Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

YN NGHWMNI NATUR. I

CYSTADLEUAETHAU NEWTOWN.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

CYSTADLEUAETHAU NEWTOWN. Beirnladaeth y Corau Meibion. Cafwyd cystadleuaethau nodedig yn Dref- newydd eleni eto, a pharhau i gynyddu y mae o'r naill flwyddyn i'r llall. Codasant o gyfar- fod i lawenhau gan ei weithwyr ef ei hun ar wneuthuriad Syr Pryce Pryce Jones yn Farch- og, nes dod yn un o'r cyfarfodydd cystadleuol pwysicaf yn yr holl wlad. Y mae gan y Gylch- wyl un o'r Ysgrifenyddion rhagoraf yn bosibl, ac nid oes dim yn ormod gan Mr. Maurice Jones ei wneyd er cysur a hwylusdod y c/stad- leuwyr yn ogystal a llwyddiant yr Wyl. Eleni bu i Blaenan Ffestiniog wneyd eu rhan yn lew at y cystadleuaethau trwy anfon y Cor Meibion a'r Seindorf yno i gystadlu. I CYSTADLEUAETH Y SEINDYRF. Yr oeddy Seindyrfi ddechreu yn brydlon 1 o'r gloch, ond dylifai y gwlaw mor drwm fel ag i wneyd hyny yn anmhosibl; ond chwarter wedi un archwyd iddynt ddechreu, neu difreinid hwy, a thra yr oedd y ddwy Seindorf gyntaf yn chwareu deuai y gwlaw i lawr fel o grwc," a pharhaodd am y tri mynud cyntaf i'r trydydd Seindorf, ac o hyny ynmlaen cafwyd y tywydd mwyaf dymunol. Dechreuai y chwareuon am ddau o'r gloch, a chafwyd tywydd rhagorol o'r dechreu i'r diwedd. Gwelir i Pemberton Old a'r Royal Oakeley gael pob anfantais i chwareu gan y tywydd anffafriol a gawsant. Yr oedd bechgyn y Blaenau yn wlyb at eu crwyn gan eu bod yn chwareu yn yr awyr agored heb unrhyw gysgod o fath yn y byd. Nid ydym yn anturio dywedyd lie y buasent yn sefyll yn y gystadleuaeth pe heb yr anffawd gyda'r tywydd ond o dan yr amgylchiadau yr oedd yn nesaf peth i anmhosiblrwydd iddynt allu dod allan yn fuddugoliaethus. Na fydded iddynt ar un cyfrif ddigaloni gan nad allai neb wrth yr hyn a ddigwyddodd i'w rhan y tro hwn. Chwareuodd y Seindyrf yn y drefn a ganlyn 1- 1. Pemberton Old. 2. Royal Oakeley. 3. Goodshaw. 4. Pendleton Public. 5. Aberdare. 6. Ferndale. 7. Merthyr Vale. 8. Shaw. 9. Cwmparc. 10. Crossfields. 11. Linthwaite. 12. Mountain Ash. 13. Irwell Springs. 14. Cory Workmen. 15. Lindley. Mr. Angus Holden, y Beirniad, a sicrhaodd y dorf bryderus iddo glywed mwy o gerddoriaeth y diwrnod hwn nag a glywodd erioed mewn un diwrnod. Fodd bynag yr oedd wedi mwynhau yn fawr chwareuad y rhan fwyaf o'r Seindyrf. Nid oedd yn ystyried y darn, er ei fod yn hir yn ddigon o brawf ar y Seindyrf a glywsant y diwrnod hwnw. Pe buasai y darn yn galetach buasai ei dasg ef yn ysgafnach. Yn yr Ym- deithgan (March) yr oedd yn rhoddi y wobr gyntaf o ddwy gini i Lindley, a'r ail wobr o gini i Linthwaite. Yn y prawf-ddarn yr oedd dwy seindorf yn rhedeg yn bur agos i'w gilydd ond ar ol ystyriaeth ddyladwy nid oedd ganddo unrhyw betrusder mewn rhoddi y wobr gyntaf i Goodshaw, yr ail i Irwell Springs, y trydydd i Crossfields, y bedwerydd a'r pumed i'w rhanu rhwng Lindley a Linthwaite. Yr oedd chwareu eithriadol o dda gan o leiaf ddeg Seindorf. Dim ond un pwynt oedd rhwng y cyntaf a'r ail, a deuai Crossfield yn hynod agos safai y tair Seindorf cyntaf wrthynt eu hunain. CYSTADLEUAETH Y CORAU MEIBION. Yr oedd una rddeg o Gorau wedi anfon eu henwau i mewn, ond ni wnaeth Cilfynydd, Casnewydd, na Towyn eu hymddangosiad. Difreiniwyd Warrington Apollo, am naddaeth- ant i'w hamser, Yr oedd 32 o honynt wedi cyraedd, a disgwylient y deuddeg eraill gyda'r tren y prydnawn ond fel y digwyddodd, yr oedd y Cor i ganu yn gyntaf. Canodd y cprau eraill yn y drefn eu dodir yn y feirniadaeth isod. Sylwodd Dr. W. G. Mc'Naught, y Beirniad, na bu y pwyllgor yn ffodus yn newisiad eu dernyn, Dinystriad^Gaza (De Rille), cerddor- iaeth Ffrengig ysgafn yr hwn nad oedd yn cynyrchu yr arswyd ddysgwylid oddiwrth ei deitl. Nid oedd meddwl y darn yn un digon da i'r Corau, ac yr oedd lawn haner dwsin o gyfansoddwyr yn Nghymru allent wneyd gwell dernyn. Dylasai y berdoneg gael ei hoelio wrth y llawr, oherwydd yr oedd pob arweinydd yn ei defnyddio yn wahanol. A ganlyn yw syhvadau y Beirniad yn Hawn A be or,'y, This choir was wanting in mood and rather heavy. The rhythm, except the end movement, was very spirited and elastic. It was a good all round performance, but there was no electricity in it to move one very much. 66 marks. Oceanic (Cwmparc).—This choir was very compact, but there was not much breadta. Later, in the slow movement, it was very strained the tenors were wheezy and thin the rhythm lacked grace and refinement, and the quick movement was taken at an impos- sibly fast pace. The choir gave a creditable execution, but did not show any judgment in choice of tempo. 63 marks. Birmingham Victoria.-This was a small choir as compared with some of the other choirs. There was a fair balance and very good discipline the tones were very smooth, sweet and tuneful; there was a very good pace for the first allegro, but the last movement was never very good. It got unsteady in one place there was nearly a disaster from which the choir recovered, but it was nearly demor- alizing. But for the fact that some members got out of time this choir would have gained more than 65 marks. Machynlleth.-This choir had a very good tone, and was well drilled, but the second tenor was so weak that some of the chords got very thin. They needed half-a-dozen more tenors. The tone of the choir was thrown rather back in the throat instead of forward. The slow movement was opened too slowly. The second tenor were almost missing in the movement. In the quick movement there was a very good attack, and some very nice con- trasts were shown. But the last movement was much too fast. There was a clean finish, and fair climaxes. 67 marks. Moelwyn.-This choir had a very musical tone, clean, fairly sweet, with a good balance, good emphasis and impressive, and the music was delivered in chunks, not in little bits. That is what we want. All music consists of phrases, not of notes. On the whole the pianoforte was giving them too many tips that they did not want. There was some real mood in this choir the piece was very well inter- preted good movement, and very good pace. The tenors were very light and pretty, alto- like in tone. The allegro was very good, and both climates were effective without being striking. A first-rate performance. 70 marks Warrington-The pianoforte was so slightly and delicately touched that it might have been non-existent. It was quite unnecessary for this choir to have a single tip from the piano. There was some real culture in the style, and a smooth musical tone. There was real unity; the choir was welded together. There was a mood in the opening some breath, some ring- ing, and clean finish. The slow movement was not over-subdued. The choir had a beautiful blend, was tuneful, sweet, expressive, and they seemed all desirous of getting at the heart of the piece. The allegro was very good, not too fast; the last movement was very good indeed. The attack was spirited and very exact. 72 marks. Mountain Ash-This was a large choir, well organized. The opening had great dignity the enunciation was very good. The tenors had a ringing tone, and the movement was very good. The pianoforte was too much in evidence, still, the tone was very musical, but stiff in rythm. It might have been a little more graceful. The allegro was excellent in attack and rhythm. The last movement was too fast: the slurs became smudges. 69 marks. Dyfarnwyd fel hyn y wobr gyntaf i Warring- ton ( £ 30, a thlws tair gini i'r arweinydd); a'r ail i Moelwyn ( £ 10). Mae genym fel ardal achos i lawenhau yn llwyddiant y Cor Meibion y tro hwn eto, er na ddaethant allan yn gyntaf yn y gystadleuaeth galed a fu rhwng y corau godidog oedd yno, eto yr oedd eu canu yn tynu sylw a chymerad- wyaeth pawb oedd yn bresenol. Llongyfarch- wn hwy a'u harweinydd yn galonog.

BWRDD Y GWARCHEIDWAID I PENRHYNDEUDRAETH.

PENRHYNDEUDRAETH. -I

BLAENAU FFESTINIOG.