Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

I NODIADAU WYTHNOSOL

Athrawon Ysgolion Eglwysig-1…

IEtholiad Gogledd-OrllewinI…

IEglwys Ranedig. I

Gwaith Tair Wythnos.-

Sinn Fein...,I

News
Cite
Share

Sinn Fein.I Dyma'r enw ar yr hwn y gelwr P WyddeHg sydd wedi ei ffurno yn ^wef a'r hon y mae dau aelod seneddo! ??? wedi ymuno. Yr oeddynt felly yn rh° j fyny eu lie fel adodau o'r blaid arweinf g? Mr. John Redmond. Gwr hoHo! aiiadna- byddus i'r cyhoedd ydyw y naill 0 hIDYnt; y Hall ydyw Syr Thomas Esmonde, p6f Chwip y blaid Wyddelig. Nid yw yrnreol- aeth i'r Iwerddon yn ddigon i foddllo y Sinn Fein myn i'r undeb rhyngddl a Sinn Fein rnyn i'r undeb rhyngddi .? Phrydain Fawr gael ei ddiddymu yn yr Yr ydym yn cymeyd hyn i olygu ?,.yg hyn a gals ydyw anibyniaeth twy?' 1 r e!lir Werdd. Deil y blaid newydd nas e|jir cyraedd yr at-nean yma trwy aii f ol-I ?,) &?. cyraedd yr am can yma trwy anfon cyn^ iolwyr i Dy'r Cyffredin, a myn i r Gwyddelig sydd yno gefnu arno an^ ? ?. Drachefn, y mae'n anghymeradwyo ,rth ryfd gweithredol," felly y maent yn g??" an< iaethu oddiwrth y Ffeniaid ynghy ch y moddion priodol i'w harfer er mwyn c?'?r,edd yr amcan mewn golwg. Yr hyn a bleidlr ganddynt ydyw gwrthryfel g°ddefo 0 01 esampl yr Hungariaid. Gwrthyd & hael- odau ymgyfeillach ddim no. masnac?,u Ogvbl a neb ond a Gwydddod. Ni Phryllatlt ddim oni fyddant o wneuthuridd GWY ddeligo  &c. A gwrthodant dalu trethi ? ?' r g;lii yr awduadodau gvdadol presenoL ho?t bwyllgorau neu gynghorau o'r eid^ oy hunain gan y rhai y gwneir rheolau a^ derfyniadau yn y rhai y bydd grym cJ i aelodau y Sinn Fein. Fel hyn, ???? y gallant ei wneyd yn anmhosib! i Ly?? ?eth Prydain Fawr reoli'r w!ad. Ymddeng^ s ni eu bod yn camgymeryd trwy fw-r^ rhaid i'r cynllun yma fod mor effe]tIO yf Iwerddon ag y bu yn H?"?"' 1^ae'r amgylchiadau yn dra gwahanot, ac 11 id yd t yn ystyried hyny. Onid ydym yn ca!,nsyrl'ad byr-hoedlog fydd y $mn Fein, ?' gffaith Q'yntaf a'i effaith olaf hefyd fvdd rhwy ^r0'r ?yntat a'i effaith olaf hefyd fydd rh??o' Gwyddelod rhag cydweithredu y"? ?? wneyd gwaith ymar f erol a gwir fud -0[ ,'? wneyd gwaith ymarferol a gwi,, f,,ddiot 1fw gwlad. Bydd gan Mr. John ?"??1?' gyfeillion rywbeth i'w wneyd heblaw ^jn0'r Weinyddiaeth. Rhaid fydd iddynt ymroddi i wrthwynebu y symudiad hwn, onide ^c yp i fesur digonol i wanhau y biaidy ? yn arweinvdd iddo ac i yspeilio'r 1??"? ?Q? 0 a gydymdeimlad Rhyddfrydwyr <-y"' ? & Uoegr.

Qorsedd a'r Bylor. ,1 Vm-