Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

HEDDLYS YBLAENAU FFESTINIOG.

Bwrdd Rheolwyr Addysjg Dos-I…

VW\AAAA^AAAAAAA

Glowyr a'i Helyntion.__I

Methdaliad Gwin Fasnachydd.…

- - - - Tri o Fabanod mewn…

I O'R PEDWAR CWR.

RHOS A'R CYLCH.

News
Cite
Share

RHOS A'R CYLCH. Yn nghyfarfod rheolaidd Bwrdd Gwarch- eidwaid Dosbarth Gwrecsam, dydd lau diweddaf. pasiwyd i ostwngy tal am Fuchfrechu o 5/- i 3/6. Effeithia y cyfnewidiad hwn ar yr holl ardaloedd poblog o amgylch Gwrecsam, a golyga arbediad o £ 150 yn y flwyddyn i'r trethdalwyr. Dywedir bod y tan dinystriol ddigwyddodd yn y Public Hall, Gwrecsam, a'r masnachdai cysylltiol wedi peri colled o £ 10,000. Nid oedd un o'r masnachdai wedi eu hyswirio am eu Ilawn werth ond ymddengys mai y rhai gant y golled fwyaf yw y Brodyr Breeze, Argraffwyr, a pherchenogion y Wrecsam Journal. Mae y papur wedi ei atal dros dro. Mae Pwyllgor Eisteddfod y Rhos wedi cyhoeddi mantolen yr Eisteddfod ddiweddar. ac y mae cyfrif yn foddhaol iawn. Dengys weddill wewn Haw o £ 59 10s 3c, yr hyn sydd yn gosod y pwyllgor mewn safle i wneyd trefniadau ar gyfer Eisteddfod wych y flwyddyn nesaf eto. Cynhaliodd Ysgolion Sabbothol y Tabernacl, Calfaria a Soar, eu Te Parti blynyddol yn y lie cyntaf a nodwyd dydd Mercher diweddaf. Eisteddodd tua 400 wrth y byrddau, a mwyn- hawyd gwledd ragorol ganddynt. Gwein- yddwyd gan lu o chwiorydd ewyllysgar o'r tair Ysgol. Yn yr hwyr cynhaliwyd cyfarfod o Fawl, o dan lywyddiaeth Mr. J. D. Davies, Blaenau Ffestiniog. Datganodd y Cor a'r gynulleidfa chwech o Anthemau ac amryw donau cynulleidfaol. Yr oedd yr Anthemaa oil yn dda, a'r olaf, Bydd melus gofio y cyfamod" yn ardderchog. Arweiniwyd y canu yn y rhan gyntaf gan Mr. Isaac Jones. a'r ail ran gan Henry Jones. Cafwyd unawdan hefyd gan Miss. M. J. Williams a Mr. Isaac Jones, ac adroddiad effeithiol gan Miss Sarah J. Williams. Rhoddodd Mr. W. S. Jones (ieu) anerchiad werthfawr ar yr angenrbeidrwydd am symlrwydd yn nghaniadaeth y Cysegr. Yr oedd yr wyl drwyddi yn foddhaol iawn. Newydd prudd i'r ardal hon oedd y newydd daenwyd boreu Sadwrn am farwolaeth Mrs. Joseph Taylor, Pant, yr bon a fu farw yn dra sydyn yn yr oedran cynar o 33 mlwydd. Yr oedd yr ymadawedig yn adnabyddus iawn fel Miss Lizzie Connard, ac athrawes yn Ysgol y Cyngor, Poncie, hyd amser ei phriodas flwydd- yn yn ol. Yr oedd yn ferch ieuanc rinweddol a pharchus, ac yn aelod ffyddlon yn nghapel Saesneg Hill Street. Nis gellid dymuno cys- ylltiad priodasol dedwyddach nag oedd rhyng- ddi hi a'i pbriod. Cydymdeimlir yn fawr ag ef yn ei brofedigaeth sydyn a chwerw. Claddwyd ei gweddillion dydd Mawrth, yn mynwent y Wern, yn nghanol arwyddion amlwg o alar gwirioneddol. A.A.A Ã A A A

Yfed Wisci hyd Farwolaeth.

-QYNQOR DINESIQ LLANRWST.…