Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YN SHOP ARIHUR PARRY. CHEMIST, STATION ROAD, LLRNRWST, y CEWCH Y COD LIVER OIL PURAF A HAWDDAF I'W IGYMERYD. Haner P/nt, 10c., Pint Is. 6c., Haner GaFwyn 4s 6c, COD LIVER OIL EMU LStON GYDA HYPOPHOSPHITES, y Real Stuff Tfs 3c y Botel Haner Ptnf. CN ILÐR&M!.B,.c,TONIC set y darganfydd!ad diweddaraf blant gwaelion. Y feddyginiaeth oreu at fendio p!ant ar o! y Frech Goch, neu ar o! unrhyw afiechyd aratt. Cryfha y nerves, twcha a phura y gwaed, a chrea gnawd. Mewn poteli Is. a Is 9c. Meat and Malt Wine with CMEnpne sef Gwin adgyfnerthol i rai mewn gwendid qr o! aHechyd tost 4s Cc y Botel Chwart. Orange Quinine Wine at godi y stumog a chryfhau y cyfansoddiad, Is Cc y botet. CMfSr & LUNG BALSAM." Darpariaeth diguro at yr Anwyd, Peswch, Bfonchttfs, a'f asthma. lOle y botel. Bed Pans, Hot Water BottFes, Rubber Sheeting, Air Cushions, a phob peth angenrheidiol at wasan- aeth) y CFaf. Trwy ein bod ar y TELEPHONE gall- uogir ni t gael unrhyw beth fydd eisieu ar frys, mewn ychydig oriau. At Amaethwyr yr Ardat. UN GAIR i'ch adgoffa mai yma y ewch y Cyffuriau goreu I'ch Anlfeit!a!d, megis POWDfR CEFFYLAU, mewn Packets pwys Is yr un 5 am 2s 6c Y mae ein Powder mor adnabyddus erbyn hyn, fel nad oes eisieu dweyd dim I'w ganmol. Embrocation Gwyn (Horse and Cattle). Potel beint Is 6c yr un. Sweet neu Engine Oil mewn Tin yn dat galwyn, 2s 6c yr un. Linseed Oil goreu Tin Gatwyn am 5s 3c. Balls Ceffylau 2c. yr un. 7 am Is. Hefyd cedw/f y Stocltfwyaf yn yr I Ardal o THORLEY'S FOOD, HAD LLIN GLAN at FEEDIO, CATTLE COD LIVER OIL, PORrmiANr :0 LLOIAU., <&c., <&c. Gwneir I fyny pob math o RISETTI, yn On est a chyda'r Cyffuriau Puyaf. Syltv lo"?I"I-soqoi ¡bob Archeb. Con,ycn y Cyfeiriad :— G J:1':i {J' r. 'if n 1 Posf: C'?ce! ;I if ;v;; b. ¡ r u 1'1&' i ,1 .¡ jf if df ç f t: 't 'io I lû (FIt ÅIt.J,8J W .;1!1 ';>r; t:Z'¡ .ill 4.1.4. ? [95, HBOL FAWR, PORTHMADOG. W. H. ROWE Ma.sna.chydd mewn ?_ ??????_? Cerddoriaeth ac 01feryuau J Cerdd o cob na.tnr. Dewisiad rhagorol bob amser ar law o PIANOS, ORCANS, HARMONIUMS. Violins, Auto-Ha.rps, Gramophones, Gra.phophones, Phonogra.phs, &c. Hefyd cedwir Stock helaeth o RECORDS¡i'r Phonogfaphs a'r Gramophones. PERDONEGAU I'W LLOGI AB DELERAU RHESYMOL SEFYDLWYD DROS 25 MLYNEDD. ,Messrs. EDWARDS & W)LL)AMS, DENTAL CO., LIMITED, (Diweddar R. Edwards, Dentist, MyF a Portmadoc), BODGWYNEDD, PORTMADOC, A'ddymunent hysbysu eu bod yn parhau i ymweled yn rheolaidd a'r Lteoedd can!yno!:—' B/aenaM Ffestiniog-Bob Dydd Llun o 12 hyd 7, ac hefyd pob Dydd lau o 3 hyd 6, yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street, y drws nesaf i Maenofferen Hote!. Lianrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen y Ffair), yn nhy Mri. David Jones &: Son, Station Road, gyferbyn a Boars Head, o M hyd 5. Pwllheli-Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o 77 hyd 4. Criccieth-Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, High Street, o 4-30 hyd 7. Portmadoc-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd C y nos. Ba/a—Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street, o 77 hyd 4. OoF;ge//aM ac Abermaw-Trwy appwyntiad ar Ddyddiau Sadwrn. NOTICE OF REMOVAL EVANS AND CO., Plumbers, Glaziers, & Sanitary Engineers, Hav!ng removed from DOLGARREGDDU, to Nos. 41 & 42, CHURCH STREET, Where they are showing a Large Stock of PLUMBING GOODS OF ALL DESCRIPTION. ALSO. A targe stock of CYCLES and ACCESSORIES, PRICES TO SUIT ALL. Sole Agents for Ariel. Royal Enfield, Rudge-Whitworth. Allday's and Onions'. Bradbury and other weltknown Cycles. All the above can be had by Easy Payment, 105. Monthty. Also REX MOTOR CARS and CYCLES. PETROL always in Stock. NOTE THE ABOVE ADDRESS. MORTM WikLES tYCLE to., BLAENAU FFESTINtOC. d' OTHER BRANCHES AT LLANDUDNO, COLWYN BAY and, RHYL. Sole Agents for number. Ratetgh, Swift, Sunbeam, Singers, Rudge=Whitworth, James, AND OTHER CYCLES. These Makers we can supply on the EASY PAYMENT SYSTEM from 101- deposit, and 10/- per month. Forms and Catalogues send on application. We have atso a Large Variety of MAIL-CARTS, and GO-CARTS, always in Stock, for Sale or Hire. BUSSY'S—Cs-Bckets, Tenms, and Gotfs. CYCLE and MOTOR ACCESSORIES, and TYRES, always in Stock. OUTER COVERS for 4/6. INNER TUBES, 3/ Rim Brakes, Free Wheel, and Three Speed Gears, futted to Old Machines. CSicia! Repairer to the C. & M. T. C. CLUB. Repairer to His Majesty G. P. 0. Cycle Department. 16 YEARS PRACTICAL EXPERIENCE. NOTE THE ADDRESS:— I NEW ROAD, BLAENAU FFESTiMOG. E-P-.lViG YOUR REPAER, WORK GUARANTEED. I ACCUMULATORS CHARGED AMD REARED. ? THE DSBORNE N(}! !,i, OWER. 'KEEF- THIs vu r F, 3 -JV.-= b U,tu: -r- :"f- PREPARE FOR THE HARVEST By purchasing the CHEAPEST and BEST HARVESTING !MPL.EMENTS from E. LLOYD JONES, ironmonger and Implement Merchant, LLANRWST, 'Aj. Including:— I ¡' "JOHN WILLIAMS AND SONS" New Mower "The Queen." WtLUAMS "AH-Steet" Wheel Rake, both fitted with all the 'I,tY latest Improvements. "OSBORNE and COY'S" Binders Reapers, one and two Horse- Mowers Hay, Fodders, Seif-dump Horse Rakes. "Martins" Patent S??t Turner, Wood and SwStol American Rakes, Drag FTSLK Welsh-made H;?nd I?aK'O Scythes, Hay Forks, ? rt Rope, etc., etc. ? Splendid? Assortn<ent Of Weish Tub and End-ove'" glid Churns, Dairy Utens"s every description. Listers" Cream 5epef .t.. ors, (14 days free trial." Compare our Quality and Pf?', 11 Price List on ApPlicatictl Price List on ApP 1 DILLADAU NEWYDD. Y mae', HAF wedi DOD, a dymalr adeg g881 DILLAD NEWYDD, ac os am skrhau y Brethynau, Toriad, alr Gwaith goreof deuwch at -0.. JOSEPH JONES, & SONS, TAILORS AND CLOTHIERS,, 2, CromwoU St., BI. Ffestiniol' Oyflawnder 0 ddewis C Frethynam, neuvellzvch ddod, a'ch defnyddiau eicii hunain. -WOOO SEE TO "V'OUR I1EAL1t1. BY ASKING YOUR GROCER FOR ° JOtlN BELL 5 RALE 5COTCH OTAT CAKES. The Purest Food on the Market is JOliN BELL'S RALE SCOTCH OAT CAKES. See you cf) JOHN BELL'S same on eacn J U f. ,t¿.l i.al:i11o"i.À fô_J :ia ,tw' ? Packet.