo rowlio yn yr un fan trwy wneyd pethau o chwith, gadael pethau ar eu haner, neu beidio gwneyd dim, ond gofalu gwario arian y trethdalwyr am betbau difudd. Dyma'r Gloch Dan" fel y sylwasoch yr wythnos ddiweddaf, y mae hon yn engraifft deg o orchestweithiau y Cyngor. Y fath addurn! Y dydd o'r blaen safodd nife-r c Ymwelwyr ar y Bont, ac wrth gwrs, gwelsant^y polyn gyda'i ben yn moesgrymu iddynt. Hol- ent eu gilydd beth yn y byd allasai fod: Cloch ystablau yr Hotel," meddai un. Na," meddai y Hall, fuasent byth yn gosod cloch mor drom ar bolyn mor wan at bwrpas felly." Dwyt ti ddim yn deall," meddai y llall," mai pen cam y polyn yn fingerpost iawn i ddangos yr Hotel: at yno y mae ei drwyn yn cyfeirio." Wedi hir ddadleu, awd i feddwl am archwilio yr adeiladwaith gywrein-gam, ond wrth weled y gadwen wedi tori er's wyth- nos, a byth wedi cael ei sylw, ciliwyd yn ol rhag cael eu galw o flaen yr Ynadon, a'u gorfodi i dalu digon i brynu dau ddwsin o bolion gweddus i hongian cloch arnynt, a haner dwsin o gadwyni i grogi wrth y cyfryw at y gloch. Son yr oeddwm am y Band Stand." Dyma eto waith Cyngor, a Chyngor wrth facb genwair Sais a deyrnasai y pryd hwnw yn ein plith, fel y dywed Trethdalwr." Y mae y safle ar ganol y Square yn un cyfleus nodedig at y pwrpas, a gallesid ar yehydig o draul wneyd y Stand o rhyw ddefnydd heb- law bod yn gofgolofn i'w chynlluniwr, ac yn wlawlen i dori gwib gwynt Cwm Bowydd yn erbyn craig Bwlchygwynt, ac Eglwys. Dewi Sant. Beth pe byddai i'r Cyngor gynyg gwobr fel y gwnaeth Cyngor Llanrwst gyda'r Neuadd Drefol, am y cynllun goreu o" Band Stand" gan gymeryd i mewn y defnyddiau sydd yn yr un bresenol ? Hyderaf er fy mod i Trethdal- wr yn ysgrifenu fel hyn na bydd y Cyngor yn glustfyddar i'r cais o wneyd rhywbeth ar un- waith i'r Stand. Dichon y dywedir nad yw am- ? gylcbiadau yr ardal yn gyfryw ag i gyfreithloni gwario ar bethau o'r fath. I hyny gallwn ateb, nad yw y draul debygol y fath fel y rhaid petruso yn y modd Ueiaf. Y mae yr ardal gyda rboddion gwirfoddol, mi gredaf, yn barod i estyn cynorthwy ewyllysgar yn hyn o beth. Gellid cael Cyngerdd yn y Neuadd, a cbael gwasanaeth ewyllysgar y Seindorf, &c., yn y cyfryw. A gawn ni edrych at ein Cyngor yn hyn o beth, serch ein bod ni yn ei ddwyn i sylw, nid oes iddynt achos tramgwydd yn hvny. Mae yr holl ardal yn dysgwyl wrthynt am iddynt wneyd y gwaith ar y Square, a phlanu y polyn sydd wrth Bont y Queens yn rhvwle llai amlwg.—Yr eiddoch, J GWEITHIWR.

BLAENAU FFESTINIOG.

Advertising

[No title]

Advertising