Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

Mabolgampau Llanrwst.

.CYflogau Athrawon YsgolionI…

-Eisteddfod Corwen.

Haelioni Mr. Carnegie.I

Arbed a Cholli mwy.I

- - - - - - - - - - - - Cyflogau…

Gadaei eu Gwaith heb Rybudd.…

[ Un, Pum, a Chwech.

I Ail Agor Hen Fwnglawdd.

IMeddwdod a Thlodi.j

I Rheolau Newyddion i YsgolionI…

------Gwerthwyr Ceffylau Anonest.…

II Argyhoeddi Cicwyr Peli.I

Gwely am Chwech Cheiniog.

I Cwmni RheilflFyrdd y Cambrian.

IBarn Mr. Lloyd George am…

Trengholiad trwy Lythyr Dienw.…

Cymdeithas -Law-fer -Gymraeg.

I-I TREMADOG.\

News
Cite
Share

I- TREMADOG. ANGLADD.—Dydd Sadwrn bu angladd Mrs- Lewis, gweddw y diweddar Mr. Lewis, Fron" oleu, Tremadog, yn Bettws Garmon. Gwein- yddwyd yma gan y Parch. Henry Jones, Prenteg. Y prif alarwyr oeddynt Mrs Owen (merch), Wern, Porthaethwy; Mrs. Griffith (merch), Bronfedw, Rhyd-ddu; Mr. O. H. Lewis (mab) a Mrs. Lewis, Fronoleu; y Mri. Owen, Porthaethwy, a Griffith, Bronfedw a'r Mri. O. Davies, Clawddllwyd, Llanrug, ac Ellis Hughes, Ty'nrhosydd, Llanerchymedd (cefndryd) a Mr. O. Parry (nai).

^ VV V V v ▼ » » ' ' ' ~ ▼…

I O'R PEDWAR CWR.