Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Is DIWEDDAR DR. 0. THOMAS.…

A. ER COF I

^ I"Y DYMHESTL." I ..

TREFN OEDFAON Y SUL

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

TREFN OEDFAON Y SUL Y METHODISTIAID. I PENIEL.—Parch. John Owen, Wyddgrug. ENGEDI-Parch. D. G. Jones, B.A., Ffestiniog GWYLFA-I0, Parch. R. R. Davies, Capel Drindod. 6, Cyfarfod Gweddi. BETHESDA.—10, Cyfarfod Gweddi. 6, Parch. R. R. Davies, Capel Drindod. TABERNACL.—Parch. John Owen Evans, Tre- william. GARREGDDU.—Parch. E. T. Evans, Llwyn- gwril. MAENOFFEREN.—Parch. T. J. Wheldon, B.A., Bangor. CAPEL SEISNIG (English Chapel).—Rev. J. Lloyd Williams, B.A., Clynog. BOWYDD.-Parch. John Owen, Pare, Mon. RHIW.—Parch. E. James Jones, M.A., Caer- narfon. BETHEL.—Parch. Howell Williams. Trallwm. YR ANNIBYNWYR. BETHEL.—Parch. Isaac Cynfal Jones, Borth, Dolgelley. HYFRYDFA.—Parch. J. Williams-Davies. BETHANIA.—Parch. J. Rhydwen Parry. JERUSALEM.—Parch. D. Eurog Walters, Merthyr." BRYNBOWYDD.—Cyfarfod Gweddi. SALEM.—10, Parch. J. R. Parry, Bethania. 6, Parch. T. Griffith. CARMEL.—Myfyriwr o Goleg Caerfyrddin. Y WESLEYAID. EBENEZER.—10, Parch. R. Morton Roberts. 6. Parch. D. D. Jones. DISGWYLFA.—10, Mr. J. E. Davies, Blaenau. 6, Parch. R. Morton Roberts. SOAR, RHIW.-10, Parch. D. D. Jones. 6, Mr. R. T. Roberts, Capel Garmon. TANYGRISIAU.—10, Mr. R. T. Roberts, Capel Garmon. 6, Cyfarfod Gweddi. FFESTINIOG.—Mr. W. Roberts. Maentwrog. Y BEDYDDWYR. SEION.—Parch. R. Lloyd, Caerdydd. CALFARIA.—Parch. E. Cefni Jones. MORIAH.-2, Parch. E. Cefni Jones. CAERSALEM.—Mr. William Humphreys. PISGAH.-Mr. Robert Humphreys, Harlech. ..A.A..A.A..A.A.A..A A..A. A. A A A.A..A..A..A..A..A..

Advertising