Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

-Cyngor Dirvesig Bettwsycoed.…

News
Cite
Share

Cyngor Dirvesig Bettwsycoed. ^ynhaliwyd cyfar "od rheolaldd y Cyngor nos Wener, pryd yroedd yn bresenol, Mri Robt. Parry (Cadeiryc.;d; Robert Parry, Pendyffryn; Dr. D. Ll. K. 'Pritchard J. P. Faichney John Hughes; W. B. T. Corns R. Rowlin- Son; J. T. Rees; Henry Williams; David Roberts; R. R. Owen (Clerc); a W. J. Edwards (Arolygydd). Ysbytty. Wedi darlleniad y cofnodion a'u harwyddo, dywedodd Dr. Pritchard nad allai ef gynrych- ioii y Cyngor ar y cyd-bwyllgor godwyd ystyned y priodoldeb o gael Ysbytty at Glefyd- on Heintus, ac y byddai yn well i'r Cyngor cmewis rywun arall yn ei le, Bu ddwywaith yn anrwst i feddwl cyfarfod aelodau eraill y NYllgor ond ni throisant i fyny.—Mr, John ughesl Mae'r syniad wedi syrthio trwodd, 5a bydd eisiau myn'd eto. Nid oes angen Ysbytty o'r fath yn yr ardal hon." Arianol. ?arUenodd Mr. Corns adroddiad y pwyllgor *?Bo!, a phasiwyd i dalu biliau i'r swm o ?64 7s 2c. Yr oedd y Trethgasglydd wedi casglu <? 3s 4c yn ystod y mis. Y Ffyrdd. 13U trafodaeth lied fanwl ar y priodoldeb o i&iu yn arbenig am lanhau y ffyrdd yn ystod Wst a Medi; ac argymellai y pwyllgor i gadw dyll ar y gwaith hwnw am yr amser.—Sylwodd 11 r. Pritchard nad ellid dysgwyl i bobl ddod i'r Ile Pan fyddai eu ffyrdd yn ddiymgeledd. Yr Yoedd trefi eraill yn bur ofalus am gadw eu ffyrdd ynlanwaith. Pasiwyd i alw am i'r pridd n'r cerrigar ffordd Y greiglan gael eu clirio ar unwaith, gan eu bod rln anhwyluso y drafnidiaeth, ac yn anharddu y e. Carthffosu. \V *r oedd y Pwyllgor fu yn edrych y gwaith ed gan Mri Hughes a Rowlands, yn cael eu ?udhau yn fawr ar yr hyn a wnaethant. ?s?y? i dalu iddynt ?30 ar y cyfrif. Y Sarn. 1311 Mr. Robert Parry a'r Parch Rawson W'Iliarns gyda'r Cymerwyr (Mri Hngbes a Owlands) yn ngolwg y Sarn. Yr oedd y ?8 a phobpeth gofynol at wneyd y gwaith ?? yo?barod, ond gan yr ofnid y byddai yn ""Renr?eidiol dodi dau fagiad o Cement o dan Qwy r cerig, pasiwyd i hyn gael ei wneyd os g ,eld ei fod yn angenrheidiol. Gwnaed y s?Hth yr wythnos hon. Llefrith. ) *?arUenwyd atebiad y Rhingyll Breeze i gais Ypgor am iddo gymeryd samplau o'r LIefrith la I'?eithi.' yn yr ardal.-Hysbysodd Mr. Row- illso 11 fod samplau wedi eu cymeryd y boreu wnw. Cadwraeth y Ffyrdd. pymeradwywyd cais Cyngor Settle, i wneyd am i'r Prif-ffyrdd gael en hadgyweirio o'r ^sorfa ymerodrol. Tan. ."?wyci sylw at yr offerynau at ddiffodd tan. 1"4si,4,yd i bwyllgor y ffyrdd edrych i'r mater "?tynidroi er gweled a ydyw y pibelli mewn Wr priodol at alwad sydyn. h Goleuo. c;asiYd i ddechreu goleuo Awst 1. Yr oedd C? u??ni y ? Gwaith Nwy wedi codi y pris i 20/6 ceiniog mwy na'r llynedd) y lamp ar ? ?? y glo wedi codi yn ei bris. Gofalent 401 oleuo a diffodd am 7/- ylamp. Taflu Ysgarthion.  ?rilenwyd llythyr oddiwrth Mr. Thomas jj Deane, boneddwr sydd ar ymweliad ar lie, ?' ? ?°? yn Brynafon, yn galw sylw at yr a?rf??<3 sydd o ddeutu Pontypair o daflu Y%R io n o'r tai i'r afon gan anharddu ei ??. a gwneyd yr olwg ar y He yn anhyfryd. ??.?iwyd i anfon diolch y Cyngor i'r bonedd- r, ? ? ? Arolygydd gadw gwyliadwriaeth ar y pHe? ?vsio pwy byng a geid yn euog o daflu et au ?'r afon. Yr oedd pob rhybudd wedi p'? YD aneffeithiol. Iechyd y Bettws. ur. Pritchard yn unol a chais y Cyngor, a Wr> sylwadau ar Adroddiad blynyddol Dr. -Pr "Zer, y Swyddog Meddygol. Yr oedd, °?. yn hyfrydwch ?acddo weled fod pob- ? j Mor foddhaol. Yr oedd Ileihad yn y! ?Qigaethau yn ystod y flwyddyn ac fel | ?°? 0 ?Y?y dichon fod iselder masnach yn un Pet) Yr oedd y marwolaethau yn foddhaol, Peth ?? oedd y marwolaetbau yn foddbaol, hei Y lie yn hollol glir oddiwrth anechydon aChlltus ag eithrio un 0 Wddfglwyf. Daeth yr ?ch °? hwn\v i'r ardal o Ie arall, a phrofodd yn ? ?b'?' Yr oedd y marwolaethau yn mhlith b ?ba--d yn foddhaol iawn; dim ond un allan 0 r d ??aw fuont feirw yn ystod y flwyddyn. C?'??'6ledmwyo ofalu gyda magu plant, a e; t° S" gyda photeli. Dylai pob mam fagu ei b 4 ? a ??sth ei bronau ei hun, os na bydd cyfl ^yr ei hiechyd y fath ag y bydd y meddyg 8 w ah ardd i wneyd hyny. Yr oedd cystal tHa 1? ?" Bettwsycoed ag yn un cwr o'r wlad, a gof'1 yn ynod am eu haelwydydd a'u PlantRhoddai hyny gyfrif am y mferbychan o ? rW\ °laethau oedd yn mhlith eu babanod. A.m??Sosiaeth yr ardal, yr oedd yn rhoddi r?J?? eu bod yn myned yn mlaen gyda c  th'rthffos Pentredu yr ail wythnos yn Medi.- t>j0j yd yn gynes i Dr. Pritchard am ei syl- \va(ja n phasiwyd i fyned yn mlaen gyda'r "os yn unol a'i gynygiad. Llongyfarch.  J ?- Rees, a gynygiodd eu bod yn llon- b? -Mr. Robert Parry, Fferyllydd, ar ei am o. ^ia y? Yn? Heddwch. Gwyddent 011 _ye..gYwysder i lanw swydd bwysig o'r fath. —„ Y adelrydd. "Yr wyf finau o galon yn eilio V _• yn dda genyf weled .Rydfrydwr ac ??y? dda geayf weled Rhyddfrydwr ac 1" lUck v'lf wedi ? ddewis i eistedd ar y ?n? ?? ? nghanol Toriaid ac Eglwyswyr. ?r .J.obn. Hughes, Nid mater o Gapel a ?? "-?ycdiaeth ydyw hwn,"—Cadeirydd, "Nage wrth reswm, ond yrwyf fi ynllawenhau wrth weled pethau yn cael eu gwastadhau er mai Ceidwadwr ydwyf fi fy hun.—Pasiwyd y bleidlais, a diolchodd Mr. Parry i'r Cyngor am eu teimladau da tuag ato.

YN NGHWMNI NATUR. I

I BudcSugoSSaeihau yn yr Arddang-I…

PENRHYNDEUDRAETH.

Priodas Ffasiynol..I

I Beirniadaeth y Seindyrf…

Cystadleuaethau y Seindyrf…

[No title]

Advertising

[No title]

O'R PEDWAR CWR.