Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YN SHOP ARTHUR PARRY, CHEMIST, STATION ROAD, llanrwst, Y CBWCH Y COD LIVER OIL ICPURAF A HAWDDAF I'W IGYMERYD. Haner Pint, 10c., Pint 1s. Be., Haner Galwyn 4s 6c. COD LIVER OIL EMULSION GYDA HYPOPHOSPHITES, Y Real Stuff Is 3c y Botel Haner Pint. CHILDREN'S TONIC sef y darganfyddiad diweddaraf i blant gwaelion. Y feddyginiaeth oreu at fendio plant ar ol y Fiech Goch, neu ar ol unrhyw afiechyd aralh l ryfha y nerves, twcha a rhura y gwaed, a chrea gnawd. Mewn cm poteli Is. a Is 9c. Meat and Malt Wine with Quinine sef Gwin adgyfnerthol i rai mewn gwendid ar ol afiechyd tost 4s 6c y Botel Chwart. Orange Quinine Wine at eodi y stumog a chryfhau y cyfansoddiad, Is 6c y botel. CHEST & LUNG BALSAM. Darpariaeth diguro at yr Anwyd, Peswch, Bronchitis, a'r Asthma. lO^c y botel. Bed Pans, Hot Water Bottles, Rubber Sheeting, Air Cushions, W phob peth angenrheidiol at wasan- aeth y Claf. Trwy ein bod ar y TELEPHONE gall- uogir ni i gael unrhyw beth fydd eisieu ar frys, mewn ychydig oriau. At Amaethwyr yr Ardal. UN GAIR i'ch adgoffa mai yma y cewch y Cyffuriau goreu i'ch Anifeiliaid, megis POWDER CEFFYLAU, m ewn Packets pwys Is yr un 3 am 2s 6c Y mae ein Powder mor adnabyddus erbyn hyn, fel nad oes eisieu dweyd dim i'w ganmol. Embrocation Gwyn (Horse and Cattle). Potel beint Is 6c yr n un. Sweet neu Engine Oil mewn Tin yn dal galwyn, 2s 6c yr un. Linseed Oil goreu Tin Galwyn am 3s 3c. Balls Ceffylau 2c. yr un. 7 am Is. Hefyd cedwir y Stock fwyaf yn yr Ardal o THORLEY'S FOOD, HAD LLIN GLAN at FEEDIO., CATTLE COD LIVER OIL, PORTHIANT LLOIfiU, &c., &c. Gwneir i fyny pob math o RISETTI, yn Onest a chyda'r Cyffuriau Puraf. Sylw Personol i bob Archeb. Cofiwch y Cyfeiriad:- Gyferbyn a'r Post Office Mewytid yn Station fld" tRgft 95, HEOL FAWB, PORTHMADOG. W, H. ROWE Masnachydd mewn Cerddoriaeth. ac ueryuau Cerdd o Dob natur. Dewisiad rhagotol bob amser ar law o PIANOS, ORCANS, HARMONIUMS- Violins, Auto-Harps, Gramophones, Graphophones, Phonographs, &c. Hefyd cedwir Stook helaeth o RECORDSli'r Phonographs a'r Gramophones. FEJtDONEGATJ I'W LLOGI All DELERAU 31HESYMOL SEFYDLWYD DROS 25 MLYNEDD. Messrs. EDWARDS & WILLIAMS, DENTAL CO., LIMITED, (Diweddar R. Edwards, Dentist, Rhyl a PortmadocJ, BOp. G W Y NED D, PORTMADOC, A ddymunent hysbysu eu bod yn parhau i ymweled yn rheolaidd a'r Lleoedd canlynol Blaenau Ffestiniog-Bob Dydd Llun o 12 hyd 7, ac hefyd pob Dydd Iau o 3 hyd 6, yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street, y drws nesaf i Maenofferen Hotel. Lianrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen y Ffair), yn nhy Mri. David Jones & Son, Station Road, gyferbyn a Boars Head, o 77 hyd 5. Pwllheli-Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o 77 hyd 4. Criccieth-Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog High Street, o 4-30 hyd 7. I Portmadoc-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos. Bain-Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street, o 11 hyd 4. Dolgellau ac Abermaw-Trwy appwyntiad ar Ddyddiau Sadwrn. I NOTICE OF REMOVAL. EVANS AND CO., Plumbers, Glaziers, & Sanitary Engineers, Having removed from DOLGARREGDDU, to Nos. 41 & 42, CHURCH STREET, Where they are showing a Large Stock of PLUMBING GOODS OF ALL DESCRIPTION. ALSO, A large stock of CYCLES and ACCESSORIES, PRICES TO SUIT ALL. Sole Agents for Ariel, Royal Enfield, Rudge-Whitworth, Allday's and Onions', Bradbury and other wellknown Cycles. All the above can be had by Easy Payment, 10s. Monthly. Also REX MOTOR CARS an CYCLES. PETROL always in Stock. NOTE THE ABOVE ADDRESS. PREPARE FOR THE HARVEST.. By purchasing the CHEAPEST and BEST HARVESTING IMPLEMENTS from E. noyp JOHES, Ironmonger and Implement Merchant, LLANRWST, Including "JOHN WILLIAMS AND SONS" New Mower "The Queen." WILLIAMS 11 All-Steel 11 Wheel Rake, both fitted with all the very latest Improvements. "OSBORNE and COY'S" Binders Reapers, one and two Horse Mowers Hay, Fedders, Self-dump Horse Rakes. "Martins" Patent Swath f Turner, Wood and Steel American Rakes, Drag Rakes Welsh-made Hand Rakes, i Scythes, Hay Forks, Cart Rope, etc., etc. |F j?!???J??????Jf /? Splendid Assortment of J\ 1 l •' i* a Welsh Tub and End-over-End Jf\ ?,?? S ???F?==?=??=??r????????—?M??\ ??! ?/?-? ? Churns, Dairy Utensils of every description. ?"?????? "Listers" Cream  Seperat- ors, (14 days free trial." Compare our Quality and Prices. Price List on Application. tiORTli WALES YCLE CO., BLAENAU FFESTINIOG. OTHER BRANCHES AT LLANDUDNO, COLWYN BAY and RHYL. Sole Agents for Humber, Raleigh, Swift, Sunbeam, Singers, Rudge=Whitworth, James, AND OTHER CYCLES. These Makers we can supply on the EASY PAYMENT SYSTEM from 101- deposit, and 10/- per month. Forms and Catalogues send on application- We have also a Large Variety of MAIL-CARTS, and GO-CARTS, always in Stock, for Sale or Hire. BUSSY'S—Crickets, Tennis, and Golfs- CYCLE and MOTOR ACCESSORIES, and TYRES, always in Stock: OUTER COVERS for 4/6. INNER TUBES, 3/ Rim Brakes, Free Wheel, and Three Speed Gears, fitted to Old Machines. Official Repairer to the C. & M. T. C. CLUB. Repairer to His Majesty G. P. O. Cyde Department. 16 YEARS PRACTICAL EXPERIENCE. NOTE THE ADDRESS:— NEW ROAD, BLAENAU FFESTINIOG. BRING YOUR REPAIR, WORK GUARANTEED. ACCUMULATORS CHARGED AND REPA DILLADAU NEWYDD. i Y mae'r HAF wedi DOD, a dyma'r adeg I gael DILLAD NEWYDD, ac os am sicrhau y Brethynau, Toriad, a'r Gwaith gOfCU, deuwch at JOSEPH JOKES" & SOilS, TAILORS AND CLOTHIERS, 2, Cromwell St., Bl. Ffesti»i°* GyHawnder o ddewis o Frethynau, neu pellwck ddod a'ch defnyddiau eich hunain. SEE TO YOUR HEALTH- BY ASKING YOUR GROCER FOR jOliNBELLY5 RALE SCOTCH I O)AT CAKES. j The Purest Food on the Market is JOHN BELL'S RALE SCOTCH OAT CAKES. See you get JOHN BELL'S name on each Packet. j -<$> N f LIVERPOOL. | f HUGH JONES I I AND SON, ¥ ? Bangor House, v I 3 AND 5, ST. PAUL'S SQUARE. A WERTHIR Tocynau (Single a Ret. A @ \?T urn) yn mhob doabarth gyda'r Y gwahanol Linellau o Agerlongau i'r Unol § A Dalaethau, Canada, South America, S.  M Africa, Awstralia, Patagonia, ac i bob A ? parth o'r byd am y prisiau iselaf. f Gwerthir hefyd Inland Tickets gyda'r y}' fl gwahanol Reilffyrdd i bob parth am y & V? telerau rhataf Rhoddwn Rednced Rate 17 Y Railway Order i bob un o'n Passengers I t o'r Blaenau yma. Byddwn yn cyfarfodein A < Passengers ar eu glaniad yn y Station m Y yma gofalwn am eu Luggage, a deuwn V A gyda hwy ar fwrdd yr Agerlong yn mha A & un y byddant wedi penderfynu hwylio a ? mwyaf boddhaol J a chysurus yn 5 r adran goreu o'r llong, £» ? ar y diwrnod hwylio.  Y sgrifenwch air a chewch gyda throad X fi y post restr o'r gwahanol Hwyliadau, yo fi nghyda'r Fares. @ Pob hwylusdod. Ystorfa rhad at i V gadw Luggage. V A Mae'r cyfeiriad uchod yn He cysurus, A frhesymol, a chanolig i ymwelwyr a r Y dref. V ?:4.a'Æ:c>;o..o:c.x£:o- -a( S K. OVW*17' J "PALESTINA-Y BOBL A,„?, syw'?' Traddodir D'A R L I Pr ar y testyn uchod yn Hyfrydfa, Manod, 81. Ffestinlog, j NOS FAWRTH, HYDREF laft ga°y. ThO?? I Parch. W. Kemion olvast PORT DINOR? y? Cadeirydd:-EV^^ Brynawel. REGISTRY OFP'C? 1T?? YMUNA MRS. 0 Pl?, vv;: GOCH TEMPERANCE, Chtirc'bS"'et' Blaenau Ffestiniog, hysbYSU ei bod wed1 i ø. eryd drosodd fusnesCofre AlorNvY"' jofl a gerid yn mlaen gan Mrs.???. Ev???yCi House, Church Street. Mae :Mrs. Eva!1S í ymueiUduo o'r busnes  ei 9Y f,ynO' Mr'C' P.. dd' .r U" bO Mrs. Pierce. a gafwyd y«n Jng°i orplier<° 1 lonrwydd ac a g?yd? Y 9.,Pl?,,?01, acy sicrheir cefnogaeth gyffredi1101 tr?vy Y y Ymofyner yn bersonol neu trwy ylv.thv? I MRS. PIERCE, í Ddraig ?ch TefilpCl'ai1ce; 'og J Church Street, Bl. Ffest1lll' 1