Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

-NODIADAU WYTHNOSOL

I Meirion yn y Senedd.I

Boneddigeiddewydd Gecilaid''…

News
Cite
Share

Boneddigeiddewydd Gecilaid'' Er nad yw Arglwydd Robert CeCl Y amddifad 0 allu, nid yw o ran ga^u MWY nag o ran boneddigrwydd ddim yn g i'w frawd Hugh Cecil. Pan ddy?eoo??g wrth drafod achos Sir Feirionydd mai ? ?J ys i ddrygu Eglwys Loegr sydd wrth ??f yr holl helynt, ac mai un o'r ffordd y? X ..? y ceisir gwneyd hyny ydyw gwrthodcan'?? nifer ddigonol o athrawon yn yr y,golioll Eglwysig {under-staf fthe voluntary ??  EglwysI g('n(le;st(if-f ti dywedodd Mr. Llewelyn Williams Sid y hyny yn wir." Atebiad Arg!w\'dd ?'?rt oedd "Dywed y boneddwr -nrhyye gyda moesgarwch gwir Geltaidd, nad y YrI wir." Gwelir ei fod wedi dai ar al  dywedodd Mr. Williams, a chymeryd « tais arno i roddi sen nid i Mr. 'kvjiiiia ?el hun yn unig, ond i'r Celtiaid yn gye ?no! —yn Gymry, Ysgotnid a Gwyddelod-Qs ydyw moesgarwch Mr. Llewelyn v\ dd yn w!r Geltaidd, mae boneddigejddn yda Arglwydd Robert yn wir Cediatdd. NI-S gwyddom a ydyw Mr. Williams yn gyti. rychiolydd teg i'r holl Geltiaid, end y1 y^ yn gwybod y gwnaem gam diriaw Saeson pe barnem hwy yn gyffred.of ?rth ambell ysprigyn pendefigaidd (? fel • ambelI yspngyn pendefigal oi ?j glwydd Robert Cecil. Yi-nddellgYs' rli fod hyny o wir 'foneddigeiddrwydd 1 a be?rthyn.?r teulu wedi ei etifeddu gan Argbvyd 14ugh Cecil, a'r holl allu hefyd o fewn  iawn. V mae gan y Saeson achos 1 /& rW,yno yn erbyn Arglwydd Robert a phob ?" ?yg iddo yn mha le bynag y'i ceir" ?S;jy maent yn eu eamgynryehlOh y" iafrfavVr, fel maent yn eu camgynrychioh yn ? yno y" y mae genym ni Gymry acb05 1 g yn0 yn erbyn rhai dynion coeg sydd Y ),meryd ■ i ?{ arnynt eu bod yn Gymry, ac yn p ?.ggwy! gywilyddio o'u plegid. BuascTj:yiddo wers i Mr. Llewelyn vViIliams ro .1 iddoN?'ers i Mr. L:ewe!yn Witliams roddt ?? nad anghofiasai mo honi, on d n's ?S ?th 0 herwydd rhyw reswm digonal neu ■ 6o Digon na chafodd gyfle.

I 1Mr. R. J. Campbell. jj