Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

WWWWWWVNAWvWAiVWVW MAENTWROG.I

I'VVVVVLLANRWST. I

- - - -NODION --O'R -CYLCH.…

IY LLYWODRAETH A DADGYSYLLTIAD.

-DIWEDDARAF.

a""rdd Addysg Dosbarth Geir-I…

I P -TANYGRISIAU.

?  i ?. BETTWSYCOED.I

 Cy? ?*R* DOLBENMAEN. -…

- O'r -Pedwar -Cwr.-'"'".,

News
Cite
Share

O'r Pedwar Cwr. Dirwywyd W. Woodhead i dair punt a'r costau am yru ei Modur yn orwyllt yn Mangor. Un o Canonbury, LIundain yw Woodhead. Saethodd Walter Lewis, masnachwr o Ports- mouth ei hun ddydd Llun. Yr oedd y diwrnod hwn i sefyll ei brawf am fod mewn meddiant o ergydion perthynol i'r Llywodraeth. Dywed- odd mewn llythyr at y Trengholydd mai ofn y prawf oedd ganddo. Hysbysa'r newyddiaduron Seisnig am ddydd Mercher fod miloedd o ddarnau arian drwg yn cael eu gwasgaru ar hyd a lied y wlad, ac y dylai y cyhoedd fod ar eu gwyliadwriaeth. Fel yr oedd Mr Young, cigydd o Dartford yn tori darn o gig, llithrodd y gyllell i'w gyllau. Bu farw o'r archoll bron yn uniongyrchol. Y mae Mrs David Davies, Llandinam, wedi addaw pum' cant o bunau at drysorfa Coleg Duwinyddol y Methodistiaid yn Aberystwyth. Y mae symiau eraill wedi eu derbyn i fyny i [500 at ysgoloriaethau er cof am Thomas Gee. Am gasglu arian trwy dwyll at Directory honid oedd i'w gyhoeddi, anfonwyd Donald Hick, Bromley, Hull, i garchar am ddau fis. Y mae nifer lluosog o Eogiaid yn cael eu dal eleni yn ngyrau uchaf yr Afon Wy yn nghym- pdaethau Buallt. Delir llawer o honynt gyda genwair a chelfi pysgota brithylliaid. Cafodd y milwyr ydynt yn gwersyllu ar Forfa Conwy brofiad chwerw y dydd o'r blaen. Rhwygwyd y brif luest o'r nen i lawr gan gor- wynt, a bu agos i'r Canteen gael ei osod yn gydwastad a'r llawr. Dydd Sadwrn, cynhelir y filfed wyl flynydd- ol berthynol i Eglwys St. Petr, Caer, Dydd Sadwrn, bu farw T. P. Goudie yn y carchar lle'r oedd wedi ei ddedfrydu am ddeng mlynedd yn 1902 am dwyll Bank Lerpwl o £ 160,000. Chwech cheiniog yr un a'r costau oedd y ddirwy roddwyd ar dri o blant am gardota oddiar heddgeidwad yn Llandudno. Yr oedd y Swyddog mewn dillad plaen a daeth y plant ato i gynyg canu iddo yn Gymraeg am ychydig geiniogau. Synai y Barnwr Self wrth glywed gan fas- nachwr wysiai un am ddyled o £ 79 am ddillad. Mae y bobl hyn yn arianog. iawn," meddai y masnachwr. .A. At.

Undeb yr Anibynwyr. I

Cyfarfod Misol Dyffryn Conwy.I