Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

\' -..._- 1 V '""'Prwyaeth…

,. 0..-.-...•"'aid Dwyrain…

- tyr, YOO a Lleihad. -.

Rhagoriaeth y Prif-weinidog.I

Tymer _drwg Mr. -Balfour.-I

ILLANRWST.

BETTWSYCOED.

I I ---HARLECH.'-"I

TREFRIW. -I

Ysgoloriaethau Ysgbl Ganol-I…

HEDDLYS BLAENAU FFESTINIOG.

Advertising

BLAENAU FFESTINIOG.

- -..- - - - - .-.,.,- - -…

News
Cite
Share

DIOLCHGARWCH. Syr.—A gaf fi ofyn am ychydig ofod yn eich newyddiadur i ddatgan fy niolch cynhesaf i chwi, a'r lluaws cyfeillion yn Blaenau Ffestin- iog am y dyddordeb caredig a gymerasant yn mhriodas fy mab. Y mae bellach 32 flynedd er's pan ymwelais gyntaf a'r Chwareli, ac er fod llawer o fvlchau yn rbengoedd yr hen gyfeillion, y mae yn dra boddhaus i ganfod fod gan un eto ddymuniadau da cynifer, ac y maent yn cael eu gwerthfawr- ogi a'u rnawrhau yn fwy am eu bod mewn cyfnod o ddirwasgiad dwfn a difrifol yn ein masnach. Ni bydd unrhyw ymdrech posibl ar fy rhan yn eisiau i geisio dal a gwynebu yr ystorm gyda'r caledi lleiaf yn bosibl i'r lluaws sydd a'u budd, fel fy hunain, yn rhwym wrth y Fasnach Llechi, Ydwyf, Anwyl Syr, Yr eiddoch yn dra ffyddlon, JOHN GEO. ASHMORE. 53, Parliament Street, Llundain, Awst 7, 1907.

Advertising

Family Notices

I 1Mr. R. J. Campbell. jj