Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

YN NGHWMNI NATUR. I

CYSTADLEUAETHAU NEWTOWN.

BWRDD Y GWARCHEIDWAID I PENRHYNDEUDRAETH.

PENRHYNDEUDRAETH. -I

BLAENAU FFESTINIOG.

News
Cite
Share

BLAENAU FFESTINIOG. GWEITHWYR Y CHWARELI. DYMUNU. arnom gywiro y ffigyrau a gyhoeddasom yt wythnos ddiweddaf am nifer y gweithwyr yn fi gwahanol Chwareli. Cawsom hwy o ffynonell dybiem oedd yn swyddogol, ond RKYW digwyddodd camgymeriad gyda'r rhif yn Foty a Bowydd. Y mae yno 380 yn gweithic, aC nid 300. Da genym weled nad yw pethau mot dywyll ag y meddyliem, a bod golwg am fywyd newydd heb fod yn hir yn ein hardal. Mae digonedd o Fenyn Fresh am lIe y pwys. Lard Gwyn goreu am 6c y pwys Siwgr Gwytl bras am 2c y pwys gan E. B. Jones « Co.. Canton House.. BEIRNIADU AR EI DAITH.-Pan ar ei daith am Ddeheudir Cymru, bu Mr. W. O. Jones y Beirniadu a Chanu mewn cyfarfod cystaa yn Rhosllanerchrugog. Eiddunwn In cyfal talentog bob llwydd yn y Deheudir. Deallw ei fod wedi derbyn penodiadau cera l pwysig yno. Diau y caiffein darllenwyr aif yn awr a phryd arall oddiwrtho o wlad Y rnwg a'r glo. R, o YN DARLITHIO. Yr oedd Mr. ?' R; Hughes (Treborfab), am dair noson yrwyt?no diweddaf yn darlithio yn Nehau Sir Abiertei •^ Yr oedd rhai yn cerdded 5 a 10 milldir I glY y darlithau. SYMUD.—Drwg genym ddeall fod Mr. W. W. Morris, Penlan (Rhosydd gynt), yN  iadu ein gadael am Penmorfa. Etholwy? yn Warcheidwad dros Tanygrisiau yn y Etholiad ddiweddaf, a drw iawn genym weled yn symud o'r ardal mor fuan ar 01 y frwydr fyth-gonadwy yn Ebrill diwedda!" Diau nad anghofia yr hen ardal er ??"° gadael am !e arall. Boed iddo bob hap US. rwydd yn ei breswylfod newydd. TAl GWEIGION.-Gwnaeth un o brif SWY ogion Chwarel yn yr ardal sylw mewn cyfarfo neiUduo!, "fod tri chant o dai gweig'?? Ffestiniog." Gwnaed ymchwiliad manwi  yr holl ardal, a'r ffigyrau ydynt; Llan (Yl cynwys Pantllwyd) a Chonglywal, 22; 0 Conglywal i Lord Street 47, ac 8 SeIer; a Fourcrosses i'r London & North Western H. ac un seler; Rhiw a Thanygrisiau 46. GwnS hyn gyfanrif o 129 o dai gweigion. a 9 seler. Tywydd gwlyb-ond newydd da, SET fod Bara gwyn diguro anferth am chwe'cheiniog Yt un ar werth gan E. B. Jones & Co. NIS ge wch wneyd yn well na rhoddi prawf "irnynt- ANRHEGU.-Nos Iau, yn Nhgorsaf Y qrea Western, cynhaliwyd cyfarfod o Danysgr"??. Tysteb Mr. W. R. Davies, Arolygydd preseo yr adran hon o'r Reilffordd. Cofir i Mr. DavIe: gael ei benodi yn mis Chwefror y flwy > ddiweddaf i fod yn Arolygydd ?M.s?cc?'.?, lie Mr. T. E. Parry yr hwn oedd yn Ynneill- duo wedi bod yn y swydd am 36 llynedd, Cynwysa cylch yr Arolygiaeth hyd t r OC|JTF draw i Ruabon hyd Dolgellau i'r cy*EL S arall, hefyd cangen Bala a Ffestiniog- YF oedd Mr. Dovies gydani yn Orsaf-feistf s? oedd Mr. Dovies gyda ni yn Orsaf-feistr er mlynedd, pan agorwyd yr Orsaf gyntaf. ar- 12,- bu neb yn llanw y fath swydd oedd Yn £ WY cymwynasgar a siriol wrth bawb elai ?'' Orsa Pan glywyd am ei benodiad teimlid yn EJ fod ef yn cael y fath ddyrchafiad tra y goB dll yn fawr ei golli o'n mysg. Nid oedd yr at a yn foddlawn iddo gael ymadael oddt?"??? heb gael dangos eu teimladau a'u DYMUM-ADAI* da tuagato, a ffurfiwyd pwyllgor at '?-neya tysteb iddo. Penodwyd Mr. J. P. R? Gorsaf-feistr y Diphwys yn Ysgrifeny YJ mudiad, ac nis gallesid cael neb cymwysac a hyny o orchwyl. Cyfranwyd yn ewyl1ysgr e cbyffredinol, a phwrcaswyd Marble Tin?.P g? Watch Aur, a Dressing Case hardd 1 J Y Davies, a Broach Aur i Mrs. Davies. ? ? y crybwyllwyd, cyfarfod i gyflwyno yr ?''??n hyn oedd yr un nos Iau. Y Llywydd yde Mr. Hugh Jones, Fferyllydd, a gwnaeth ei rao yn ol ei fedrusrwydd arferol. Cafwyda??? iadau gwresog gan y Llywydd, Mri. Ariag' der Hughes; G. G. Davies; Fred SllnInsoll (Bala) y Cyn-arolygydd Parry: J- p 'pob- erts; Henry Grimth Robert Lewis ,L, ?,ard) John Jones, Fronheulog; T. Davies, jec r.a Station; Andreas Roberts; a John ""?g (Gorsaf-feistr) yr hwn a adroddodd ??1? barddonol cyfaddas i'r amgylchiad. Siar? yj yn ucbel am garedigrwydd Mr. DAVI1E^ unai pawb i ddymuno yn dda iddo ef a 1 dU. 11 -Diolcbodd Mr. Davies i bawb am eu g? ? hynaws a'u rhoddion gwerthfawr. dd dda ganddo am ei oes am bobi FFEST^ A(J adgofion dymunol iddo fydd am y W ^J YDD- oedd dreuliodd yn y lie.—Pwrcaswy" j aQ? rhegion gan Mr G. R. Jones, Jeweller. ANRHEGU MRS. ALLTWEN WiLL?? ? Fel y cnlyn yr adroddir yn y BiythonatO gyflwymad Anrhegion i Mrs. 'W???.— Cafodd eglwys Anibynol Clifton Road, Blrkad head, golliadau yn ddiweddar trwy yrna'a. amryw aelodau ffyddlon i fywi Gymru ? J golled arall, sef ymadawiad Mrs. Alltwen?. I liams a'r teulu i Ffestiniog, lie y maeeiphrIod y trylen Fardd Gwilym AUtwen, yn P S Hygaid i'r Cyngor Dosbarth er's b ynyd? Nos Fercher, cynwynwyd i Mrs. Williams. oa case CM?e?, Ilwyau &c., yn gydoabyddlaet o'i gwasanaeth O'we;thfa'\r gyda'r aca0^ er's amser hir. Fel y gwyddis bu hi'n gaforeg h. > HalS wych yn ei dydd, a mynych y rhoes hI & ?g at wasanaeth yr achos yn y He hwn ac ??' 1 le arall, Cyflwynwyd yr anrheg gan Mrs.  Jones (Price Street), am yr hyn y diolchod Mrs. Williams mewn ychydig eida-u pwrp? ?i. Caed gair hefyd gan y gweinidog (y rC^ Lloyd Owen), a'r Mri., Wm. Jones /pr;ce Street), a William Jones (Holly Bal1k)-yn gofldio'u colled hwy a'r eglwys, ac yn ciy^ yn dda i'r teulu yn eu bro newydd. MARWOLAETH SYDYN.—Gyda gofid dwys yr ydvm yn hysbysu am farwoJaeth ^r\ W. P: Owen, tretbgasglydd y Cyngor Di!IC,91. ,9. Ni chafodd ond cystudd byr iawn, ac yn y 0<J sydyn bu farw dd:w o'r gloch boreu LIun. Un o'r dynion hawdd?f ei ho&y daeth- om ar ei draws yn un man oedd Mr. owen, ,j yr oedd yn nodedig o gymeradwy gan ba\b  hadwaenai. Gedy fam ccdranns yn ei h"??dd i alaru ai-elol. Gwr gweddw ydcedd. ? c'??"? ef y gwnelai ei fam eichartref. Cydymdeimi?n yn fawr a hi yn ei phrofedigaeth chwerw.