Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

...-.,......- - - - Eisteddfod…

[No title]

BLAENAU FFESTINIOG. I

IPENMACHNO.

News
Cite
Share

I PENMACHNO. ARWERTHIANT.-Dymunwn alw sylw at y Sale a gynhelir ddydd Iau gan Mr John Davies ar yr holl eiddo yn y Machno Holel. Y mae Mrs Roberts yn gadael y Gwesty a bydd yr holl ddodrefn, &c., yn cael eu gwerthu. EBENEZER.—Gan fod Mr R. E. Jones wedi symud i fyw i Penmachno, a Mr Evan Roberts, ei gyd-swyddog yn Ebenezer wedi myned i oed- ran mawr, gwnaed cais at y cyfarfod misol am i swyddogion ychwanegol gael eu dewis. Daeth y Parch. Evan Davies, Trefriw, a Mr Owen Owens, Maesygarnedd, i gymeryd llais yr eglwys, a dewiswyd y pump canlynol yn un- frydol,—Mri Edward Roberts, Coedffynon; Ebenezer Jones, Ffactri; William Ellis Wil- liams, Dylasau; Evan Thomas Evans, Tyny- coed; a John P, Thomas, Pandy. Y mae cryn waith o'u blaen gyda'r capel newydd a'r ddau dy fwriedir eu hadeiladu. Bu yr eglwys yn ffodus iawn yn eu dewisiad, a da genym ddeall fod golwg mor lewyrchus ar yr achos yn y lie.

LLANRWST.-J

- - - F-Hint a Meirion.-…

-Eisteddfod Gadeiriol Trawsfynydd.

Ewyllys Arglwydd Penrhyn.…

Family Notices

Family Notices

[ Cyngor Dosbarth Geirionydd.