Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

"oli., L — I ?eb M. vletorGraysonA.S.…

News
Cite
Share

"oli., L — I ?eb M. vletor Grayson A.S. ..<?th.  aelod seneddol ieuainc, Mr. 'ctor r *??yson, i Belfast, ac yn 01 y newydd- ?rn ?yddlot traddododd yno araeth na olir id choemnio yn rhy ddiarbeb. Priod- olir |(jj ° ?"? fel ?y": Er nad oes gan bob, ?elfast gleddyfau na gynau, y mae Ndd Ynt botelau toredig." Cynwysa y k?ria urna gymhelliad eglur i'r bobl i wneyd °'r potelau fel arfau. Os llefarodd ?r. y ? Grayson eiriau tebyg i'r rhai hyn ?r.,VIr-tor Grayson eiriau tebyg i'r rhai hyn rhodd?dd y prawf cryfaf y gallasai ef na neb ?? e! ''oddi ei fod yn ollol anghymwys i ? 'ody,j A tod 111,Dd ? senedd Prydain Fawr nac yn w "'YddI w gweithwyr. Galw d sylw Mr irrell at y mater yn Nhy'r CyHredin dydd f ???er-? ??daHodd Mr. Pete Curran ar y ,Ytie I Of Yn I Mr. Haldane onid oedd ef yn ,*?t b rid ? ? ef Mr. Curran a'i gyieillion dYlt Yn eistedd o'i amgylch (sef cynrych- I beidio afur) wedi anog gweithwyr Belfast ?'dio aflonyddu ar yr heddwch. Trwy of Yi, h Yll, bu iddo ar ? ran ei hun a Phlaid l?taf4 r gystal a chondemnio Mr. Grayson, a ,h,, di I awgrym nad yw i gael ei gyfrif yn un oho • ? nad yw y gwr h??w yn ddim ? 25 '?. '?ydd oed, y mae yn ddigon hen i 25 r"lwydd oe d y mae yn ddigon hen i ?bod ?'a!? ?Ssnach nag i anog eraill i wneyd %^vaii fu "? fyddai ef ei hun yn barod i ?tryd han ynddo, ac i'w hanog i ruthro i ??th8o 1 ?'dw ef ei hun yn ddigon pell oddi- ??.

] ?!ON O'R CYLCH.I 1 ?.. -I

^vwvvwwwwwvwwwvwwv Ohwareli…

,Damwain 3fn IVghegin yI Cythraul.-

[No title]

Cyngor Gwledig Llanrwst.

. y cP ,.,.LLANRWST.

TREFRIW.

"V VVVVW VVVVVV V V V V V…

I MAENTWROIG.

RHOS A'R CYLCH.

A------------W"" PENRHYNDEUDRAETH.

Family Notices

I'''=''''.YElusen i Streiciwr.

I' - - -- - Arian Tywyllodrus.…

 Terfysg yn Beifast.- 1 -.4,4..nt