Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

TRAWSFYNYDD. I

-.-TANYGRISIAU.yyyI

PENRHYNDEUDRAETH.I

RHOS A'R CYLCH.

GARN DOLBENMAEN. - -I

Corph dynes mewn Cist.

i--- -? I - - Hunan-IaddiacS…

[No title]

CYFLENWAD DWFR TRAWSFYNYDD.

News
Cite
Share

CYFLENWAD DWFR TRAWSFYNYDD. Syr.—Y mae Ilaweeo siarad ac ysgrifenu wedi bod yn nghylch y cyflenwad dwfr i'r pentref hwn, ond yr ydym mor amddifad o gael gan ein Cynrychiolwyr ar y Cyngorau i symud yn mlaen a phe y buasent oil yn byw yn Korea. Soniwyd am rhyw Lyn rhwng yma a phen Cwm Prysor, ond wedi anfon llythyr bach diniwed at y perchenog, a siarad diniweitiach fyth na hyny, daeth y cyfan i ben heb i ddim gael ei wneyd i bwrbas. Yr oil a gafodd y pentref oedd clywed yn anuniongyrchol fod yn an- mhosibl cael y lie am fod y milwyr yn meddwl am dano. Wrth gwrs, y mae y milwyr mewn cwr arall o'r ardal, ac yn ddigon pell oddiwrth y Llyn oedd mewn goiwg breuddwydiol gan ein Cyngorwyr. Y gwir ar y mater yw. nid oes gan ein cynrychiolwyr ar y Cyngor Dosbarth yr awydd lleiaf am symud gyda'r mater oll- bwysig hwn. Pa reswm sydd mewn bod pentref o faint3 Trawsfynydd heb ddim ond ffynonau i gario dwfr o honynt, a'r rhai hyny yn hollol agored i'w llygru, tra y mae digonedd o ffynonellau y gellir tynu dwfr o honynt yn nghyraedd y lie ? Meiddiwn ddywedyd, pe deuai y Swyddog Meddygol (Dr. Frazer) i'r pentref, a phe gwnelai archwiliad o dy i dy y caffai achos i osod cwynion difrifol o flaen Bwrdd y Llywodraeth Leol am gyflwr truenus y tai o ran eu trefniadau iechydol. Pa reswm sydd mewn goddef degau o dai yn y lle-yn nghanol y Pentref,—heb unrbyw ddarpariaeth- au iechydol o fath yn y byd, a'r lleill yn waradwyddus o ddiffygiol a diymgeledd ? Penod ddu fuasai yr un am yr afiechydon fedodd blant anwyl y lie i'r bedd yn gynamser- 01 oherwydd y carthffosydd anfoddhaol, ac absenoldeb carthffosydd yn y nifer luosocaf o engreifftiau. Mawr ddysgwyliwn na rhaid wrth ysgrifenu fel hyn eto ar y mater. PENTREFWR.

"BAND STAND" BLAENAU FFES-j…

.TT:'HARLECH.

Family Notices

Advertising

BLAENAU FFESTINIOG.

I NODION O'R OCrf.

i.'V'."VVV'V''v.V''v''VV'/'./VVV'VVVV-I…

Advertising