Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

DADGYSYLLTIAD I'R PENRHYN.…

PWYLLGOR ADDYSG FFESTINIOG…

VWYVWWVWWWVVVVVWVVVW BLAENAU…

IBoddiad tri yn Blackpool.

I- 11 - 11 - I I DyfodoP Coleg…

News
Cite
Share

I- 11 11 I DyfodoP Coleg y Bala. Cynhaliwyd cyfarfod Chwarterol y Gym- deithasfa yn Llanerchymedd yr wythnos hon, dan lywyddiaeth y Parch. John Williams, Bryn- siencyn. Pasiwyd i gynal y Gymdeithasfa nesaf yn Bangor. Cafodd Coleg y Bala sylw arbenig. Argym- ellid i ranu y gwaith rhwng pum Athraw. Prif-Athraw, y Parch Ellis Edwards, cyflog £ 280 Is-brifathraw, y Parch Hugh Williams, [270; Proff. Stevenson (yr Hen Destament), [250 gyda [200 i'r ddau i'w penodi eto. Yr oedd cyllid y Coleg yn £ 2,010, a dyled ar yr Ysgol a'r Coleg o £454. Gwnaeth y Parch. sWilliam Thomas, Llan- rwst sylwadau ciyfion ar y gorlenwad sydd o bregethwyr ar gyfer y galwadau am eu gwas- anaeth. Dywedai Proff Prys fod tua chant yn Deheudir a'u hwynebau ar Goleg Aberystwyth er myned i'r weinidogaeth, ond nid oedd eglwysi gweigion ar eu cyfer. Yn Mon yr oedd 70 o bregethwyr i'r rhai nad oedd mwy na 52 o alwadau Sabbothol wedi eu darparu. Elai ddau fath i mewn i'r weinidogaeth: rhai heb ysbryd yr efengyl wedi eu meddianu, ac yn troi at alwedigaethau eraill pan fyddont yn fwy enillfawr iddynt; a rhai wedi methu yn nghylchoedd eraill bywyd. Dylai y porth fod yn gyfyngach, dylai yr addysg fod yn fwy drudfawr, ac felly llwydflid i gadw rhai ail raddol allan. Bu dadl ddyddorol ar y gyfran a osodid at alwadau Llyfrgell y Coleg, sef can' punt. Golygai rhai fod swm yn wastraff diangenrhaid, a phasiwyd iddo fod yn £75. Gwariai y Jesuitiaid dri 'chan' punt y flwyddyn ar ei Llyfrgell yn Dreneirchion.

-CHWARKLI A CHWAREL WYRI FFESTINIOG.

Y Darllawdy a'r Seti.VYYVI

AT EIN GOHEBWYR.I

I Llwyddiant dau o Fechgyni…

Mr D. Lloyd George a'r Arglwyddi.

Deuddeg Gwesty ar Dan.I

Family Notices

Advertising