Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

Mabolgampau Llanrwst.

.CYflogau Athrawon YsgolionI…

-Eisteddfod Corwen.

Haelioni Mr. Carnegie.I

Arbed a Cholli mwy.I

- - - - - - - - - - - - Cyflogau…

Gadaei eu Gwaith heb Rybudd.…

[ Un, Pum, a Chwech.

I Ail Agor Hen Fwnglawdd.

IMeddwdod a Thlodi.j

I Rheolau Newyddion i YsgolionI…

News
Cite
Share

I Rheolau Newyddion i Ysgolion Cymru. Y mae yr Adran Gymreig o'r Bwrdd Addysg wedi anfon allan reolau newyddion yw Ysgol- ion Canolraddol Cymru. Dywed Mr. A. T. Davies yr Ysgrifenydd, mai amcan y Rheolau Newyddion yw, ychwanegu y grants, a rhoddi mwy o ryddid i'r awdurdodau lleol i drefnu cwrs yr addysg a'r daflen amser i'r Ysgolion. Codir y grants i £ 3 15s Dc, 64 5s Dc, £ 4 15s Oc, a £ 5 am y flwyddyn gyntaf, ail, trydydd, a phedwerydd, yn lie f2, £ 3, £ 4, a £ 5 fel yn y blynyddoedd basiodd. Gelwir sylw at y lie sydd i'r Gymraeg yn y cwrs addysg, a'r angen- rheidrwydd am Athrawon dwy-ieithog yn yr Ysgolion Elfenol. Dymuna'r Bwrdd i'r Ysgol- ion fod yn nghyraedd pob dosbarth yn y wlad.

------Gwerthwyr Ceffylau Anonest.…

II Argyhoeddi Cicwyr Peli.I

Gwely am Chwech Cheiniog.

I Cwmni RheilflFyrdd y Cambrian.

IBarn Mr. Lloyd George am…

Trengholiad trwy Lythyr Dienw.…

Cymdeithas -Law-fer -Gymraeg.

I-I TREMADOG.\

^ VV V V v ▼ » » ' ' ' ~ ▼…

I O'R PEDWAR CWR.