Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SB V V V VW V GREAT ABXVJUL AUGUST SALE f?CT ?L ? ? ?N  — z B YN Y London House alit Bank Buildings, Llanvwst,, Am DAIR WYTHNOS yn linig, yn dechreu DIWRNOD Y FFAIR, AWST 7fed. CLIRIO ALLAN HOLL STOCK YR HAF AM ODDEUTU HANER EU PRISIAU ARFEROL. POBPETH WEDI EU HAILFARCIO. Bargeinion Digyffelyb yn adranau y Millinery, Ribbons, Flowers, Silks, Costumes, Coats, Blouses, Skirts, Underclothing, &c. Gostyngiadau Neillduol yfl adranau y FANCIES a'r LACES. Ugeiniau o Latheni o ddefnyddiau DRESSES, pob Iliw a make, 1/- y Hath i fynu, a llu o bethau eraill nas gellir eu henwi. Cofswch am Shop y DILLADAU PAROD. Pobpeth yno am Brisiau is nag erioed. Siwtiau Rhad,. Dillad Gwaith am y Cost Price. CANOEDD o REMNANTS am ychydig Arian. Dowch yn gynar. • W. S. Ulilliams (Llanltwst), Limited. €? A Y ?? f ?? Y T7* Y SALE! CLIRIO ALLAN STOC YR HAF. I DDECHREU DDYDD GWENER NESAF, YN MASNACHDY RICHARD OWEN & CO., UNA-JHAN), BLAENAU FFESTINIOG A LLUNDAIN. Fel arfer, bydd GOSTYNGIAD GWIRIONEDDOL yn cael ei wneyd ar yr holl Stoc. Yn rnhlith lluaws o bethau eraill y mae a ganlyn :— ) Ladies Blouses, hollol newydd, am 1/ gwerth dwbl. Eto am 1/6 a 1/11, na welwyd eu cyffelyb i, eu pris. White Jap Silk Blouses am 3/9, dan brisiau y gwneuthurwyr. Lot fawr o Holland Ladies Dress Skirts i'w clirio am 1/6, ei hyd yn 38 modfedd, 40, a 42. Black and Navy Ladies Dress Skirts am 1/11. Eto yr un lliwiau am 2/6; 2/11 a 3/11, ar- dderchog. Ladies Coloured Underskirts, hollol newydd, am 1/ 1/6, a 1/11 yr un. Ladies Umbrellas am 10c. Eto am 1/6 a 1/11 rhagorol. Bratiau Babies (Baby's Pinafores), o 4c yr un. Baby's Pique Coats am 1/11. Eto Pique Pelesses am 2/9. Bydd yr oil o Ladies ac Infants. Millinery, i'w clirio o dan y Cost Price. Corsets Llwydion cryfion am 1/- a 1/2 y rhai a wisgant yn dda. Black Watchspring Corset, double steel, am 1/3 rhagorol. Eto Paris Corset mewn du neu lwyd, double steel, am 1/11. Dyma y Corset goreu yn y wlad am ei bris. Cofiwch y Cyfeiriad:— Paris House, Fourcrosses. "A DAY IN THE WORLD'S PARADISE." Llangollen & District AGRICULTURAL DOG & POULTRY SOCIETY. President:—Jas. Darlington, Esq., J.P., Chirk. Vice-Presidents :-T. Hughes, Esq., and P. J. Pace, Esq. TAn„LhlM SHOW of Annual Horses, Cattle, Sheep, Pigs, Leaping Turnouts, fie. will be held on the Hand Hotel Fields, Llangollen, on THURSDAY, September 12th, 1907. JE300 IN PRIZES. Dog and Poultry Section £ 100 & over 50 Specials, Including Two 10 Guinea Challenge Cups, Silver and Bronze Medals. ENTRIES CLosE-Agricultural Section, Aug. 31st; Dogs and Poultry, September 5th. All further particulars and Entry Forms from Mr. E. D. JONES, Medical Hall, Llangollen. ARDUDWY SHOW, I LLANBEDR, AUGUST 17th., 1907. Agricultural, Horticultural, and :ndustrial Show. Open Classes for Grand Sheep Dog Trials and Sports, Honey, Poultry and Dogs. Held under Kennel Club Rules. Dogs arc! PcuJtry to be on Shew Ground 12 noon. Admission 1/- to all Grounds. F>: C1US01\ ;f:"¿' to É')je u F!2s-;icg. an d j Cambrian Railways. ) For app..v E. JONES, LIBRARY, LLANEEDR. j CIRCULAR TOUR: by RAIL and, COACH, through Llanfrothen & Aberglaslyn Pass to Bedd- gelert, and back to Portmadoc, DAILY. Dymuna- W. 0. Williams, HOME FROM HOAfE, PENRHYNDEUDRAETH, Hysbysu ei fod wedi cytuno gyda Chwmni Reilffordd Ffestiniog i redeg COACHES bob Dydd o hyn i ddiwedd mis Medi. TOCYNAU i'w cael yn DIPHWYS, BLAENAU FFESTINIOG, a THANYGRISIAU STATIONS, am 4/- yr un, Yn cynwys y TREN a'r GOACH. Pob math o Gerbydau at alwad am y Prisiau mwyaf rhesymol i Rhydsarn a Thalybont a' Lleoedd eraill o'r Cambrian Railway. Telegraphic Address:- "HOME, PENRHYNDEUDRAETH." "JOHN JONES." Trsddodir DARLITH I ar y testyn uchod yn iAENTWROG, NCS SADWRN, AWST 18fed, 1907, gan MR. W. 0. JONES, tHER. Yr ehv at yr Achos Wesleyaidd yn y lie. CYNORTHWYWCH Y SEINDORF. NOS IAU, MEDI 5ed, 1907, YN YR ASSEMBLY ROOMS, 51. Ffestiniog, CYNHELIR ?f???'M?? ? I? W? W?W? V? CYNGHERDD UWCHRADDOL GAN Gwmni Mr. D. R. DAVIES (Telynfab Gwalia), YN CYNWYS :— 'Solo Violinist :==Mr, HAYDN GUNTER (Gold Medalist); Royal Conservatories of Music, Leipzig, Viena and Prague. Soprano :==Miss DORA DAVIES (Gold Medalist), Cardiff. Favourite Pupil of Madame Clara Novello Davies Principal Soloist for the Royal Welsh Ladies Choir. Tenor: Mr. ALFRED EVANS, Principal Tenor to Messrs. Moore & Burgess for six years at the Queen's Hall, London; Winner of over Eighty Eisteddfodic Prizes. Bass: Mr. DAVID DAVIES, Pontypridd. Winner of Three National Eisteddfod Prizes-Baugor, 1902; Mountain Ash, 1905 Carnarvon, 1906. Principal Bass Soloist to the Royal Male Voice Party. Accompanist: Miss EDITH LOWERY, Aberdare. Drysau yn agored am 7, i ddechreu 7-30. Mynediad i mewn trwy Docynau 2/ 1/ a -/6. Yr elw i Leihau Dyled Seindorf Arian Oakeley. Vale of Conway Agricultural Society. THE 37tb Annual SHOUl Open to the whole of NORTH WALES, of Horses, Turnouts, Cattle, Sheep, Pigs, Dogs, Poultry, Pigeons, Cage Birds, Cats, Rabbits, Butter & Honey, will be held at Gwydyr Park, Llanrwst, ON THURSDAY, AUGUST 15th, 1907. All Stock to be on the Ground by 10 o'clock a.m. President:—J. HARTLEY BIBBY, ESQ., ROEWEN. Vice-President:—J. P. MAITLAND, ESQ., LLANGERNIEW. GRAND JUMPING COMPETITION OPEN TO ALL COMERS. First Prize, £ 15 Second Prize, t6; Third Prize, £2. TROTTING MATCHES. The Show of Dogs will be held under the Kennel Club's Licensing Regulations. Entries for the Jumping :md Trotting will be received up to 12 o'clock on the SHOW-DAY. THE BAND OF THE "CLIO" TRAINING SHIP will play selections, and the Boys will also perform the Cake Walk and Sailor's Hornpipe at intervals during the Day. CHEAP TRAINS (For Particulars see Railway Company's Announcements). j Admission 1/ GATES open J.0 o'clock a.m. S Schedule of Prizes, Entry Perms, 8:c., can be obtained from !I. J. \V. "WATLING, Secretary, Llanrwst, l Hospital of Sir John Wynfle Of Gwydyr. NOTICE OF VACANCY at ALMSaO ROOM No. 6 of Almshouses is no??g? L?- through the removal of Willi? bes, and will be filled up by a person take?oC' Llanrwst Parish. Wido\\lS Poor Men, who are at least 60, andv^ido^ or Maidens who are aUeast 50 years 0 f age, and are natives of, or have resi'?? ?f? less than 20 years in some or oneof the* g^jjes less than 20 years in some or one of the t d of Llanrwst, Dolwvddelen, Bett?-sycoe?' Eglwysbach, are eligible for ippoin' Forms of application may be ol)t,d frofo, and must be returned to Mr. Peter ? mty?' Gwydyr Ucha, Llanrwst, Clerk to ?e  ?pfn- ors, on or before 24th August, 1907. Dengys yr uchcd y gwahanol A.??GL,S,' gall diffyg fod ar y llygaid fel ??g ?? ???itbio ar y golwg. V gwydrau aD"Ilirblidlo11 well? y dfnyg hwn (sef A ydy, wella y diffyg hwn (sef ASTIGMATI S jytf cylindrical lenses. A golyga iod Y 'awl sydd yn deall ihywbeth ar y ?ai"? I lietl y Hall yn meddu ar bronad .it.11 r WvC|raui o'r fath ac ar brofi y golwg. Y'' '???11 i hofi gwybodaeth unrhyw un ar ,,rbYw bwnc ar hyn o bryd ydyw trwy AR oJjIaP> a dibyna pwys yr Arholiad yn y cyhoedd, a gwerth y ty.ty.g.ifau '"2,fle gonestrwydd yr Arholwyr. Mae Y' ?{?n- dain ddwy gymdeithas (a dim °!* j <bvy) sydd yn rhoddi Graddau a Thyst?ys?-??i .i OPTICIANS, a gwneir hyny &r ol i nJg0is- ydd fyned trwy Arholiadau, ac nj ?ani?' eir i neb sefyll Arholiad os na 11 ,?Qgo8 ei fod wedi cael o leiaf saibh gjd o brofiad mewn OPTICS, Roh Y cy,ndeith- bronad mewn OpTics. Rheohr y ???eith- asau hyn gan rai o brif w ZnvVyr y Deyrna, a chydnabyddir fod yt ^r]l0hvyf Deyrnaa, a chydnabyddir fod .Arhol?y? yn mhlith y rhai uchaf 13W G,,yddola- iaeth a Meddygiaeth. Amcan v'  ?.? asau hyn ydyw diogelu Y c?"6 d rhag twyll yn nglyn a gwerthu fcpe<- a pi,ro<i y olw, a?r raddau a roddtf Y ??' ,-?? F.S.M.C., D.B.O.A. Mae yn Llundain WHOLESALE FIRMS sydd ynrhoddiTystysgnfau i'w CWEmeriaid. e1' mwyn ir sawl sydd yn e" eddu all« dangos rhyw fath 0 DYsty-?gi,if fel ag 1 arwam y cyhoedd i gredu eu '??''?,?1 ?? arwain v cyhoedd i gredu eu u0 ar wybodaeth mewn Optics yn ,ho1101 yr an fath 1 phe bai y Grocer, Di'ape, neU Tailor, yn defnvddio tystysgrif odlwrth y Srms y maent yn delio gyda 1 ddaogoS i'r cyhoedd fod ei pherchenog  niedclu ar wybodaeth yn yr adranau IIY"- le Y cyhoedd wedi cael eu twyllo y^ y c {ejrmd hwn gan rai sydd yn myned 0 dy j werthu Spectols. Os ydyw pedair biynedid ? a'r dd? broSad mewn profi y golwg ac asWdlO ¡.tU. sawdd Lenses a Spectols 0 bob math 7° werth rhywbeth i'r cyhoedd ac c?s:Y, eniii tystysgrifau (mynweh wei'd y rlal llyn) ar ol arhoiiaaau o Haen ^Pr .f^-vdriOJiwyi' y Deyrn? yn werth rhywbet? ?? ha-w:!? fy mod yn de?Il ychydig am ctoJs a'r golwg, a gellir sicrhau na wile; ???ncb mewn unrhyw fodd. Dyma sydd y? lbyfe?l?'  Uur Spells yn rhatach yn y l}JDWAJ.; HALL na wneir bron Y" unn)?J Coner y Cyfein? r: HUGH JONES -11 1 C D B.C.A.. OPTICIAN. MEDICAL HALL. c  ii a til k ?rgr?Y'vc & chyhoeddwyd -7T77?T? Go.. :\ry;]); ,by!: :'iI, g ?cnaU Ffestimog.