Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

|» OWEN 0. ROBERTS, Monumental Mason IN IfflL Marble, Granite, IgM and Slate. Estimates and Designs on application. f'1 CARVING at lowest Prices. /MBjPIW Grave Cisterns, IBBtjffilr' Wig Cisterns. ESTINIOG SLATE WORKS, Blaonau Festiniog. rt¡. PIANOFORTE TEACHING. lss A. E. OWEN-DAVIES, A.R.C.M. e. (ORGANIST & AccoMPANIST). in Organ, Pianoforte S and Harmonium Playing. s 0,0 Singing, Theory of Music, &c. Pupils prepared for the best EXAMS. Pe., tcr Engagements for Concerts and Eisteddfodau. ATTENDS AT PENRHYNDEUDRAETH '1' ON SATURDAY. T ertns on Application to :-— 5, BENAR VIEW, Blaenau Festiniog. CUNARD STEAM SHIP COMPANY. Mongers booked through from Blaenau Festiniog to all parts ot 4MERICA, CANADA, aCt 01' farther information apply to- WTLLIAM JONES, Penygroes, Blaenau Festiniog.     ??vv?s/v??/v??%?/?/      CASH ACCOMMODATION. 1..£10 TO l1000. ON THESE TERMS. 10 £ s. D. £ £ s. D. 15 rpay 11 5 o 400 repay 450 0 0 15 20 12 16 7 6 500 „ 562 10 0 30 » 22 10 0 600 675 0 0 50 » 33 15 0 700 785 10 0 100" 56 1 50 800 900 0 0 200 112 10 0 900 1012 10 0 300 225 0 0 1000 „ 1125 0 0 337 10 o ft bondsmen or sureties required. App}? actual lender not assumed name :— W. JACKSON, 70, Plymouth Grove, tett 0 MANCHESTER. ?Ctte ?receive prompt attention. ?. CQLWYS SEION, BLAENAU 'J' FFESTINIOG. ? j[ ?gwyneb y Haith fod ein gweinidog-y PARCI-I. MOSES ROBERTS—wedi derbyn €aJ?.? ??ys Heol y Caste! UangoHen. a ^Wa. 1 eglwys Heol y Castell, Llangollen, a thftyy byr,3, yn rhoddi i fyny ofal yr eglwys yn Sei0^ Y He uchod ar OIPEDAlR-BLYNEDD-AR- ?Pc ? HANGER 0 lafur ffyddlon a llwydd- ??dats ???????yna yr eglwys ddal ar y Cyne i tga  ?eimlad gwerthfawrogol o'i wasan- yQ briod, yr hon o'i hieuengctyd sydd ?? Q IQ un (3 honom, ac yn fawr ei pharch yn ein ?ysp  wneyd cyflwyniad iddynt ar eu ?H?  O'n plith. A chan fod i Seion rWa lawer o blant ar wasgar, ac fod i *Mr. 'R '?'' hefyd garedigion tn allan i'r ?y' -^eilderfynwyd estyn cvSeusdra i rai o'r ?rywS7?weithre'du a ni yn y mater. ry rb'rir yn ddiokbgar unrhvw rodd gan ?' 0' ??-?'?d—Mr. G. R. Jones, Jewell- Cu"1 u rp ,y Street, Bbemm Ffestiniog; neu Qnhono.m ni sydda'n .henwaüjsod. r' 5 R. D. EVANS. I.LYS ,•T eu, dyg, Blaenau • Ffestiniog, ]• ti. ARTHUR, Bro???.n. an, -Blaenau FfestimoE:. ^orpheaaf 6ed, 1907. List of Sales by Mr. John Davies. Sale on TO-DAY. MARKET HALL, BL. FESTINIOG. To Solicitors, Bankers, Manufacturers, County Councils, Clerks to District and Parish Councils, Tradesmen á Others. MR. JOHN DAVIES will offer for Public Competition on THURSDAY, AUGUST 1st, 1907, at the above Address, a very Valuable consignment of about 15 HIGH CLASS COLD BENT STEEL I. SAFES. Various sizes, from 20 inches to 4 feet high, with all the latest and most approved modern fittings and improvements. Manufactured by the well-known and justly celebrated firm of Thomas Withers & Son, Phoenix Safe Works, West Bromwich. The consignment is direct from the makers, and the Auctioneer can with confidence recommend Messrs. W. & Son's Safes to the Public, as they have attained a world-wide celebrity and ar now in the use of His Majesty's Government and Post Offices in England and India, The Birmingham and Dudley Banking Co., The Joint Stock Banking Co., The Algra Bank of India, The Birmingham and Worcester Banking Co., The Bank of Holland, The Birmingham and Worcester Canal Co., The Delhi and London Banking Co., The Imperial and other Insurance Com- panies, The Wesleyan and General Insurance Co., Solicitors, Corporations, Jewellers, Merchants, etc. Many ar also in use in Leeds and district. On View Morning of Sale from 9. Sale at 1-30 o'clock prompt. Yard Oakefey Arms Hotel, Tanybwlch. Sale ar WARTHEG, CEFFYLAU, &c., dechreu mis nesaf. Manylion ynghyd a'r dyddiad eto. Gwahoddir Entries ychwanegol. 10,Tanymanod Terr., BI. Festiniog SALE OF FURNITURE, &c. MR. JOHN DAVIES has been instructed to sell the whole of the Furniture, on Saturday next, August 3rd, 1907, Sale at 2 p.m. List of Sales by Mr. George Hughes. SALE OF VALUABLE HOUSEHOLD PROPERTY at :BLAENAU FESTINIOG. M R,. GEORGE HUGHES is instructed to offer by Public Auction, at the NORTH WESTERN HOTEL, Blaenau Ffestiniog, on Saturday, the 17th day of August, 1907, at 3 o'clock, (subject to the conditions there and then produced) LOT 1A11 that Messuage known as No. 48, DORFIL STREET. Unexpired Term of Lease 35 years; Apportioned Ground Rent, £1 2s Oc. LOT 2.—All that Dwelling House, being No. 5, ISFRYN. MANOD, held under a Lease of 99 years from 1st January, 1902, at the annual Ground Rent of £ l. For further particulars apply to the Auction- eer at Tanygrisiau, or to Mr. Henry O. Parry, Solicitor, Criccieth. TO BE SOLD. AS Going Concern, Working Mens DINING ROOMS in Liverpool. Busy Neighbour- hood. Sure Living for Family. Rent £ 26 and Taxes. Price £80, ipcluding Stock, Goodwill, and Fixtures, etc. Trial allowed. Business Taught. All particulars from Mr. GEORGE HUGHES, Auctioneer and Valuer, Blaenau I Festiniog. "JO I-IN JONES- "JOHN JONES." Traddodir DARLITH ar y testyn uchod vn MAE H T W R O G 5 | NOS SABWEN, AiATST ISfed,. 1907, gan MR* W. O. ABER. I Yr elw at yr Achos \VesicY;liddyn y 1113. Sales by Messrs. Robert & Rogers Jones, Llanrwst & Colwyn Bay. MONDAY, AUGUST lh, 1907. TALYCAFN MART PERIODICAL SALE of fco Fat Bullocks, Heifers, Cows and Bulls. J 20 Calving Heifers and Cows. 1650 Fat Crossbred Lambs. 500 Fat Ewes and Wethers. 15 Fat Calves. Sale at 12-30 p.m. prompt. LEGAL NOTICE. Re RICHARD OWEN, Farmyard, Llanrwst. Under Deed of Assignment. A LL PERSONS having Claims against the ?? above Estate are requested to send full particulars of such Claims to me, the under- signed, on or before the 17th day of August, 1907. After which date the Estate will be dis- tributed. (Signed), T. ROGERS JONES, Ty'nyfynwent,. Llanrwst. TRUSTEE. Hospital of Sir John Wynne of Gwydyr, NOTICE OF VACANCY at ALMSHOUSES. ROOM No. 1 of Almshouses is now vacant through the removal of John Lloyd, and will be filled up by a person taken from Tre- wydyr Parish. Poor Men, who are at least 60, and Widows or Maidens who are at least 50 years of age, and are natives of, or have resided for not less than 20 years in some one of the Parishes of Llanrwst, Dolwyddelen, Bettwsycoed, and Eglwysbach, are eligible for appointment. Forms of application may be obtained from and must be returned to Mr. Peter Mclntyre, Gwydyr Ucha, Llanrwst, Clerk to the Govern- ors, on or before 10th August, 1907. VALE OF CONWAY AGRICULTURAL SOCIETY. 37th Annual SHOW AT LLANRWST. Thursday, August 15th, 1907. President: J. HARTLEY BIBBY, Esq. Horses. Dogs. Cats. Cattle. Poultry. Rabbits. Sheep. Pigeons. Butter. Pigs. Cagebirds. Eggs & Honey LEAPING COMPETITIONS and TROTTING MATCHES. Entries close Wednesday, August 7th, 1907. Schedules from the Secretary,—H. J. W. WATLING, LLANRWST. Dymuna MRS. OWEN JONES, COAL MERCHANT, 8, DORVIL STREET, Ddiolch i'w chwsmeriaid am eu cefnogaeth a'u cydymdeimlad iddi yn ei Busnes, ac erfynia am barhad o'r cyfryw dros ryw gymaint o amser etc. Mae yn hysbys ei bod yn bwriadu ymfudo o'r lie hwn i America, a dymuna am i'r rhai sydd yn ei dyled ddyfod yn mlaen a thalu y cyfryw, gan nad yw yn ewyilysio gyru ei chwsmeriaid i gostau afreidioi. Hefyd mae ganddi Truck 10 Tunell, gyda Spring Buffers, i'w cbynyg ar Wert' A R WERTH YN GYFRINACHOL.—'Ty R \I V -i \L r YN 1\ l. f '¡' 1 V A Rhagorol. No. 8, DORVIL STREET.— Yn cynwys Parlwr, Cegin a Chegin Gefn, a CeHar o dan hoao. Hdyd pedai, 0 Ystafell oedd Cysgu, a Bathroom. Yr cil mewn trefn i ,i. "'r 'I trein ragorol, ac mewn sa6e gyfleus i bob cyfeiriad. —Ymofyner a Mrs. OV/EN JOKES, y Perchenog. i   CIRCULAR TOURS. by RAIL and COACH, through Llanfrothen fi Aberglaslyn Pass to Bedd- gelert, and back to Portmadoc, DAILY. Dymuna— W. O. Williams, HOME FROM HOME, PENRHYNDEUDRAETH, Hysbysu ei fod wedi cytuno gyda Chwmni Reilffordd Ffestiniog i redeg COACHES bob Dydd o hyn i ddiwedd mis Medi. TOCYNAU i'w cael yn DIPHWYS, BLAENAU FFESTINIOG, a THANYSKISIAO STATIONS, j am 4/- yr un, Yn cynwys y TREN a'r GOACH. Fob math o Gerbydau at ahvad am y Prisiau mwyaf rhesymol i Rhydsarn a Thalybont a Lleoedd eraill o'r Cambrian Railway. Telegraphic Address :— "HOME, PENRHYNDEUDRAETH." DYMUNA J. GLYN OWEN, (gynt yn ngwasanaeth Briggs & Co.) Hysbysu ei fod WEDI CYCHWYN BUS- NES EI HUN, yn BRIDGE COTTAGE, Bl. Ffestiniog, Lie y bydd yn TRWSIO ESGIDIAU yn y modd goreu ac am y Prisiau mwyaf rhesymol. Teimla yn ddiolchgar i'r cyhoedd am y gefnog- aeth sylweddol a gafodd yn barod, a dymuna am barhad o'r cyfryw gefnogaeth. Sylwch y cyfeiriad: JOHN GLYN OWEN, Boot and Shoe Repairer, Bridge Cottage, Bl. Ffestiniog. "CARED DOETH E1 ENCILION." "GWIR YN ERBYN Y BYD." "0 lEst; NA'D GAMWAITH." 11\ Cynhelir ARWEST FARDDONOL GLAN GEIRIONYDD, AR ADFAIL LLYS TALSESIN, DDYDD IAU, AWST 22ain, 1907. Cynhelir yr ARHOLIADAU am 10 o'r gloch. Agorir yr ORSEDD ar FRYN Y CANIADAU am Haner Awr wedi Una'rddeg. YR ARWEST FARDDONOL A CHYM- IvODORIAETH BAivuDAs am 2 o'r gloch y Cynygi \oi RAU arn I > i ,e\vn Lien, Av.en, Ca i x d Rhestr y 7 r u "t i t hol1 drefniadau i'w ci N- Ysgrifenyddion, | J.LIS (■> K NANT. I i. 1 :v1/l o FKIKION. | SALES, WANTS, &c. "T\RESSMAKING.—Good Skirt Hand re- quired immediately. Also an Apprentice. —W. S. Williams (Llanrwst), Limited, London House, Llanrwst. ? ?N SALE or TO LET.-Splendid Shop in the best position in Church Street. Ap- plv J. Davies, Auctioneer, 36 Church Street W AiNTEL).-An UNDER-HOUSEMAID at once.—Apply, Gwydyr Hotel, Bettws-' ycoed. W ANTED.-A Smart IMPROVER or JUNIOR ASSISTANT.-Apply, MAYPOLE DAIRY Co., Church Street. y N EISIAU.)yn sengI, defnyddiol yn y -*■ ty, stablau. a'r yard. Anfoner, gan enwi y cyfi,),4 a byw i mewn, at MANAGER, Kings Head Hotel, Llanrwst. A R OSOD.—Ty isaf yn Brynegryn, yn cyn- ?? wys Ccgin, Ccgin groes, a dwy ystafell wely. Am rent rhesymol. Ymofyner a Morris fl. Jones, 21, Manod Road, B1. Ffestiniog. A PPRENTICE i'r Grocery & Provision .4. Trade yn Blaenau Ffestiniog.—Ymofyner trwy lythyr ag Idris," y Swyddfa hon. VN EISIAU.—HOUSET;EET>KR meun fferm fechan. yn Biaenau Fiesuniog, oau yn y teulu. Y mae yn ofynol iddi fod yn gallu godro.—Anfoner trwy lytbvr yn y He cyntaf, gan nodi y cyflog oed, &c., i "Cymro," Swyddfa RHEDEGYDO, Blaenau Fiestiniog. A R GAEL.—Tair o FERLOD MYNYDD wedi eu cael yn crwydro yn Cefntrefor Fawr, Talsarnau, er mis Ebrill. Os na ddaw rbvwun i'w hymofyn erbyn Awst 17, 1907, gwerthir hwy. GOLYGFEYDD A LLEOEDD RHAMANTUS. CYFLE RHAGOROL I'W GWELED o, Yr ydym yn barod i redeg CHARABANC, I BARTIOEDD o 15 hyd 20 mewn nifer am y Prisiau a ganlyn o Blaenau Ffestiniog a Llan Ffestiniog Blaenau Ffestiniog. Llan Ffestiniog. S. c. s. c. Beddgelert 3 6 3 0 Harlech 3 6 3 0 Dolgellau 3 6 3 0 Bettwsycoed 2 6 3 0 Trawsfynydd (Camp) 2 0 16 Beddgelert a thrwy Bettwsycoed 5 0 5 0 Rhoddir Prisiau i leoedd eraill heblaw y rhai a nodir uchod. Gyriedyddion Profiadol. Cerbydau a Cbeffylau diogel. Ymofyner a— W. C. JONES, PENGWERN ARMS HOTEL, FESTINIOG. "A ARDUDWY SHOW, LLANBEDR, AUGUST 17th., 1907. Agricultural, Horticultural, and Industrial Show. Open Classes for Grand Sheep Dog Trials and Sports, Honey, Poultry and BcmH Held under Kennel Club Rules. Dogrs and Poultry to be on Show G6"CU?C? 12 ?CCe' Adrr -<io" 17 ? t?e Groun d s. Excursion t> „ oia nau Festiniog an d Can'i b nan Ran\vays.