Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

Mabolgampau Llanrwst.

.CYflogau Athrawon YsgolionI…

-Eisteddfod Corwen.

Haelioni Mr. Carnegie.I

Arbed a Cholli mwy.I

- - - - - - - - - - - - Cyflogau…

Gadaei eu Gwaith heb Rybudd.…

[ Un, Pum, a Chwech.

I Ail Agor Hen Fwnglawdd.

IMeddwdod a Thlodi.j

I Rheolau Newyddion i YsgolionI…

------Gwerthwyr Ceffylau Anonest.…

II Argyhoeddi Cicwyr Peli.I

Gwely am Chwech Cheiniog.

I Cwmni RheilflFyrdd y Cambrian.

IBarn Mr. Lloyd George am…

Trengholiad trwy Lythyr Dienw.…

News
Cite
Share

Trengholiad trwy Lythyr Dienw. I Bu i lythyr dienw anfonwyd gan rai a alwent eu hunain yn gymydogion arwain i gynhaliad trengholiad ar gorph baban o'r enw Walter Percy Wilson, yr hwn roddwyd allan gan ei fam i Mrs. Lloyd, Hirael, Bangor, i'w fagu. Dywedai y llythyr fod y cymydogion yn synu gweled arch fechan yn myned i dy Mrs. Lloyd, gan y gwyddent fod holl aelodau y teulu wedi tyfu i fyny. Eglurodd y Trengholydd eu bod yn rhwym o wneyd ymchwiliad i'r amgylchiad- au ar ol derbyn y llythyr. Cawsant nad oedd y ffurfiau gofynol o dan Ddeddf Amddiffyniad Bywydau Babanod wedi eu cadw, fel yr oedd yn rhaid cynal trengholiad. Ni wyddai a oedd awdwr neu awdwyr y llythyr yn ddigon gwrol i ddod yn mlaen i dystio yn yr achos, os na ddeuant nis gellid ystyried eu hymddygiad yn un teilwng. Dychwelwyd rheithfarn o farwol- aeth trwy achosion naturiol, a chondemniwyd ysgrifenwyr y llythyr.

Cymdeithas -Law-fer -Gymraeg.

I-I TREMADOG.\

^ VV V V v ▼ » » ' ' ' ~ ▼…

I O'R PEDWAR CWR.