Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

CYNGOR DOSBARTH GEIRIONYDD.j

Advertising

I TREFRIW. I

--------FFESTINIOG.---------I

RHOS A'R CYLCH.)

BWRDD GWARCHEIDWAIDI PENRHYNDEUDRAETH.

- ....-Helynt Glowyr Gogledd…

CAPEL GARMON.

BARDDONIAETH.

LLANRWST.I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

LLANRWST. I TREFN Y MODDION SABBOTHOL I Yr Eglwys Sefydledig. St. Mary.—10, Parch. C. W. Davies. 6, Parch. J. Morgan. St. Crwst.-10, Parch. J. Morgan. 6, Parch C. W. Davies. Y Methodistiaid. Seion.—Paichn. J. O. Jones, B.A., Bala. Heoi Scotland—Parch. R. Rowlands. Yr Annibynwyr. Tabernacl—Cyfarfod Gweddi. Ebenezer-Mr. William lones, Myfyriwr o Goleg Caerfyrddin. Y Wesleyaid. lioreb-10, Parch. D. D. Jones, Tanygrisiau 6, Parch. Edward Davies, Penmachno. St. James (English Chapel) .—Rev. J. W. Mountford, Didsbury. y Bsdyddwyr. Penuel.-Ilarch OwenDavies, D.D.,Caernarfon. Y TARCHNAD.—Lied deneu ydoedd y Fareh- nad ddydd Mawrth. Gwerthai y Perchyll am o 18/- i 21/- yr un. Yr Ymenyn am He a 1/- y p-ays. Wyau 12 a 13 am swllt. Dofednod 4/- i ;i/- y cwpl, Hwyaid 5/6 i 6/- y cwpl. Tatws newydd 7/- y cant. YR ETHOLRESTR.—Y mae yr Etholrestr wedi ei dodi i fyny ar y parwydydd, ac y mae yn bwysig anfon at Mr. E. M. Jones, y Treth- gasglydd, c hyn i Awst 20 os oes rhyw gam- gymeriad gyda'r enwau neu rhyw enw wedi ei adael allan. MAP, WO 'kET TI.-Drwg genym orfod hysbysu am farwolaeth Mr. John Lloyd, yn Bangor ddydd Sadwrn, a chladdwyd ei -ddillion yn mymvent yr Eglwys Newydd dd: :d Mawrth. Yr oedd Mr. Lloyd yn frodor g^nedigol o'r dref, a bu gynt yn masnachu ar raddfa eang yn ein plith. CYFARFOD SEION.—Y Sabboth diweddaf, cynhaliwyd Cyfarfod Pregethu Blynyddol Eglwys Seion, pryd y gwasanaethwyd gan y Parchn. John Williams, Brynsiencyn: ac Ellis James Jones, M.A., Caernarfon. Cafwyd pregethau grymus, a chynulliadau lluosog. Teimlid effeithiau y dylanwad Dwyfol yn rymus gyda rhai o'r pregethau nes bron dori allan yn orfoledd. SALE CAE'R GRAIG.-Cafcidd Mri. Black- wall, Hayes, arwerthiant llwyddianus ddydd Mawrth. Elai yr Wyn Tewiou am o 18/9 i 22/9. Mamogiaid i fyny 20/9. Gwartheg a Heffrod Cyflo a chyda lloi wrth eu traed o £ 9 10s Oc i f.13, Nifer o wartheg cadw o £ 10 i fyny. YR ARDDANGOSFA,—Y mae rhagolygon am Arddangosfa odidog eleni, a gwelwn fod Mr. Watling a'i freichiau yn llawnion gyda'r paratoadau ar ei chyfer. ETHOLRESTR Y PLWYFI CYLCHYNOL.—Y mae Mr. R E. Thomas wedi peri gosod i fyny yn yr holl fanau cyhoeddus yn IVlhwyfi Dettws- ycoed, Maenau, Abbey, Dolwyddelen, Trefriw, Cape] Curig, Llanrhochwyn, Llanddoged, Llanrvyst Wledig, Gwytherin, a Llangernyw, rhestr o enwau y rhai sydd a hawl i bleidleisio yn yr etholiadau. Os oes rhyw enw allan, neu rhyw gamgymeriad yn nglyn ag ef, dylid gofalu am anfon at Mr. Thomas er mwyn ei gywiro o hyn i Awst 20. CHWAREUON.—Mae rhagolwg am Chwareu- on llwyddianus ddydd Llun. Dechreuir am haner awr wedi deuddeg. Bydd dwy Seindorf yn chwareu yn ystod y dydd. Goleuir y maes a goleuni trydanol at y ddawns yn yr hwyr. Yr ysgrifenydd gweithgar yw Mr. Albert Hughes, ac y mae pobpeth yr ymeifl ef ynddo bob amser yn troi allan yn llwyddiant. AAA AA A AAiA^A A/v A. A A A A AAAAAAAA,