Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

I NODIADAU WYTHNOSOL

News
Cite
Share

I NODIADAU WYTHNOSOL I Gwobr Hael. Er fod yr Aipht yn cael edrych ami fel rhan o ymherodraeth Twrci, a bod y gwr y tybir ei fod yn Ilywodraethwr ami yn is-deyrn dan y Swltan, nid yw y pethau hyn felly mewn gwirionedd. Yn ymarfeiol llywod- raethir y wlad gan wr penodedig gan Lywod- raeth Prydain Fawr, a'r gwr fu yn gwneyd hyny am dymor hir, hyd yn ddiweddar, ydyw Arglwydd Cromer. Gwnaethom sylw yn ddiweddar o fwriad hysbys y Llywodraeth i geisio gan Dy'r Cyffredin i roddi R50,000 iddo fel gwobr am y gwasahaeth gwerthfawr a wnaeth tra yn dal y Swydd. Dydd Mawi th cynygiodd y Prif-weinidog fod hyny yn cael ei wneyd. Wrth gynyg felly rhoddodd glod uchel dros ben i Arglwydd Cromer. Buasem yn tybied fod yr hyn a ddywedodd am dano yn or-gamoliaeth oni bae mai genau Syr Henry Campbell-Bannerman a'i dywedodd. Ond gwyddom nad yw ef yn wr-amleiriog, ac nid yw yn arfer canmo! neb oni bydd achos, mwy nag y bydd yn beio ar neb heb achos. Cyfeiriodd at Arglwydd Cromer fel y blaenaf o'n rhaglawiaid," gan ddywedyd ei" fod wedi cael yr Aipht mewn cyflwr gresyuus i'r eithaf a'i fod wedi ei gadael yn awr yn fwyaf llwyddianus o holl wledydd y dwyrain. Er ein bod yn derbyn y dystiolaeth hon fel tystiolaeth wir, nid ydym yn cyfrif fod ynddi ddim i gyfiawn- hau rhoddi y fath wobr hael i'r gwr sydd yn haeddu'r clod am y cyfnewidiad mae'r wiad wedi myn'd trwyddo. Fel y dywedasom pan gyfeiriasom o'r blaen at y mater dylid rhoddi i swyddogion y Llywodiaeth, o'r uwchaf hyd yr isaf a honynt, gyflog teilwng. Ond y mae un peth yn peri i ni deimlo llai o wrthwyheb- iad i roddiad y wobr hon nag i roddiad rhai gwobrwyon y gallwn eu galw i gof, a'r un peth hwnw ydyw'r ffaith ei bod yn wobr i un am wneyd gwaith da yn ffordd heddwch, ac nid am ryfela yn fedrus a thywallt gwaed fel afonydd. Mae un peth arall sydd yn peri i ni deimlo yn hwyrfrydig i ddywedyd dim yn erbyn gwobrwyo Arglwydd Cromer fel mae'r Senedd wedi penderiynu gwneyd. Ceir yr un peth hwnw yn araeth y Prif-weinidog, yn ffurf clatganiati. hollol eglur fod Arglwydd Cromer wedi treulio ei nerth ac wedi aberthu ei iechyd ac wedi gwario ei gynysgaeth yn nghyflawniad ei waith. Yn ngwyneb y dystiolaeth hon, rhaid i ni addef ei fod yn haedda cryn lawer mwy na'r cyflog a dalwyd iddo yn flynyddol. Gwrthwynebwyd y cynygiad gan Mr. Redmond arlran yr aelod au Gwyddelig, a chan Mr. Pete Curran a Mr. Victor Grayson (dau aelod newydd) y rhai oeddynt yn mynegi teimlad y rhan fwyaf o gynrychiolwyr Llafur. Pleidleisiodd 254 drosto a 107 yn ei erbyn.

Athrawon Ysgolion Eglwysig-1…

IEtholiad Gogledd-OrllewinI…

IEglwys Ranedig. I

Gwaith Tair Wythnos.-

Sinn Fein...,I

Qorsedd a'r Bylor. ,1 Vm-