Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

TRAWSFYNYDD. I

-.-TANYGRISIAU.yyyI

PENRHYNDEUDRAETH.I

RHOS A'R CYLCH.

GARN DOLBENMAEN. - -I

Corph dynes mewn Cist.

i--- -? I - - Hunan-IaddiacS…

[No title]

CYFLENWAD DWFR TRAWSFYNYDD.

"BAND STAND" BLAENAU FFES-j…

.TT:'HARLECH.

Family Notices

Advertising

BLAENAU FFESTINIOG.

News
Cite
Share

BLAENAU FFESTINIOG. A glywsoch chwi am y Bargeinion diguro sydd yn Shop E. B. Jones & Co. Pine Apple (Chunks), yn pwyso 2 bwys am 5c yr un, a Pears mewn Tins am 5Jc Aprecot mawr am 6c. PELLSEINYDD.—Y mae Gwifrau y Pellsein- ydd wedi eu gosod trwy yr ardal, a'r Gorsafau wedi eu hagor rhwng Porthmadoc, Criccieth, a Pwllheli. Yn Porthmadog y mae y Brif Orsaf. Bydd i'r Gwifrau gael eu gosod i'r gwahanol Swyddfeydd &c., trwy yr ardal mor fuan ag y bydd yn bosibl, fel y gellir siarad o'r ystafell lie y byddis gyda chyfeillion yn Pwllheli, a'r manau eraill a enwyd, fel pe buasent yn yr ystafell gyda ni. Bydd hyn yn gaffaeliad anmhrisiadwy i ni fel ardal. Arol- ygir yr holl waith gan awdurdodau y Llythyrdy, fel na raid ymboeni gyda y Cwmni hwn a'r Cwmni arall. YN LLANDRINDOD.-Y mae y cyfeillion can- lynol yn treulio eu gwyliau yn Llandrindod Mri. Bevan, Manod; T. Jones (Cynhaiarn); W. Jones (Ffestinfab); Mr. a Mrs. Llewelyn Williams, Penrhyndeudraeth. COLOMENOD.—Yn Arddangosfa Pwllheli, bu y cyfeillion canlynol yn fuddugol gyda'u colomenod: Homer, 1, John Humphreys, Penygroes, Bethania; Fantail, Jacobin, neu Tumbler, 2, John Hughes, 191, Manod Road Tumbler, 1, H. C. Roberts, 8, Tanyfron Terrace. Y SEINDORF .-Ni fyn ein Seindorf fod yn segur, a phrawf hyny eu bod er gwaethaf y dirwasgiad presenol am fynu rhwyfo trwy yr holl anhawsderau, a chadw wrth eu gilydd. Dydd Sadwrn, ymwelsant a Bettwsycoed, a mwynhaodd y trigolion a'r ymwelwyr eu chwareu meistrolgar yn fawr iawn.—Dydd Llun, aethant i Criccieth i chwareu, ac yno cawsant dderbyniad croesawus. Diwedd yr wythnos nesaf byddant yn cychwyn am y Deheudir i gynal cyfres o Gyngherddau a chystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Nid oes dim llawn mor ddymunol i'ch oeriar ddiwrnod poeth a Tin dau bwys o Apricot, yr hwn ellwch ei gael am 6c g E. B. Jones &na Co. LLWYDDIANT.-Mae genym i longyfarch y Bardd llwyddianus Bryfdir ar ei fuddugoliaeth yn Eisteddfod Corwen ddydd LIun diweddaf. Myfyrdraeth ar Farwolaeth y dail" oedd ganddo, ac y mae yn un o feirdd rhagorol Cymru am gyfansoddi yn y dull ymsonol. Os nad ydym yn camgymeryd, y mae hon yn wythfed Eisteddfod iddo fod yn fuddugol ynddi. FFRWYTHAU FFRESH.-Nid oes dim gwell ar y tywydd poeth yma na Ffrwythau Ffresh. Gellwch gael rhai bob dydd yn syth o'r gerddi oddiwrth y Liverpool Fish, Fruit and Vegetable Stores, Ffordd Newydd, gyferbyn a Surgery Dr. W. Vaughan Roberts. COR MEIBION Y MOELWYN.—Cafodd y Cor hwyl nodedig gyda chynal Cyngerdd ddydd Llun yn Penmaenmawr. Yr oedd yr adeilad yn orlawn a'r canu yn bobpeth a allesid ei ddymuno. Cymerodd Miss Gwladys Glyn Williams ran gydag adrodd a cbanu, a thyn- odd y ty i lawr bob tro. Diau mai nid hwn yw y tro olaf i'r Cor gael ei alw yma i gynal Cyngerdd. Gwnaed elw da oddiwrth y Cyn- gerdd at ddi-ddyledu Capel y Methodistiaid. A ganlyn oedd y gwaith yr awd trwyddo yn y ddau Gyngerdd:—Aberystwyth a Trewen (Trefniant D. Emlyn Evans), Y 'Deryn Pur, Martyrs of the Arena, Milwyr y Groes, Cydgan y Pererinion, Destruction of Gaza, Rhyfelgyrch Gwyr Harlech (Trefniant W. O. Jones), Cyd- gan y Mynachod, a Dewrion Sparta, gan y Cor. Datganwyd Unawdau gan Mri. Ted Jones, Edward Edwards, John Williams, E. R. Evans. Chwareuodd Miss A. E. Owen- Davies, A.R.C.M., amryw weitbiau yn feistrol- gar dros ben ar yr Organ. Adroddodd Miss Gwladys Glyn Williams "The progress of Madness," a Daeargryn San Francisco yn nodedig o dda, a'r un modd y canodd, Gyda'r Wawr a'r Gloch." AR YMWELIAD.-Y mae nifer fawr o gyfeill- ion o'r Deheudir a manau eraill wedi dod drosodd am eu Gwyliau. Da genym eu gweled yn edrvcb mor hoyw a siriol. Dymunwn iddynt wyliau dymunol tra yn ein plith. CYFARFOD DIRWESTOL.-Nos Sadwrn, wrth Orsaf y Diphwys, cynhaliwyd cyfarfod dirwestol. Cafwyd areithiau grymus, a gwran- dawiad astud. Diau fod y cyfarfodydd hyn yn nodedig o fuddiol at ddod a'r genadwri i ymyl rhai na fuasent yn myned i adeilad i wrandaw ar neb yn siarad. Nis gall neb ddywedyd beth fydd effaith y cyfarfodydd hyn, a da y gwnel y cyfeillion eu cynal yn mlaen yn ystod tymor yr haf. DARLITH.-Heno (Nos Iau) yn nghapel Jerusalem, bydd y Parch. H. Michael Hughes, B.A., Caerdydd, yn traddodi ei Ddarlith boblog- aidd ar "Tanymarian." Nis gallasai Mr. Hughes ddewis testyn mwy cydnaws ag anian- awd ei feddwl i draethu arno, heblaw ei fod yn ben ddysgybl i'r arwr enwog y bydd yn llefaru yn ei gylch. El yr elw at gynorthwyo Mr. Edward Jones, Maenofferen, yr hwn sy'n wael er's agos i ddwy flynedd. Y CYNHAUAF.-Y mae y ffermwyr wrthi yn brysur iawn gyda y cynhauaf ynmhob man ar hyn o bryd er mai digon anffafriol yw y tywydd. Dywedir fod cnwd da o hono, llawn cystal a'r flwyddyn ddiweddaf. BANK HOLIDAY.—Dydd Llun diweddaf, aeth canoedd oddiyma gyda y gwabanol wib- deithiau, ond y lleoedd a gafodd fwyaf o ym- welwyr o Ffestjniog y tro yma ydoedd Criccieth a Pwllheli. Yr oedd y tren 8.25 ar y Llinell Gul yn orlawn, a phawb yn sathru traed eu gilydd, ond deallwn i bobpeth basio yngysurus. Yr oedd Mr. Roberts, Gorsaf-feistr y Duffws, wedi* rhoddi yr holl gerbydau oedd ganddo I wrth law i fyned gyda y tren hwn, a gwnaed pobpeth ellid er cysur i'r teithwyr. Neidiai Battalion fechan o'r 23rd i'r First Class Car- iages (agored) heb drafterthu neb i dy&d r cover oedd arnynt. ARDDANGOSFA LLANGOLLEN.-FelygwJr J oddiwrth ein colofnau hysbysiadol y c^rj^ ,d y drydedd Arddangosfa yn Nghaeauy ? i Hotel, Ltangollen, Dydd Iau, Med ( 1907, pryd y cynygir ?300 mewn GwoDrj ^J Gellir cael y manylion ynghyd a'r ]E n t ryFOf gan yr ysgrifenydd Mr. E. D. jo n es rd Hall, Llangollen. ,;aD) HOGI ARFAU.-Y mae Seindofr Oakeley yn brysur ddysgu dernyn yr :aJ gystadleuasth yn Belle Vue, Mancheste r' i gymeryd He dydd Llun, Medi 2. ?:? dernyn yw "Robin Hood." a chyfans hon gan Lieut. Charles Godfrey.  j ugeiniau at y Bandroom bob nos i'w c yj l

I NODION O'R OCrf.

i.'V'."VVV'V''v.V''v''VV'/'./VVV'VVVV-I…

Advertising