Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

INODIADAU WYTHNOSOLI

I Pwyllgor Addysg Meirion.…

News
Cite
Share

Pwyllgor Addysg Meirion. I Rhoddwyd sylw pellach i Bwyllgor Addysg Meirion yn Nhy'r Cyffredin yn nghorph yr wythnos, a dywed y newyddiad- uron dyddiol ddarfod i Mr. Mc' Kenna roddi un atebiad sydd wedi peri syndod i lawer. Yn ol yr adroddiad dywedodd fod y Pwyllgor Addysg wedi hysbysu rheolwyr Ysgolion Eglwysig y Sir na fydd i'r Pwyllgor wrth- wynebu i'r Llywodraeth dalu iddynt hwy y rheolwyr) y symiau a delir ganddynt hwy fel cyflogau'r athrawon. Nis gallwn gredu fod cenadwri o'r fath wedi ei hanfon i'r rheolwyr; rhaid fod rhywgamddealltwriaeth yn rhywle. Fel hyn y saif y iiiater:-Gall rheolwyr yr ysgolion Eglwysig dalu cyflog- au'r athrawon gwasanaethant wedi hyny gallant (dan Ddeddf Gorthrech 1903) apelio at y Bwrdd Addysg i ad-dalu iddynt; yna rhydd y Bwrdd Addysg gyfle i Bwyllgor Addysg y Sir i gyflwyno iddo resymau dros iddo beidio ad-dalu i'r rheolwyr. Wedi hyny penderfynir y mater gan y Bwrdd Addysg—hyny yw gan Mr. Mc'Kenna. A bwrw ei fod yn penderfynu ad-dalu i'r rheolwyr, cymer yr arian allan o rodd- dalau (grants) dyledus i Bwyllgor Addysg y Sir. Gwelir oddiwrth hyn mai o god Pwyllgor Addysg Meirion y cymerir yr arian, ac mai dywedyd hyny yr un peth a dywedyd mai o'r dreth y'u cymerir. Fellv bydd yr Ysgoliou Eglwysig yn cael rhan o'u cynhaliaeth o'r dreth. Yn wir bu i'r Bwrdd Addysg tua dwy flynedd yn ol gymeryd dros £ 1500 alibn o rodd daiau (grants) dyledus i Bwyllgor Addysg y Sir, a'u tros- glwyddo. i reolwyr yr Ysgolion Eglwysig a rhaid oedd i'r Pwyllgor wneyd y goiled hono i fyny o'r dreth. ^Mae'n liysbys fod y tizi ro(](jcrit ddim o'r dr/ th at gynal yr Ysgolion Enwadol. Dichon nad yw y (,'ync'o.r tia'r P-vylij/or wedi rhoddi dim, ond y sicr fed y swm a enwyd uchod wcdi ei gymeryd oddiar neu ei atal oddiwrth Y PwyHgor, ac y buasai Uai o dreth wed' ca? ei chodi yn y Sir onibae fod hyny wed» wneyd. Trwy ymostwng yn dawd > beth fel hyn mae'r Pw?Hgor Addysg megy' yri cytuno a'r hyn a wneir. Onid yw Y"? iddo edrych y ffaith hon yn ei wyneb ? Mae ?,I amheus genym a ydyw y taethdalwyr Y" gwybod beth sydd wedi ei wneyd els0fS pheth sydd i gael ei wneyd eto Rh,dded Y PwyDgor wybodaeth lawn ir c,hoedd. Mae yr amser wedi dyfod iddo ysty?'? beth i'w wneyd, pa un a'i parhau i gan1^^ i symiau gael eu cymeryd o bryd i br 0, gyllid gan y Llywodraeth tuag at Y iiai  Ysgolion Enwadol, a'i ynte ymddi 0, a gadael i'r Llywodraeth reoli yr holl s oliorl fel y myno a goreu y gallo.

Arglwydd Rosebery yn lYhY…

 Terfysg yn Beifast.- 1 -.4,4..nt

Swydd i Mr. Ellis J. Griffith…