Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YN SHOP ARTHUR PARRY, CHEMIST, STATION ROAD, LLflNRWST, Y CEWCH Y COD LIVER OIL [ PURAF A HAWDDAF I'W IGYMERYD. Haner Pint, 10c., Pint 1s. 6c., Haner Galwyn 4s 6c, COD LIVER OIL EMULSION GYDA HYPOPHOSPHITES, Y l Real Stuff 1sZ3c y Botel Haner Pint. CHILDREN'S TONIC sef y darjjanfyddiad diweddaraf i blant gwaelion. Y feddyginiaeth oreu at fendio plant ar ol y Fiech Goch, neu ar ol unrhyw afiechyd aralL Cryfha y nerves, twcha a phura y gwaed, a chrea gnawd. Mewn L:$ poteii Is. a Is Sc. Meat snci Malt Wine with Quinine sef Gwin adgyfnerthol i rai mewn gwendid ar ol afiechyd tost 4s Be y BotelChwart. Grange Quinine Wiiine at godi y stumog a chryfhau y cyfansoddiad, Is 6c y hotel. CHEST & LUiliG BALSAM. Darpariaeth diguro at yr Anwyd, Peswch, Bronchitis, a'r Asthma. 10c y botel. Bed Pans, Hot Water Bottles, Rubber Sheeting, Mir Cushions, a phob peih angenrheidiol at wasa&~ aeth y Claf. f lTrwy ein bod ar y TELEPHONE gall- uogir ni i gael unrhyw beth fydd eisieu ar frys, mewn ychydig oriau. At Amaethwyr yr Ardal. UN GAIR i'ch adgoffa mai yma y cewch y Cyffuriau goreu i'ch Anifeiliaid, megis POWDER CEFFYLAU, mewn Packets pwys Is yr un 3 am 2s 6c Y mae ein Powder mor adnabyddus erbyn hyn, fel nad oes eisieu dweyd dim i'w ganmol. Embrocation Gwyn (Horse and Cattle). Potel beint Is 6c yr | E3 un. Sweet neu Engine Oil mewn Tin yn dal galwyn, 2s 6c yr un. Linseed Oil goreu Tin Galwyn am 3s 3c. Balls CefFylau 2c. yr un. 7 am Is. Hefyd cedwir y Stock fwyaf yn yr Ardal o THORLEY'S FOOD, HAD LLIN GLAN at FEEDIO, CATTLE COD LIVER OIL, PORTHIANT LLOIAU, &c., &c. Gwneir i fyny pob math o RISETTI, yn Onest a chyda'r Cyffuriau Puraf. Sylw Personol i bob Archeb. i Conwch y Cyfeirsad :— Gyferbyn aV Post Office iM&wydd yn Station Rd. 95, lIEOL FAWB, PORTHMADOG. W. H. ROWE Masnachydd mown Cerddoriaeth. ac tieryiian Cerdd o oob na,tur. Dewisiad rhagorol bob amser ar law o PIANOS, ORGANS, HARMONIUMS- Violins, Auto-Harps, Gramophones, Graphophones, Phonographs, &c. Hefyd cedwir Stock helaeth o RECORDSEilr Phonographs a'r Gramophones. PENDONZGAU I'W LLOGI AD, DELERAU RHESYMOL IB—MMBBMH——■B—8— SEFYDLWYD DROS 25 MLYNEDD. Messrs. EDWARDS & WILLIAMS, DENTAL CO., LIMITED, (Diweddar R. Edwards, Dentist, Rhyl a Portmadoc), BODGWYNEDD, PORTMADOC, A ddymunent hysbysu eu bod yn parhau i ymweled yn rheolaidd a'r LIeoedd canlynol Blaenau Ffestiriog- Bob Dydd Llun o 12 hyd 7, ac hefyd pob Dydd Iau o 3 hyd 6, yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street, y drws nesaf i Maenofferen Hotel. Llanrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen y Ffair), yn nhy Mri. David Jones & Son, Station Road, gyferbyn a Boars Head, o 11 hyd 5. Pwllheii-Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o 11 hyd 4. Criccieth-Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, High Street, o 4-30 hyd 7. <=. 6 Portmadoc-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos. Bmia-Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street, o 11 hyd 4. Dolgellau ac Abeymaw-Trwy appwyntiad ar Ddyddiau Sadwrn. NOTICE OF REMOVAL. EVANS AND CO., Plumbers, Glaziers, & Sanitary Engineers, Having removed from DOM-ARREGDDU, to J STREET, NOS- 41 & 42, 1-1 u Where they are showing a Large Stock of PLU ING GOODS OF ALL DESCRIPTION. ALSO, A large stock of CYCLES and ACCESSORIES, PRICES TO SUIT ALL. Sole Agents for Ariel, Royal Enfield, Rudge-Whitworth, Allday's and Onions', Bradbury and other wellknown Cycles. All the above can be had by Easy Payment, 10s. Monthly. Also REX MOTOR CARS an CYCLES. PETROL always in Stock. NOTE THE ABOVE ADDRESS. PREPARE FOR THE HARVEST.. By purchasing the CHEAPEST and BEST HARVESTING IMPLEMENTS from E. LLOyp JONES, Ironmonger and lmplement-, Merchant, J LLANRWST, ? ?"?M?3??? ijAj?.1? i'? w ? 1, ?'????????? "JOHN WILLIAMS AND SONS" New Mower "The Queen." WILLIAMS 11 All-Steel 51 Wheel Rake, both fitted with all the very latest Improvements. "OSBORNE and COY'S" Binders Reapers, one and two Horse Mowers Hay, Fedders, Se:f-dump Horse Rakes. "Martins" Patent Swath M Turner, Wood and Steel | American Rakes, Drag Rakes Welsh-made Hand Rakes, i Scythes, Hay Forks, Cart 1,Iope, etc., etc. jL 1/\ Splendid Assortment of B H Sr Welsh Tub and End-over-End 1 a Churns, Dary Utensils of I every description. ???r????? "Listers" Cream 3eperat- ors'c3ays C()mpare our Quality and Prices, ¡ Price List on APPlication.] NORTH WLES YCLE (0., j BLAENAU FFESTINIOG. OTHER BRANCHES AT LLANDUDNO, COLWYN BAY and Rtf" ] Sole Agents for Humber, Raleigh, Swift, Sunbeam, Singers, Rudge-Whitworth, James, I AND OTHER CYCLES. | These Makers we can supply on the EASY PAYMENT SYSTEM from 10/- deposit, and 10/- per month. Forms and Catalogues send on applicat io". We have also a Large Variety of MAIL-CARTS, and GO-CARTS, always ifl Stock, for Sale or Hire. BUSSY'S-CR ickets, Tennis, and Golfs. CYCLE and MOTOR ACCESSORIES, and TYRES, always in Stock- OUTER COVERS for 4/6. INNER TUBES, 3/- Rim Brakes, Free Wheel, and Three Speed Gears, fitted to old Machines. Official Repairer to the C. & M. T. C. CLUB. Repairer to His Majesty G. P- O. Cycle Department. 16 YEARS PRACTICAL EXPERIENCE. NOTE THE ADDRESS:— NEW ROAD, BLAENAU FFESTINIOG, BRING YOUR REPAIR, WORK GUARANTEED. R,Ø. ACCUMULATORS CHARGED AMP ?????gp. 'DILLAD U NE DO. Y rnae'r fllJF wedi BOB, a dyma V "I,-g DILLAD NEWYDD, ac os "or8 'I am sicrhau y i Toriad, a'r Gwaitn 9 deuweh at if7sEpEr JONE12i, & SO ITS, TAILORS AMD CLOTHIERS, 2, Bl. Ffestiøiot Cyfiawnder o ddewis o Frethynau, neu fTellWch ddod a'ch defnyddiau eich hunain. SEE TO yOUR HEALTfi- 11 BY ASKING YOUR GROCER FOR JOHN LL'S RALE SCOTC" j B?N'mEHtaB?     O T C?KES. The Purest Food on the Market is S JOHN BELL'S RALE SCOTCH OAT CAg See you get JOHN BELL'S name on each Packet. i-o Sc-e3 @ LIVERPOOL. t HUGH JONES L AND SON, I Bangor House, A I 3 AND 5, ST. PAUL'S SQUARE. J h WERTHIR Tocynau (Single & Ret. A. @ VlT urn) yn mhob doabarth gyda'r V gwahanol Linellau o Agerlongau i'r Unol | A Dalaethau, Canada, South America, S. f ? Africa, Awstralia, Patagonia, ac i bob A y parth o'r byd am y prisiau ieelaf. X fl Gwerthir hefyd Inland Tickets gyda'r  gwahanol Reilffyrdd i bob parth am y ij ? telerau rhataf Rhoddwn Reduced R%te ? Y Railway Order i bob un o'n Passengers ? o'r Blaenau yma. Byddwn yn eyfarfodein A m Passengers ar eu glaniad yn y Station @ y yma gofalwn am eu Luggage, a deuwn Q A gyda hwy ar fwrdd yr Agerlong yn mha  & un y byddant wedi penderfynu hwylio & ? i'w Berthio yn y modd mwyaf boddh&ol y t a chysurus yn jr adran goreu o'r Ilong, < x ar y diwrnod hwylio. x if Yggrifenwch air a chewch gyda throad W A y post restr o'r gwahanol Hwyliadau, yn 6J J5 nghvda'r Fares. fPob hwylusdod. Ystorfa rhad at V gadw Luggage. V A Mae'r eyfeiriad uehod yn lie eys-urus, m rhesymol, a ohanolig i ymw«hvyr a'r w f dref. V @ PALESTINA—Y BOBL A'U Traddodir ..DAR a, y te,,ty. rbod YO :1 Hyfrydfa, Manod, K1, ffestlØlO 'I NOSFAWRTH.HYDRBF?'?? gan Y r*h Parch. W. Keinion Tilo PORT DINORWI? ¡' Cadeirydd:-EVAN T. abI)5^ ??:-EV???. REGISTRY OFfIO;}jG I PIFR ^C,rc^ DYMUNA MRS. 0? .? plER?S. '-c?- GOCH TEMPERANCE, ch? ??:" Blaenau Ff hysbysu ei bod We di Y li*?' Blaenau Ffestmicg. l?by? ? ?Mdc??,?,? eryd drosodd fusnesMC??.e? ? DtforrbOl1(' gerid yn mlaen gan Mrs. Evans, :LV va.!J; y1; Hous, Church Street. Mae r1r. 1"'JfJO' ymneinduo o'r busnes aC di p VJ Mrs. Pierce. Hyderir a goi'plae ,-y ] .r. lerce. Hyderir aHa rhoddl yr olY lonrwydd ac a gafwyd yn Y gl'pl:eI1 hý,¡!' sicrheir cefnogaeth Yff"1. e dlytr Ymofyner yn bersoncl ce? trw fj MRS. PIERCE, Bdraig Goch Tern! "nce- Church Street,?' F,estiai^ f|