Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

- ER COFFA CAREDIGI

GETHSEMANE..I

A ER COFI

ER COF I

CWYN COLL I

Pum' MlyneeSef am EsgiQiiaM.I

TREFN OEDFAON Y SUL

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

TREFN OEDFAON Y SUL Y METHODISTIAID. PENIEL.—Parch. J. R. Jones, B.A. ENGEDI-Parch. J. E. Hughes, B.A.,B.D. GWYLFA-IO, Parch. J. Hughes-Morris, Liver- pool. 6, Parch. J. H. Symonds, Towyn. BETHESDA.-IO, Parch. J. H. Symonds; 6, Parch. J. Hughes-Moms, Liverpool. TABERNACL. -Parch, R. R. Morris. MAENOFFEREN.—Parch. E. V. Humphreys, Abermaw. GARREGDDU.—Parch. D. Jones. CAPEL SEISNIG (English Chapel).—Rev. R. H. Richards, B.A., Bala. BOWYDD.—Parch. John Owen, M.A. RHIW.—Parch. Thomas Hughes, B.A. BETHEL.—Parch. R. Silyn Roberts, M.A. YR ANNIBYNWYR, BETHEL.—Parch. R. Talfor Phyllips. HYFRYDFA.—Parch. J. Williams Davies. BETHANIA.-10, Parch. John Hughes; 6, Parch. J. Rhydwen Parry. JERUSALEM.—Mr. J. Vernon Lewis, B.A., B.D. BRYNBOWYDD.—Parch. George Davies, B.A. SALEM.—Parch. T. Griffith. CARMEL.—Parch. John Hughes. Y WESLEYAID. EBENEZER.—10, Parch. T. Isfryn Hughes; 6, Parch. D. D. Jones. SOAR, RHIW.—10, Cyfarfod Gweddi; 6, Parch Isfryn Hughes. FFESTINIOG.—Parch. Richard Jones, B.A., Coedpoeth. DISGWYLFA.-IO, Parch. D. D. Jones 6, Mr. R. Roberts. TANYGRISIAU.—10, Cyfarfod Gweddi; 6, Mr. D. O. Jones. Y BEDYDDWYR. SEION.—Parch. Moses Roberts. CALFARIA.-Parch. E. Cefni Jones. MORIAH.—Mr. lorwerth Hughes, Bangor. CAERSALEM.—Mr. William Humphreys. PISGAH.-Mr. R. S. Williams.

IPeiirlasmas IVIeS tssiOE-a.

Advertising