Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

NODI AD AU WYTHNQS01. ! NODIADAU…

Advertising

I r:;::l:-=___I I - Adnabyddus.…

Mesur y Tenantiaid Gwyddelig.…

News
Cite
Share

Mesur y Tenantiaid Gwyddelig. I Er mor anffodus y bu Mr. Birrell gyda'i Fesur Addysg, a thrachefn gyda'i Fesur Cyngor yr Iwerddon, nid yw wedi digaloni. Heblaw hyny nid yw yn sefyll dim yn is yn ngolwg Ty'r Cyffredin nag yn ngolwg y wlad. Mae'n awr wedi cyflwyno i Dy'r Cyffredin fesur a'i ddyben i sicrhau man dyddynod i tua 2,000 o bobl yr Iwerddon a gollasant y tyddynod oedd ganddynt, a thrwy hyny a gollasant eu bywoliaeth. Dyry hawl i'r awdurdodau a benodir i'w weinyddu i sicr- hau tir naill a'i drwy gytundeb wiifoddol a pherchenogion neu trwy eu gorfodi i'w werthu. Eddyf y Toriaid fod angen am wneyd rhywbeth i'w wneyd yn bosibl i'r bobl hyn gael tir yn lie y tir a ddygwyd oddi- arnynt. Gwyddant na ellir ei gael am bris rhesymol trwy gytundeb wirfoddol er hyny gwrthdystiant yn erbyn gorfodi perchenogion i werthu. Gwrthwynebant yn unig gynllun ymaiferol i gyraedd amcan ag y dywedant eu bod yn ei gymeradwyo. Felly gellir bwrw mai er gwaethaf yr Wrthblaid y dygir y mesur drwy Dy'r Cyffredin. O'r braidd y beiddia yr Arglwyddi ei wrthod, ond yr ydym yn ofni y bydd iddynt ei wneyd yn llawer Ilai ei werth nag y mae yn y ffurf bresenol. Wrth reswm caiff Mr, Birrell gefnogaeth selog yr Aelodau gwyddelig, er y byddant yn sicr o haeru mai ychydig werth sydd yn y mesur. Eu harfer ydyw dywedyd am bob mesur ei fod yn ddiffygiol, a'u hamcan wrth wneyd hyny ydyw rhwystro'r Llywodraeth rhag derbyn gwelliantau a'u gwanhaent.

Geiriau heb Ystyr..I

Y Gymtaf o Orphereafi.I

Beiddgarwch Mr. John Redmond.

Seisnig a Phrydeinig. - -…

Y Cwestiwn Pwysicaf. ;.af

Y Barnwr Moss a'r Gy"ir°e„…

Sugno y Gwerwyn. Iwf