Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

...-.,......- - - - Eisteddfod…

[No title]

BLAENAU FFESTINIOG. I

IPENMACHNO.

LLANRWST.-J

- - - F-Hint a Meirion.-…

-Eisteddfod Gadeiriol Trawsfynydd.

News
Cite
Share

Eisteddfod Gadeiriol Traws- fynydd. Cynhaliwyd Eisteddfod nodedig o lewyrchus dydd Sadwrn mewn pabell gyfleus gafwyd yn rhad gan Mr. Jones, o'r Wersyllfa Filwrol, i'r hwn y pasiwyd pleidlais gynes o ddiolchgarwch gan y Pwyllgor a'r dorf fawr a lanwai y Babell gyfleus hono. Yr oedd hon yn Eisteddfod fwy boblogaidd a brwdfrydig na'r un a gynhalwyd yn y lie o'r dechreu, ac y mae y pwyllgor i'w llongyfarch ar Iwyddiant yr Wyl. Llywyddwyd gan Mr. J. M. Jones, Eden View, yn absenoldeb Mr. R. O. Jones, Blaenau Ffestiniog, yr hwn er yn absenol a anfonodd gini at y treuliau. Y nos, llanwyd cadair y cyngerdd gan Mr. R. Jones, Rhiwbryfdir. Y Beirniad Barddonol a'r Arweinydd ydoedd Llifon, ac ni raid iddo ef wrth ganmbliaeth gan fod eiglodydd ynhysbys trwy yr holl wlad. Y Beirniaid Cerddorol oeddynt Mri J. Lloyd Williams, Bangor, a D. Pryce Davies, Pen-I machno. Yr oedd Mr. Davies hefyd yn gwasan- j aethu fel Datganwr yn yr Eisteddfod. Yn y I Cyngerdd yr hwyr yr oedd y Cor Merched o dan arweiniad Mr. David Morris, Mr. D, Pryce 1 Davies, Mrs. Jones, School House, Maentwrog, yn adrodd. Cyfeiliwyd yn yr Eisteddfod gan Mrs. D. Morris, as yn y Rhagbrawf gan Miss Jinnie Hughes. Dafarnwyd y Gwobrwyon fel y canlyn; Adroddiad i Blant, 1, E. Cadfan Jones, Tsnrallt Terrace, Biaenau'Ffestiniog; 2, Evan Roberts, Frondeg, Maentwrog. Prif Draetnawd. Mr. John Williams, Goleufryn, Ffestiniog. Traethawd ar Enwogion Trawsfynydd," Mr. William Williams, Gwyndy, Trawsfynydd. Penillion Coffa, Mr. Robert Jones, Islaw'r-; coed, Ellteyrn, Nantglyn. Prif Adroddiad, Mr. Evan E. Williams, Bala. Y goreu allan 0 17 ar destyn y Gadair, Y Cynhauaf ydoedd Mr. William Lewis (Glynceiriog), Bala. Deall- wn mae Mr. R. T. Williams, Llyfrwymydd, Church Street, Blaenau Ffestiniog, oedd yr ail. Cadeiriwyd gyda rhwysg gan Llifon, Dewi Mai o Feirion, Marianog, Ellis Jones, Ellis Evans, a W. J. Edwards, yroll yn cyfarch gyda llin- ellau barddonol. Allan o 22 o gystadleuwyr am ddatganu Unrhyw Unawd am y wobr 0: 25/- a gwasgod wen daeth chwech i'r llwyfan, a dyfarnwyd Mr. David Morris yn oreu. Par o Hosanau, Mrs Jones, Soar, Talsarnau., Rholbren, Malwr, a Stumper, Mr. Cadwaladr Jones, ,Dolgellau. Y Brif Gystadleuaeth Gor- awl, gwobr £ 8, "Yr Arglwydd yw fy Mugail," daeth tri cor yn mlaen, Trawsfynydd (Edwin Lloyd); Bethania, Blaenau Ffestiniog (R. Morris Jones); a Ffestiniog (Robert Jones). < Dyfarnwyd Bethania yn oreu. Corau Plant, "Ymweliad y Gog," J3, a £ ll0s0c; daeth cor plant y Traws (Edwin Lloyd); Soar, Rhiw (Garmonfab) a Bethel, Tanygrisiau (W. M. Williams, leu.), yn mlaen. Bethel yn gyntaf, I a'r Traws yn ail. Daeth tri o Gorau Meibion yn mlaen i ddatganu "Ser y Boreu" (Prothero), gwobr £ 5, sef Llanfor (Watkin Jones): Cwm, Bala (D. Roberts, ieu.), a Ffestiniog (Wm. Jones). Dyfarnwyd y wobr i Ffestiniog.

Ewyllys Arglwydd Penrhyn.…

Family Notices

Family Notices

[ Cyngor Dosbarth Geirionydd.