Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

Mabolgampau Llanrwst.

.CYflogau Athrawon YsgolionI…

-Eisteddfod Corwen.

Haelioni Mr. Carnegie.I

Arbed a Cholli mwy.I

- - - - - - - - - - - - Cyflogau…

Gadaei eu Gwaith heb Rybudd.…

[ Un, Pum, a Chwech.

I Ail Agor Hen Fwnglawdd.

IMeddwdod a Thlodi.j

I Rheolau Newyddion i YsgolionI…

------Gwerthwyr Ceffylau Anonest.…

II Argyhoeddi Cicwyr Peli.I

Gwely am Chwech Cheiniog.

I Cwmni RheilflFyrdd y Cambrian.

IBarn Mr. Lloyd George am…

Trengholiad trwy Lythyr Dienw.…

Cymdeithas -Law-fer -Gymraeg.

News
Cite
Share

Cymdeithas Law-fer Gymraeg. Cynhaliwyd yr ail gyfarfod blynyddol y Gymdeithas uchod yn Ysgol y Cyngor Sir, Corwen, dydd Llun diweddaf, o dan lywydd- iaeth Mr. D. W. Evans, L.I.P.S. Hons, Cadeir- ydd y Gymdeithas. Daeth nifer luosog o Phonographwyr o Dde a Gogledd Cymru, yn nghyd ag amryw o Lerpwl a manau eraill o Loegr. Dechreuwyd ar weithrediadau y Gyn- hadledd am 11 o'r gloch, pryd y galwodd y Cadeirydd ar Mr. J. R. Jones (Garallt), Ysgrif- enydd y Gymdeithas, i ddarllen cofnodion y Cyfarfod blaenorol, y rhai a gadarnhawyd. Yna, cafwyd adroddiad o sefyllfa arianol y Gymdeithas gan Mr. G. Griffiths, Grassendale, Lerpwl, yr hwn oedd yn dra chalonogol, ac yn adlewyrchu clod mawr i fedr a ffyddlondeb y Trysorydd gwladgar. Yn nesaf cafwyd an- erchiad rhagorol gan Mr D. W. Evans, ar y llawlyfr newydd. Costiodd dwyn y 3ydd gyfaddasiad allan, lafur mawr i Mr. Evans a bydd yn gofgolofn o'i allu a'i fedr mewn llaw- fer. Eglurodd y gwahanol wersi mewn dull, dyddorol dros ben, a chafwyd trafodaeth fyw- iog i ddilyn. Diolchwyd yn gynes i Mr. Evans am ymgymeryd a'r gwaith o ddiwygio y llaw- lyfr. Am 1-15, daeth yr arlunwyr y Mri Wil- liams, Corwen, a Parry, Lerpwl, i dynu llun y Gymdeithas. Dechreuwyd ar waith pellach y Gynhadledd am 1-30, pryd y darHenwyd papurau campus gan Mr. R. Prys Griffiths, ar Sut i estyn cortynau'r Gymraeg a lledaeniad gwybodaeth i lawfer y Gymraeg y Parch R. Williams, M.A., Bala, ar "Sut i gyrhaedd yr Ysgalian;" Parch Isaac Jones-Williams, Llan- dderfel, a Mr R. John Ellis, Llanberis.ar "Sut i ffurfio dosbarthiadau;" Mr. John Davies, Nefyn, ar Sut i gyrhaedd yr Eisteddfodau," Mr. Rhys D. Jones, Brynaman, ar "Sut i gynorthwyo'r efrydydd unig." Y peth nesaf ydoedd dewis swyddogion am y flwyddyn ddy- fodol, a dewiswyd y rhai canlynal :-Llywydd, O. M. Edwards, Ysw, M.A., Llundain; Cadeir ydd, Mr. J. R. Jones (Gerallt), Maentwrog Arholwr Cyffredinol, Mr. D. W. Evans, I.P.S. Honse, Llundain Trysorydd, Mr. G. Griffiths, Grassendale, Lerpwl; Ysgrifenydd, Mr R. Prys Griffiths, Golygydd y Cylchgrawn Llawfer." Hefyd dewisiwyd y rhai canlynol i fod yn bwyllgor gweithiol,—Parchn. Richard Wil- iams, M.A., Bala; Isaac Jones Williams, Llan- dderfel, D. W. Williams, Blaenau Ffestiniog, E. J. Pugh, Caegwyn, Penrhyndeudraeth, R. Evans, Ysw., U.H., Bala. Cafwyd Cynhadledd nodedig o Iwyddianus a brwdfrydig, ac y mae rhagolygon y Gymdeithas yn ddisglaer dros ben. Hyderwn y bydd i ieuenctyd talentog Ffestiniog a'r Cylchoedd bwrcasu y Llawlyfr Newydd, a phenderfynu bod yr Ysgrifenwyr medrus mewn Llawfer. ""AAAA.AAAA.

I-I TREMADOG.\

^ VV V V v ▼ » » ' ' ' ~ ▼…

I O'R PEDWAR CWR.