Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

I ^•©ddf lawn i Wasan-I'('--.aethyddion.I

News
Cite
Share

lawn i Wasan- '('- aethyddion. I ",dYd LIun, daeth y Ddeddf newydd • 1 ??' a chyrhaedda ei heffeithiau ? ?ob ???y? mewn rhyw wedd neu ??d? Ar rhyw olwg, y mae yn ??-f ? ragorol gan ei bod yn darparu ;frr talu iawn i bob un fo'n gwasan- u,-ond o'r ochr arall y mae yn i?d?f???sisiol, gan mai y Gwas- ?''eth f^-] fydd yn y pen draw yn '??o? j  talu yr iawn oblegid gofala y iisK.; (rhi ai. d iddynt ofalu) am gael yr ? ia'wn o rywle. Ni wlawir ?a? .t) _? lawn, mwy na rhyw arian iyj r cymylau, a byddant yn y pen ???yla.? a. byddantynypen ?on dodo enillion y Gwasanaeth- ???J Ddeddf newydd hon i mewn et^ £ ^ob un sydd mewn gwasan- et,? toed Y wasanaeth yn eiddo pen ? la ? Did yw 0 wahamaeth os ??d naeth, S?a-sanaeth. Gwna cyf- štal trwy air y genau y tro lawn ,,Y?tal a trwy ysgrifen, a daw y forwyn :'? ooy ? gwas i mewn i'w darpar- '??1 Rh?id talu iawn i was neu ??Vn ?y?yMa, a damwain tra gyda'u ?ch? ,XC,, ond rhaid iddo godi o gysyllt- ?e"Sorcbwyl ac nid oddiallan iddo. ?oiyg ?? Cogines yn cyfarfod a dam- J. y i'r berwedydd ffrwydro, y ? ?y Fr berwedydd f?rwydro, y :herll gael iawn; ond pe'r el allan a ?'??'v' d? ??sg trosti nid oes iawn i'w \alrch e« ??? yn forwyn yn ystyr v Jair ar y pryd. ?? golyger ? ,e ydwl' gyda cherbyd ei feistr ac (r. Yarfod a damwain wrth yru y 'f)d\V' rhaid i'w feistr dalu iawn '?'o? ?isgynai coeden neu simdde ?o \t??? basio gyda'r cerbyd, nid M?? ?? gyda'rcerbyd, nid ? ?d y  '??? ? dalu dim iddo, am y '^id  ?wed a dderbyniodd godi o'i ^ajiih nr yn ystod ei wasanaeth." ?Yn ? ? gwas neu'r forwyn yn rW n -? y flwyddyn o gyflog y ?'? ? V Feistr yn rhydd oddiwrth dalu "%aid 8'nfon rbybudd ..t mor h?aid a,foia rh ybudd i'r meistr mor ag Y Yddo modd ar 01 y ddam- Nu) ?"? i'r rhybudd gynwys yr ? ?a.t)? °? am y ddamwain, a chael ?Ot  y meistr mewn 1 ^fon 1. ?swylfod y meistr mewn ??- ? e} gofrestru neu i'w Ie mas- hil. baid gwneyd y cais am iawn ? ??M ?f.? mis, ond y mae y Ddeddf dd.iffy rpru ar gyfer camgymeriad trwy ?ysrr ???th neu ddiffyg addysg i ?o?? ?yw fanylion bychain. tltil' blPerl1' ??? cyfartal i enillion y I Ile blaenorol, neu ?150: pa SaM liag swm mwyaf. Pan fydd y ?1 ca?? ddamwain yn gwbl ddilynol ? .?t ? ???. caiff swm heb fod dros • Vr ^*11108' Gall yr achos gael ei "'Y" yn nilaen mewn Llys i'w K J^derfy J^ ? ddim g??? ei dalu cyn h'4derfy"" lieb i ddim gael ei dalu cyn jad.yr achos, a gall byny gael 94 efnyddio i raddau rhy helaeth ? ber?? 0 gyfreithio ac antur- iket ?8,1? bet 0 f ath fel mator o antur- > 0 ho+u,0 ,r fath fel mater o antur- byl? ??g. by?a?," ?  ??stri fod yn hynod ofalu ^yn hv ^^0 eu gwasanaethyddion r 8, c vm tya %"hymdeithasau Yswirio rhag fod y ?le ral)Y" eu cytundebau yn eu gwneyd w ??& Dyla-i pob perygl (risk) ? C?ic Rkl P??y? ? ^efyd pob analluog- '40 ?athao,' Nid oes modd cymeryd gorriaad 0 ofal Syda'r cytundebau hyn er t? cael 'y? Wer^ i'r meistri. 8 fo ^r^Wn a wasanaetha dros i4 g flllcl 0 awr neu ddwy am bris ?it 1 v" dod ? mewn o dan y Ddeddf. ^dd yw ddynes ddaw i'r ty i olchi i^y di wl"od Yn dod o dan y Ddeddf oni °n. p y?rwymiad i ddod yn  l?17 gwneyd pobpeth yn glir ai Y pela I dylid gwneyd cytundeb newydd gyd a hi K u tro y bydd yn dod i olchi > svfla Wni swyddi eraill yn y ty. 5 ^idiV Wasanaeth fod yn "wasanaeth ?so? j^11 y b? S?y daw o dan ddarpariaeth- X eddf hon l J.. J:11 ?lae gVva'- ??? forwyn yn taflu eu ?y C??n ??1 i? 0 ddarpariaethau y Ddeddf .?fol" ?y??dygiad gwirfoddol a ?V, a'i°k y rnae dangos beth yw ytiv a,, ?? y? orchwy1 neillduol o ^ded -? un eglur^ad a welsom da,hl l? ? mae yn ?od ar y meistr i pa,tbawll ^newn achos o analluogiad i-???s? ddamwain angeuol, serch I t 'leI beu ddamwain angeuo1, sercn °d 1108 0'1' ddalllwaín godi o esgeulus- esgeJ person ei bun. Hefyd, y mae Nge 11111$,;doa, ??oddol yn golygu i n\ n fod cynllunio at y ddam- w4it, 40 'lid rhywbeth ar y fynud: hyny v -ha"cl lllewn "esgeulusdod," yn r?yV? ?? ?h hon fod parhada chyn- ? Jill Y Weithred 4c nid yr hyn gyfyd 10 esgeulusdod neu ddiffyg gofal ar y pryd hwnw. Diau fod y Ddeddf hon yn un bwysig iawn, a dylai fod yn Haw pob gwas a meistr.

- -- -- - - -- -_ Cyngor Dinesig…

TREMADOC.yy-..I

.yvyyyvvYBORTHYGEST.yYYTTT-'I

I Gwleidyddiaeth a Thenantiaeth.

Arian trwy Freuddwyd.I

-Ffair Criccieth.I

Ei Ladd gan Fellten. I

Diangfa Gyfyng .i Blentyn.…

Twyll Ariandy.I

f Dim am Ymneillduo.

Anobaith Benthycwyr. I

-Ofn -Ysbrydion Drwg.

Bwyta Cig Own a Cheffylau.…

Advertising

;O'R PEDWAR OWR.

Heddlys Porthmadog.