Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

TANYGRISIAU.I

.-HARLECH.-I

Vh PENMACHNO.----I

News
Cite
Share

Vh PENMACHNO. I  ?*L Nos.-Da genym hysbysu holl *?rb ?? ? RHEDEGYDD fod yr Ysgol Nos ? sefvii y? uchaf drwy y Sir; ac y mae hyn Vn mawr i'r ysgolheigion a Mr. D. 11.   ??? mawr i'r ysgolheigion a Mr. D. ?' ?Hn a Miss M. Lloyd Jones, Athrawon. ?y??jj??ME' lRCH AC EBENESER, (M.C.)- ) d SuI pregethai Mr. W. John Roberts yn y ddau addoldy uchod. Doeth iawn oedd ?aith y Yddogion yn rhoi Sabbath iddo. Yn),, ??am y Weinidogaeth gyda'r Wes- 'ey?ydyw y brawd, ond gwelir fod cariad bt?j V? teyrnasu yma. Tp??OLiAD.—prydnawn lau, yn Swyddfa Ch?ar "???chno, gerbron Mr. J. Pentir ?Iiam ?' Trengholydd Arfon, a Rheithwyr, ''trba-??? y Parch. Owen Jones, Wigan, fla cynhaliwyd trengholiad ar gorph ?'ard*??Shes, Rhosgoch, Cwm, yr hwn a fu l?d Warlig es, Rbosgocb Cwm, yr hwn a fu r3, ria,?vn dydd Mawrth. Y Tyst cyntaf ? ?\w? 06^ William Griffiths, Brawd-yn- ?ghy? ?" ? ymadawedig, yr hwn wrth i'r ?ren? i rel,, 0 ? holi a ro^dodd y dystiolaeth ?tyn? n! ?'? ?? corph Edward Hughes y bu Yr hwyr y??olwg. Yr oedd yn 46 mlwydd l,.1 byw yn Cwm, Penmachno, ac yn 9 elt10 M hwarelwr yn Chwarel Rhw- '?Qo T? y??? yn arfer ymwneyd a'r ddiod ?\VQl °?? nid oedd o arferion ofer. Ni ?dai ? "??? yn sobr nos Wener. Cafodd ei ?' tu- ?'o'r gloch, a gwelodd y trancedig ? 1? ? ? droed y grisiau yn anymwybodol. Py?eda' brad y trancedig wrtho (y tyst) ei '??e? ??'° 0 ben grisiau y Hoft; yr oedd ? hoH? ddiymadferth, a methai y tyst a'i 8odi y? °? arogl diod arno. Daeth ato ei ?Q vmah oddeutu haner awr, a chwynai gan ^en. 'a ° yr oedd yn ymddangos mewn poen dirf r Aeth Y tyst oddiyno ar ol ei gael i'w wely gan ei fod eisiau llonydd i gysgu. Gwel- odd ef wedi hyny prydnawn Sadwrn. Edrych- ai yn well, ond yr oedd yn amlwg ei fod yn teimlo oddiwrth y boen. Gofynodd iddo a gawsai fyned i nol y Doctor, a dywedodd y trancedig, Na chei, cer i lawr am dipyn i mi gael Ilonydd." Bu gydag ef am awr. Rhyw- beth yn debyg oedd ef tua 9-10 nos Sadwrn, yn dweyd fawr ond eisiau llonydd. Dydd Sul, gwelodd ef wedi codi i'r llawr. Gofynodd iddo sut yr oedd, ac nid atebodd ef. Gofyn- odd wedi hyny a oedd yn well, ac atebodd fod ei ben yn brifo. Aeth yn ol i'w wely. Dal yn ddigon syml yr oedd y prydnawn, ac yncwyno. Galwodd y tyst ar y meddyg, er fod y trancedig yn erbyn gwneyd. Nos Sul, siaradai yn iawn a chymerodd ffisyg tua 10-30, yr oedd arno eisiau cysgu. Gwelodd ef wedi hyny tua 5 nos Lun yn y llawr, ar ei liniau ar y bwrdd, mewn poen mawr. Bu yno ar blyciau tan tua haner nos. Gwelodd ef wedyn prydnawn dydd Mawrth. Yr oedd ynddrwg iawn, ac yn marw yn brysur."—Elizabeth Lewis, Peniarth, a dystiai ei bod yn Rhosgoch, prydnawn dydd Mawrth. Just ddod yno am rhyw ddwy awr. Yr oedd Edward Hughes wedi myned i'w wely, a chododd yn reit sydyn rhwng un a dau o'r gloch, rhoddodd hithau ef i eistedd ar gadair, ac fe estynodd ei esgidiau iddo; rhoddodd un am ei draed, ac fe aeth i grynu i gyd, ac mi lithrodd i lawr oddiar y gadair. Dr. Williams, Penmachno, a dystiai iddo gael ei alw yno y Sul yr oedd y trancedig yn ei wely, a golwg synllyd arno. Cwynai gan boen yn ei ben a'i dalcen. Gwnaeth archwiliad manwl arno, ac yr oedd W. Griffith y tyst blaenorol yn bresenol. Nid oedd yn gallu canfod unrhyw asgwrn wedi ei dori, ond yr oedd yn awyddus iawn am iddo arcs yn ei wely. Cafodd gwrs o godwm; ni chanfydd- odd yr un briw. Archwiliodd y oorph hefyd cyn y Trengholiad, ac nid oedd un briw arno. Clywodd fod gwaed wedi dod o'i enau, ac un o arwyddion toriad asgwrn base y scull oedd gwaed o'r genau, ffroenau, a'r clustiau; ond yr oedd wedi brathu ei dafod, a hyny oedd yn cyfrif am y gwaed. Galwyd ef wedi hyny dydd Mawrth, ac yr oedd mewn ystum an- ymunol ar gadair. Cyfarwyddodd hwy i wneyd gwely iddo yn y llawr, a helpodd hwy i'w symud iddo. Fel achos y farwolaeth gallai ei fod wedi cael stroke ar ben y grisiau. Fel y mae yn wybyddus, yr oedd yn arferol ac ym- wneyd a'r ddiod feddwol, ac y mae gwaed lestri y rhai sydd yn ymwneyd a'r ddiod yn freuach, ac felly yn fwy tueddol i stroke.—Y Trengholydd wrth symio i fyny a ddywedodd ei fod yn achos pur ddyrus, ac mai y cwestiwn oedd gan y rheithwyr i'w benderfynu oedd yn ol y tystiolaethau a gafwyd ydoedd Pa un a oedd y trancedig wedi cael stroke ar y grisiau, ac i hyny achosi codwm a'i ynte cael codwm ac i hyny achosi stroke." Neu mewn geiriau eraill, "Pa un a'i marwolaeth ddamweiniol a'i naturiol oedd." Ymneillduodd y rheithwyr am ychydig. Ar eu hymddangosiad hysbysodd y blaenor iddynt basio i Edward Hughes farw o" farwolaeth naturiol."—Pasiwyd penderfyn- iad o gydymdeimlad a'r teulu ar gynygiad blaenor y rheithwyr.

MAENTWROG. - I

I TALSARNAU. I

Family Notices

I IECHYD FFESTINIOG.

YMWELIAD Y BRENIN. I

ICYNGOR PLWYF LLANFROTHEN…

AT DRETHDALWYR PENMACHNO.…

[No title]

[ Cyngor Dosbarth Geirionydd.