Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

I Cwanniau Rheilffyrdd a'uI…

News
Cite
Share

Cwanniau Rheilffyrdd a'u I .<6. 1J¡¡r- Gweithwyr. _n, .?ydd Mawrth cynhaliwyd cyfarfod b'Ynyddol cyfaanddaIwyrCwmm'r Reilffordd ?4,?,r Ddwyreiniol, dan lywyddiaeth Ar- lwydd Cland Hamilton, a Chwmni Rheil- fio raJu d y De-Ddwyrain dan !ywydd!aeth Mr. ostno Bonsor. Rhaid oedd gwneyd sylw an fod sydd er's hir amser rhwng y c »niau hy fel Cwmniau RheilSyrdd ill ?" weithwyr, ac y mae'n amlwg od diwrt yr hyn r ddywedwyd fod y gwahan- di W niau yn cyd-ddeall eu gilydd ac yn cvH'VJVneithredu hefyd. Dywedodd Arglwydd Ua Hamilton yn y naill gyfarfod a Mr. ?sos yn y l'aM fod y cyfarwyddwyr ???edi ?"?''fynu na fydd iddynt gydnabod hawl Cv^djeithas Genedlaethol Gweithwyr Rheil- krdd 1 ymyryd mewn modd y bydd rhyng- ddynt hwy a'u gweithwyr. Cyfiawnhaodd AL'glwydd Cland Hamilton y penderfyniad Zh?'? trvy ddywedyd fod yn ngwasanaeth y 00' 16,327 o ddynion, ac mai 1,402 o honsydd yn aelodau o'r Gymdeithas a fOd yd, ? bob cant a allent, pe dymunent, ?od .y" aelodau o honi, naw yn unig sydd. Q? '3t f?d cais cynrychiolwyr naw o bob cant o'r ??'?wyr i gael siarad dros a gweithredu yn ?? holl weithwyr yn afresymol i'r L"thaf- Addefwn nad ydym yn gwybod yn JJ,. fodd y gelhr ateb y gwrthdystiad hwn a ?dganAaghvyddCiand Hamilton. Ni ddaeth i'n meddwl o'r blaen fod cyn lleied o Wti*. wyr y rheilffyrdd yn aelodau o'r Undeb. p a ?swm sydd ?an swyddogion yr Uudeb ? ? ddywedyd eu bod yn Hefaru yn enw y ? Q? L'ob cant, tra nad ydynt wedi eu dewis Otid gan naw o bob cant o'r gweithwyr ? fod mor ychydig o honynt wedi ym- bufjj. ynghyd i. amddiffyn eu hawliau a'u P,U,ddian.-U. Hyd oni fyddant 011 mewn utideb a u &'lydd, ni fydd eu nerth yn ddim c,. £ wendid iddynt. Nid ydynt eto wedi .?u rnai mewn Undeb (ac mewn Undeb yn ?'g) y mae nerth.

LLYS MANDDYLEDION BLAENAU…

DOLWYDDELEN.----|

PENRHYNDEUDRAETH. j

Family Notices

DIFFYNDOLL-A YW'N DDIGON.

TREMADOG.

Family Notices

Qorsedd a'r Bylor. ,1 Vm-