Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

"oli., L — I ?eb M. vletorGraysonA.S.…

] ?!ON O'R CYLCH.I 1 ?.. -I

^vwvvwwwwwvwwwvwwv Ohwareli…

,Damwain 3fn IVghegin yI Cythraul.-

[No title]

Cyngor Gwledig Llanrwst.

News
Cite
Share

Cyngor Gwledig Llanrwst. Cyfarfu y Cyngor ddydd Mawrth, pryd yr oedd yn bresenol y Parch. H. Rawson Wil- liams, (Cadeirydd), Mri. John Davies, (Is-Gadeirydd), Edward Edwards, Meredydd Owen John Davies, (Gwytherin) Rowland Hughes; R. R. Owen, (Clerc); Maurice Roberts, (Arolygydd). CWYN o TALYCAFN. Cafwyd adroddiad Dr. Frazer mewn perthynas i'r ffieidd-dod wrth Talycafn, ac argymellai ofyn i Gwmni y Rheilffordd wneyd y diffyg y cwynid yn ei gylch i fyny, a phasiwyd hyny ar gynygiad yr Is-gadeirydd, a chefnogiad Mr. Kowland Hughes. IECHYDOL.—Adroddodd y Swyddog Medd- ygol fod 8 wedi eu geni a 5 wedi meirw yn yn Mis Mehefin, ar gyfer 9 wedi eu geni a 4 wedi meirw yr un mis y llynedd. Yn Gor- phenaf ganwyd 11, a bu 5 feirw, ar gyfer 10 wedi eu geni, a 4 wedi meirw yr un mis y llynedd. Cyflwynodd y Swyddog ei adroddiad am y deng mlynedd diweddaf, ac yr oedd y sefyllfa yn foddhaol mewn perthynas i raddeb y genedigaethau a'r marwolaethau. CYTUNDEB.—Pasiwyd i arwyddo y cytundeb a'r National Telephone Company gyda golwg ar osod y poliori i fyny yn Talycafn, a'u bod i dalu 1/- y polyn fel rhent flynyddol. CYNRYCHIOLI.-Penodwyd y Cadeirydd a'r Clerc i gynrychioli y Cyngor yn y Cyfarfod yn Nghaer ynglyn a'r mudiad o gael Sanatorium yn Sir Ddinbych. Cafwyd trafodaeth frwd mewn perthynas i'r mater, a sylwai yr Is- gadeirydd fod y prif feddygon ynunfryd-unfarn fod y darfodedigaeth yn heintus.—Mr. Edward Edwards.—" Os ewch chwi i wrando ar y doctoriaid, nid oes wybod yn y byd i ba le yr ewch chwi."—Mr. Davies.—" Mae pobl y wlad yn cau arnynt eu hunain yn eu tai ac hyd y nod yn topio twll y clo, yn lie gadael i awyr iach fyned i mewn iddynt."—Mr. Edward Edwards.—" Peth mewn teulu ydyw yn siwr i chwi." Cynygiai ef i'r mater gael ei adael ar y bwrdd.—Mr. Rowland Hughes a gefnogodd. Ond ar gynygiad Mr. William Evans, a chefnogiad Mr. John Davies, Gwytherin, pasiwyd i'r cynrychiolwyr fyned i Gaer. ADRODDIAD YR AROLYGYDD.—Argymellai y Swyddog fod y gwaith o wneyd y llwybr at Sarn y Bettws yn cael ei roddi i Mri. Hughes a Rowlands, gan eu bod yn cynyg ei wneyd am £ 5 10s. Ar gynygiad Mr. Rowland Hughes a chefnogiad Mr. W. Evans, pasiwyd i dderbyn y cynyg. RHYBUDDION .-Mewn ateb i lythyr a gaf- wyd oddiwrth Mrs. Lloyd, Ty Du, Llangernyw pasiwyd i roddi rhybudd i fyny yn y lie, y cospid y sawl geid yn euog o daflu carthion i'r afon. Wtoddodd yr Is-gadeirydd rybudd y byddai yn cynyg yn y Cyngor nesaf i ail benodi Mr. Maurice Roberts yn Arolygydd am flwyddyn arall. A.A.A^.A^A A A A A AA-- A

. y cP ,.,.LLANRWST.

TREFRIW.

"V VVVVW VVVVVV V V V V V…

I MAENTWROIG.

RHOS A'R CYLCH.

A------------W"" PENRHYNDEUDRAETH.

Family Notices

I'''=''''.YElusen i Streiciwr.

I' - - -- - Arian Tywyllodrus.…

 Terfysg yn Beifast.- 1 -.4,4..nt