Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

\' -..._- 1 V '""'Prwyaeth…

,. 0..-.-...•"'aid Dwyrain…

- tyr, YOO a Lleihad. -.

Rhagoriaeth y Prif-weinidog.I

Tymer _drwg Mr. -Balfour.-I

ILLANRWST.

BETTWSYCOED.

News
Cite
Share

BETTWSYCOED. Llaw-weithfa Diodydd Anfeddwol Benar View, Blaenau Ffestiniog. Diodydd Anfedd- wol o'r Dosbarth Uwchaf. Yn cael eu dosb- arthu yn wytbnosol yn eich ardal. Anfonwch lythyr-gerdyn am restr o'r prisiau. Gwasanaethir y Sabboth nesaf yn y Tabern- act gan Mr. T. Menai Frances, Conwy. Gwasanaeth Seisnig am 11 yn Brynmawr gan y Parch J. R. Wiliiams, Pwllheli; ac yn St. Michael, gan y Ficer, y Parch R. M. Jones, M.A. Da genym ddeall fod Mr. Riley wedi gallu dod adref, a'i fod yn gwella cystal ag y gaUesid dysgwyl ar ol y ddamwain drom a gafodd wrth Roman Bridge. Eiddirawn iddo lwyr wellhad, ac y mae iddo ein cydymdeimlad dyfnaf. Prydnawn dydd Mercher, yr wythnos ddi- weddaf taflwyd yr ardal i syndod gan y newydd fod Mr. John Davies, Minydon, wedi marw yn sydyn. Yr oedd Mr. Davies, gyda'i orchwyl yn y boreu, ac ni bu yn wael ond am ychydig cyn iddo dynu ei anadl olaf o dan effaith dolur y galon. Dyn tawel a chymwynasgar ydoedd, ac aelod ffyddlon yn Brynmawr. Torwyd ef i lawr yn ei 54 mlwydd o'i oedran, a gadawodd weddw a dau o blant yn eu dagrau a'u hiraeth ar ei ol a'r rhai y mae cydymdeimlad cyffredin- ol. Cafodd gynhebrwng lluosog dydd Sadwrn pryd y gwasanaethwyd gan y Parch H. Rawson Williams. 'r-

I I ---HARLECH.'-"I

TREFRIW. -I

Ysgoloriaethau Ysgbl Ganol-I…

HEDDLYS BLAENAU FFESTINIOG.

Advertising

BLAENAU FFESTINIOG.

- -..- - - - - .-.,.,- - -…

Advertising

Family Notices

I 1Mr. R. J. Campbell. jj