Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

HEDDLYS BLAENAU FFESTINIOG.…

News
Cite
Share

SEE TO YOUR HEALTH. BY ASKING YOUR GROCER FOR = = JOHN BELL'S REAL SCOTCH OAT ..¡, CAKES. r The Purest Food on the Market is JOHN BELL'S REAL SCOTCH OAT CAKES. See you get JOHN BELL'S name on each Packet. AGOR- MASNACHDY NEWYDD GAN BRIF FASNACHWYR DILLADAU PRYDAIN FAWR. MAE BRADLEYS Yn symud yr wythnos hon i FASNACHDY NEWYDD, Yr hwn a adnabyddir yn y dyfodol fel y CROWN BUILDINGS. Lie yr oedd yn sefyll yn flaenorol YR HEN CROWN INN, Gyda Stoc Newydd Ardderchog o DILLADAU PAROD o bob math i Ddynion, Bechgyn, a Phlant. Parotoadau arbenigr at yr Haf. Dewisiad Goreu a Rhataf yn Nyffryn Conwy. Mae pob dilledyn wedi ei Farcio mewn Ffigyrau Plaen :o: Cofiwch y Cyfeiriad Newydd:— CROWN BUILDINGS, (Gynt o'r HEN STAMP OFFICE), Llanrvtfst, Mae gan BRADLEYS dros 90 o Fasnachdai yn Mhrif Drefi Lloegr a Chymru. JOHN GRIFFITH, Manager. O. V. JONES, LADIES & GENT'S OUTFITTER, HOSIER, GLOVER, HATTER, & TAILOR. SPECIALITES GENT'S OVERCOATS & MACHINTOSHES. 15, CHURCH STREET, BL Ffestiniog, (Hen Siop y Glorian). FFERM AR OSOD. A R OSOD, gyda meddiantarTachweddaO nesaf, y fferm rhydd-ddaliadol elwir Nant-y-Coed, Capel Garmon, Cynwysa dros, acer a chwarter o dir.—Ymofyner a Mr. W. P. Roberts, Cyfreithiwr, Llanrwst. RHYBUDD. YMUNAF trwy hyn wneyd yn hysbys fy D mod wedi penderfynu ymneillduc o Fusnes, ae ymadael o'r Ardal. Erfyniar ar fy- nghwsmeriaid wneyd sylw o hyn. Diolchaf os bydd i bawb o fy nyledwyr Úw gyda mi i glirio eu cyfrif o hyn i'r dydd cyntaf o fis Tachwedd; ar ol y dyddiad hwnw bydd fy nghyfrifon yn cael eu rhoddii yn llaw fy- nghyfreithwyr-Mri. R. O. Jones a Davies. FOURCROSSES, RICHARD JONES. Hydref 11, 1906. "GWLAD YR AIPHT." DAR-L I Tli MMUJNMBOL Assembly Rooms, BI. Ffestiniog. Traddodir DARLITH Yn y lie uchod, Nos lau, Hydref lgfed, 1906, Gan J. R. PRICHARD, Ysw., Portmadoc, Pryd yr eglurir y Ddarlith trwy gyfnvng y Magic Lantern. Cadeirydd-Dr. CAREY EVANS, Llys Meddyg, Yr elw er cynorthwyo y brawd DANIEL ELLIS, Park Square, yr hwn sydd yn analluog i weithio er's blynyddau. Boot Repairing Depot. Dymana L. ENSOR, hysbysu trigolion Blaenau Ffestiniog a'r am- gylchoedd ei fod wedi cymeryd Hen Weithdy Crydd Mr. John Owen, yn ymyl yr HEN BRITISH SCHOOL, Blaenau Ffestiniog:, ae y bydd yn TRWSIO pob math o Esgidian j am y prisiau mwyaf rhesymol, ac ar fyr jI Rybudd. CYFAFOD CYHOEDDUS I PWYSIG J YN Y J NEUADD GYNULL, NOS FAWRTH, HYDREF 23airs, CADEIRYDD Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Kenyon. Ceir ANERCHIADAU ar I ADDYSG YN NGOGLEDD CYMRU, | GAN Arglwydd Esgob Llanelwy. Y Parch. T. J. Wheldon, B.A., Bangor. Y Prif Athro Reichel, M.A., Ll.D. y Yr Athro J. Morris Jones, M.A. ie Yr Athro W. Lewis Jones, M.A. ac Enwogion eraill. f9 Dechreuir yn brydlon am 7. Y Cyfarfod yn  rhydd a chroeso i bawb. K. Argraffwyd a chyhoeddwyd gan Davies & Co., TI Swyddfa'r RuEDEGYDD," Blaenau £ Ffestiniog.