Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

LLYTHYR oddiwrth gutyn EBRILL.

News
Cite
Share

LLYTHYR oddiwrth gutyn EBRILL. I)erbyniodd Dr. R. Roberts, U. H., y Ilytbyr dyddorol a ganlyn oddiwrth ei hen gyfaill d?nnT-?? '?utyn Ebrill, gyda'r cyfeiriad nod- ?ddjadol a ganlyn arno Gran Bretania At Yr enwog, a'r anwyl, Feddyg-Fardd-Ynadol ISALLT, Plas Gwaenydd, Bl. Festiniog, D' North Wales." jj; U y bydd yn dda gan ein darllenwyr gael ctarM .y ?y?yr. a chlywed am helyntion P goma gan un mor fedrus i'w hadrodd. LLWYN EBRILL, GAIMDU, CHUBUT, VIA BUENOS AIRES, Dr R Nos Wener, Awst lOfed, 1906. E)r o °erts (Isallt), B. Ffestiniog. p anwyl ??? Gyfaill,-Llawer canwaith y bu ynewI am ysgrifenu gair atoch o'r ,u ??' wr llawen, pur. Ond heno, fe d aet ra ac y mae fy ymadrodd hedd- yw. Werw"—1 fynegi i chwi am ddiwedd ?aeth ?? f sydyn ein hen gyfaill gwir ddoniol a eaHn«J* ?IIiam R. Jones (Gwaenydd). Ie, ben henarl,,einydd Seindorf y Blaenau, nid yw ?"Y 1 "? thri 'r gloch y prydnawn wythnos i hedd ^w, cymerodd ei wn Mwythog yn ei law i s^ethi Pl,ris ag aedd yn ymyl ei dy, ac wrth ?YQedt?? ?? ?snce o byst a gwifrau, fe ymddeng- ys i'\ droed faglu yn y wifren nes iddo ef ?ym ?.?'' ei ?yd yn mlaen, ac aeth yr ergyd ^laa a^ ? °?? ??—rhwn? ei hip a'i asenau. Yr e dun o'i wyrion by chain gydag ef ar y pry? Q gwaeddai allan yn dorcalonus, "Peid- t?ch a marw Taid bach Daeth Mrs Jones, a'r ™, Nras' &c., vno yr eiliad hwnw, gan ei sym?' ?? r °? a ddywedodd wrthi hi ydoedd— "Dam fuo hi, 'rhen gariad, fy nhroed i ?gif?? f aglodd ? Y wire." Dyna frawddeg ddifrifol Olaf yr hyawdl a'r ffraethbert Gwaenydd. CarI- 'v?,d ef ?' ?? y tynodd ei anadl olaf yn mhen Kh -ylv haner awr wedi'r ddamwain erch- yn. 0 J? hwyres hynaf ni, Nel Pugh, oedd yr °laf 0 'y??riaid, a glywodd un gair o'i enau. Vspivr Slai ? ?? yn ddifyr fel arfer, gan ofyn am ei ri,;111/ Weli di'r petris acw Nel," ^edda* mawr fel y Guinea hens yna), y m? a ii,,4 flys cael un o honynt hefo'r gwn cae^ un ° honynt hefo'r gwn .Yma en wn drudfawr a yras"! ei dad—y  Robin Sion" iddo hith flwyddi yno°y ?Y? hwnw a fu yn angeuol i'r an- ?ylvn "? "'? Jones y and! Y mae yn rhy- dIyc c- wi oddiyna goelio na fu yr un ruedf? ? °? chnvner ar gyfy! y 1e. Yr oedd y doctor °-J?osaf n-w 40 milldir o bellder o Cam- lyn—i ° gartref 40 milldir o bellder o Cam- Bu Í "Sa?tref rhydd ddaliadol em cyfaill. Bufv ?°- B, G., Ynad y rb, yn y He Cyn ?.?''? y corph i'w g1addu ddydd Sul di- Wedd? weddaf Y ? ? Awst, 1906. Yr oedd torf ar- Qthro! ° ?.?' yn feibion a merched, mewn cer- ?ydau ^ar feirch, yn hebrwng gweddillion ?Ocvf? ? ??ch.yn hebrwng gVleddillion T' fai 1, ?? °?' i'w ?gsl wdy" i fynwent y Gainai~tref y rhanbarth uchai o'r Sefyd- ^ad ar pCamwy. Y Parson Davies a wein- y^dai vSeremoni angladdol, a rboddwyd y gWedd'Y' ser.emoni angladdol, a rhoddwyd y 01"iO'l ? crwedd mewn gwir ddiogel obaith adgyfodi,,d gwell-i fuchedd dragwyddol. \'Liza.a'wn oedd hi ar Mrs Jones ei anwyl bedd "chwedl yntau. Gwaeddodd i lawr i'r Saan Ysgwc yn dawel William bach, dof w, a tQc tJn ^?Nentyn sydd gonddynt yn fyw, sef eu be',Ii i rs Gruffydd. Y mae ganddo ef Wraig aC amryw o blant, er's blynyddoedd ^ellach Parth? ??' na chafodd Dewi mo "ddeu tnab h Yspryd ei alluog dad. Fe gludwyd dab b '?? Gwaenydd a'i EIIza"—Robert loQes 's "awer blwyddyn bellach pan oedd- yet yc k ? ?gwaelod y Sefvdliad yn Nhre I^a\vsopi^V ngwaelod y Se£'ydla yn Nre  ?'?" r^yw dair milldir i arlwysiad ? Ca.r?-. ? ?°? y Werydd, Gv/eithiodd ein py?ill? -S?Ied iawn ar droian i enill bywol- iaeth d da-ac ?°"'r"GamIas" a"Ffosydd'' er cael ??'? dyddyn. A chyrhaeddasai vdoP y Uv 1 yn Iled wych—er iddo gael ei boeni'r p ?fl ar brydiau ar hyd blynyddoedd gan yr Y s aP^a a churiad y galon, meddent, drog a 6r r- Er y cwbl edrychai'n dda a ro,? a ser ir. F-r y c-,vb, edryeh-ai'n dda a si.rici al'? amlaf,-gan wasanaethu fel aelod 0 1're(cΰ&Fyrd,dau'r SefydHad—sef y Cyngor Trefcl ??? a Masnachol a'r Cwmnio!. dros luaws 0 ^nyddau—ar byd a l1ed y dyffryn. ? niQ Q.?yddau—ar hyd a lied y dyfFryn. ?Yny a'i a "?'? ??? u? a- ?lai bvth ddod i Yn?- a,- r ddawii Er ddealus ef,' Y 2L'-?l"71 un esiampi o'r pa-od-ddawn, Cra, I, ^v oedd ganddo bwng o gvfraith? ?V?ddo ??bt yw Indian unwaith, yngbylch taia Ia Jy mab Hugh Griffith oedd yr yiad i Se^, f rhyngddynt. Ac wedi i Gwaenyddl ?iuro'r n" ? 0 Jun °'r fbai cliriaf a fu yn ei lys eal rllrolr vn.c (un 0'r rhai cliriaf a fu yn ei lys yn bur ?Swestiynai'r Ynad yr Indian Yn Li aled, yn y Spanish wrth gwrs, a 8waeddodri  edrych yn graff ar yr alltud-  allan yn Gymraeg, Canlyn arno Huw n,, 0 ,n dechre' llyncu ei boeri yn "arod!" p id y° hawdd pe amser a gofod ? cod1I3,llesid yn hawdd pe amser a gofod ya theh-?"?P"?" y Blaenau yna V ??' 9?yd?och chwi yn dda am ? ?u CYd- ,s fel cynganeddwr pert ar y ?o. B, ? ?ddugo! yma laweroedd o gyda ng ynion a Thoddeidiau byw. Y yy r 01 af a We^s 0 waith ei awen a wo b '??'yd i f? ? welais 0 ??th ei awen a wob-  So?dai! y Parch. A. Mathews Yr, nmlynweini t 0na yn y Wladfa: Bu tr ?dirodres negeswr 1>n coflo u n dIrodres negeswr 1F. n cofi00. r ^V™ waed Cyfryngwr AC MEWN EIIi IVNn barod gymwynaswr, ? byglnd f ?y?Mg??fawr: Rin Gwl eI Y"Yyd 1 SWIADFAWR: EIN GWLADFA hr gofia'r gwr-aml ddoniau, A char r;n, ?? bybarcn arweiniwr. Qs y d  ??''ywddarnau etc o'i eiddo, ?Reia l ? ;ryd .1 ryw ddarnau eta o'i eiddo, nli geisiafeu C?PIO a'u hanfon i chwi, gan y mai "m 6 1 enaid molanus o'ch bath," yw ??n svm'n -U yr awen bert. Diolch i chwi ?yl Is' ??s I sal I ? y teleidion i Adar Cymru." ?delu, J*1'WY- Rhaid gadael ar hyn heno, Rnan eibod at arnser y Waedd "—yr haner ^0s. a r teirrlad hyd yn hyn megis wedi ei syfr- ?M. p c ragor a gwell eto., os byw ac iach a fyddaf. Yr wyf fi yn bur iach o hyd. ond yn stifflo,-o fewn blwydd a haner i'r ped- war ugain. Fy hen bartneres sy'n cwyno cryn dipyn oddiwrth Riwmotics." Cofion anwyl, anwyl atoch oil yn Mhlaswaenydd, a fy hen gyfeillion o'r Moelwyn i'r Migneint ac o Felin Tyddyn du i'r Crimea, &c. I Fyth,—GUTYN EBRILL. I

LLANRWST.-

CYNGOR DINESIG FFESTINIOG.

I DALIER _SYLW.

Ysgolion Nos Llanrwst.I

I BETTWSYCOED.I

NODION 0 PENMACHNO.

I _- BLAENAU FFESTINIOG.

Advertising

- - - - -Bwrdd, Addysg Dosbarth…