Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

9591 N"ZOL F A W R 9&1.fit 95,f JaEOL FAWB,.POBTBlV[.A.DOG. we R. ROWE9 Ma.sna.chydd mown ?????????????????? ? Cerddon.a.eth a.c .)tlerynau L- Cerdd o bob na.tur. Dfwisiad rhagotd bob amser ar law o PIANOS, ORCAMS, HARMOMtUMS Violins, Auto-Harps, Gramophones, Graphophones, Phonographs, &c. Hefyd cedwir Stock helaeth o RECORDS t'r Phonogfaphs a'r Gramophones. PERDONEGAU I'W LLOGI AR DELERAU RHESYMOL Sefydtwyd dros 2C Mlynedd. Messrs EDWARDB &; WILLIAMS DENTAL CO., LTD., BODCWYNEDD PORTMADOC. & ddymunent hysbysu eu bod yo parhau i ymweted yn rhfdaidd a'r Lieoedd canlynol Btaena-u Ffestin!og.—Bob Dydd Llun o 12 hyd 6( ac hefyd pob Dydd lau p 3 hyd 6, yn nhy MR. EAMES, 42, High Street y (drws nesaf i Maenofferen Hotel. Lianrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o ftaen y Ffair) yn nhy Mpi. DAVID JONES & Son, Station Read (gyferbyn a Boars Head), o hyd 6. II heli-Bob Dydd Mercher yn nhy MR. ROBERTS, Chemist, o X hyd 4. Cr!cc<eth—Bob Dydd Mercher yn nhy MRS. DAVIES, Llys Caradov., High Street, o 4-30 hyd 7. Portmadoc-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd S y nos B&!a—Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy MR. DAVID JONBS, Saddler, Tegid Street, o hyd 4. RHYBUDD IR CYHOEDD. Mae G- H THOMAS. Pluniber &: Gasfitter, (Gynt Dc!garregddu), wedi aymod 5, CHURCH STREET, (Late Sub. Post OHice). A ddymuna hysbysu ei fod yn cadw pob math o Ironmongery. Yn cynwys:—Mangles, o JB2 5s i fynU. Sospeni. Tegellau' Brushes, &C., yr on am brisiau gonest a rhesymol. Gofrau. Ca.nia.u Llefrith. Tstena.u, a phob Llestr at drin Uaeth a Menyn. GwDeir pob LIestri Alcan at archeb yn y He. Gwadth Plumber yn ei holl Ga,nghena,u. Gosodir Pibellau Nwy a Dwfr poeth ac oer hefyd Water Closets, Baths, Lavatories, &c., a sicrheir gwaith da gan ddwylaw medrus a phrofiadol. Dymuna hefyd ddiolch i'w gwsmeriaid ttuosog am eu cyno''thwy caredig yn y gorpnenol, a bwriada wneyd ei oreu I'w boddio yn y dyfodoi fel o'r blaen, gan ddisgwyl am barhad o'u cefnogaeth. Bhoddir Estinmtes am waAth yn mhob un o'r Ca.nghena.u a enwyd. Cofiwch y Cyfe!nad Newydd :— G H. THOMAS, 5, Church Street, Blaenau Ffestiniog. EWtn$ & co., PLUMBERS, GLAZIERS, GASFITTERS, Sanitary and Hot Water Engineers, BATHS, LAVATORY, W.C., & HOT WATER CYLINDERS fixed on the latest system. Chapets & Churches Heated by High or Low Pressure. DRAINS TESTED AND REPAtRED. ELECTRIC BELL FITTERS. ALL REPAIRS PROMPTLY ATTENDED TO. ALL KIND OF GLASS ALWAYS IN STOCK. CHURCH STREET, BLAENAU FESTINIOG. (opposite Oueens Hotel). II '? MR. OWEN, L.D..S., (LONDON), DENTIST, Llys Dor6!, New Market Sq. BLAENAU FFESTINIOG. Gellir ei weled yn- B!aenaM Ffestin!og. Bob dvdd LLUN a Dydd IAU, o 9 y boreu hyd 8 yr hwyr. Llanrwst-Bob Dydd MAWRTH a dydd MERCHER, o 11 hyd 4, yn BANE ViEw, Station Road. Trawsfynydd—Y Dydd Mercher oyntaf a'r tfydydd o bob mis, o 12s hyd 3 yn MONA HousE. Portmadoc-Bcb Dydd Gwer.r o 11 hyd 5 yc MORRIS TEMPBRANCB HOTEL, 106, High Street. Bata—Bob Dydd Sadwrn a dlwrnod Ffair, o 1 hyd 5 yo MANCHESTER HousE. High Street Artificial Limbs and SURGICAL INSTRUMENTS, ls:I ? e 3 Sg ?< III 0 m <a o M 'O m :u z I- 1 LTRU8SES, Knee Caps, Ladies & Gent's BELTS, Made upon an Improved Principle. ELASTIC STOCKINGS Spring & Other Crutches Surgica! Aids. GEORGE BOX, Maker, <44 & 146, Oxford Road, C-on-M., Manchester. Telephone No. 84X. Dymuna Mr. G. Jones Roberts, F.R.C. V .S., VETERINARY SURGEON, — pWLLHELI, — ,Hspysu ei fed wedi AGORCANGHEN yn PENRHYNDEUDRAETH. o dan ofal MR. HOWARD JONES M R.C.V.S., F,V.M.A. (Lend.), ac y bydd yn galw yn Maeaachdy Mr. J. LLOYD JONES, Chemist, Bl. Ffestiniog, bob{PRYDNAWN SADWRN, o 12 ihyd 4 o'r gtoch. ? IMPORTANT TO CONTRACTORS, PLASTERERS &c. HUSHES BROS, PORTMADOC supply the Best London Portland Ce:au.ent At Remarkably Low I Prices. Quotations delivered at any Station for CEMENT and all Building Materials given on application. Telegrams :—" HuGHES BROS," Portr.ado I' Address.-—YNYSTOv/YN, Poitrradoc. At Ardalwyr B! Ffest!n!cg. Dymuna William Williams, Joiner, 1. Fair View, Maenoiferen, (yr hwn fu yn ngwasanaeth Mi. David Jones Builder, am flynyddau), wneyd yn hysbys ei fod wedi decbreu Busnes ar gyfrifoldeb ei hun. Y mae wedi cae! pronad helaeth, a sicrha waith da a ponest am bris rhesymol. Ymgymerir a phob math o waith Saer. Adgyweirir a hen Ddodrefn, pa rai sydd a galw mawr am danynt y dydd- iau hyn. Conwch y Cyfeiriad—1, Fair View MaenoSeren, Blaenau Ffestiniog. 4b6 The CUNARD BTEAM SHIP COMPANY. Passengers booked through from Blaenau Festiniog.to all parts ot AMERICA, CANADA, &c. For further infbrmatioQ apply to- Mr. WILLIAM JONES, Penygroes, BIaenauFettiaiog. Adgyfnerthydd Digyffelyb 117omas IIM.P. II Emulsion. Cynwyaa y feddygioiaeth ragorol hon holl elfenau maethlon Cod Liver Oil yn y SurRau hawddaf i'w cymeryd a hawddaf i'w treulio ynghyda holl rinweddau cryfhaol ac adfywiol HypopbosphiteB of Lime and Soda. Ntd oes feddyginaeth well yn bosibi argyier plant gwanaidd a nychlyd. Cyn. yrcha waed da a chyfoethog; cryfha y gewynau a'r aelodau, a gwisga y corph eiddil yn fuan a chnawd iacb ahardd. Y mae yr un mor leaol hefyd i rai mewn oed. Ttwy ei ddefnyddio yn gyaon, amddinynir y cyfansoddiad rhag ymosodiadau y darfod- edigaeth. bronchitis, as Asthma. Y mae o fuddioldbb &nrhaethol tuag at wella hen beswch ac anwyd. Gwerthir mewn potelau la lie., a 2a 6c, yr un hefyd potelau cyfaddas ar gyfer teulu 5s. Mynwch botelaid heddyw end mynwch hefyd gael THOMAS' "M.P" EMULSION, gwrthodwch bob un Mall. Anfonwah am Sample rhad at y gwneuthur- wyr L. E. Thomaa, & Co., 43 Edge Lane, Liverpool. Os byddwch yn ffaelu ei gael gan eich Fferyllydd (Chemist) gadewch i ni wybod, ac anfonwn botelttid i chwi yn rhad ac am ddim Special agent for LIanrwst and district-EVAN EVANS, Dispensing Chemist, The Square' Llanrwat. 9 Drigolion Blacnau a'r Amgylchoedd. Dymuna John Elias Jones, Tailor, <&c., hysbysu yr ardal fod ganddo gyflawnder mewn Stock o Frethynau o bob math. Suitiau campus wedi ei gwneyd ar y prem- ises o 50s i fyry. Suitiau o Blue Serges, fast colour, o 40s t fyny. Serges, Vicunas, Black Twill, Homespuns, Cheviots, Fancy Worsteds mewn amryw- iaeth mawr. Irish & Scotch Tweeds. West of England Hairlines i woeyd Trowsusau. Cyflawnder o Frethynau Duon da at Mourmngs mewn Stock bob amser, a gellir eu cael ar fyr rybudd. Dillad Gwith yn gryf a da fet arfero!. Datier Sylw,—LADIES' COSTUMES made in all Styles. Fit Style and Form gaar- anttee. Gwneir Brethycau, dim gwahaniaeth Ue y prynwyd hwynt. Fancy Vestings o bob math. MR. ARTHUR PENRHYN of the leading Practices and Dental Hospitals of England and Scottand. SPECIALIST in all up-to-date dental operations. Painless extractions. Artificial Teeth in Gold and Vulcanite. FttHngs in Gold, Platinum and Cement. All at lowest possible charges ADVSCE FREE. Hours 9 to 8 DAILY at 4, Wynne's Road, BLAENAU FESTINIOG. I BRYSIWCH b Igeisiopoteia.idga.nyFfei.-yHyddnesafatoc.Ot cyni'rAnwydfynedynwa.eth. couaH M!XTURC HUGH DAVIES, MachynuetJ1. a 23. 9c. y botel. OAV!ES'S COUGH M:XTURE At Beswch, DAVtES'S COUGH MIXTURE Anwyd. a DAVtES'S COUGH MIXTURE Asthma, DAVIES, S COUGH MfXTURE DAVtES'S COUGH M:XTURE Pas. Crvgni. DAVtES'S COUGH MIXTURE '[nt1tteBza ? Ni raid cymeryd end UN DOSE er profi ei ddylR"O*d nniongyrchot yn rhyddhaa y Phlegm, yn olino y '? yn cynhesn ac yn cryfhau y frest, gan weitM''?,) anwyd a chrygm ymaith. Ni raid i neb ofni caDlVi'iS'S anwyd a pheswch ond gofain fod potelaid 0 DAvi OOU&H MIXTURE yny ty. Bydd pob dyn ya fod i'w denin at holl anhwylderaa y gwddf a'r frest, os w DAVIES'S OOU&H MIXTURE wrth law. DAVIES'S TONIC ANTIBILIOUS PILLS h. nt 111 ydyw y rhai mwyaf diogel at Rwymedd; gweithien? esmwyth, yn Bier. ac heb boon. Oa ydych y° o(OO gweithio, methn bwyta, metha treuUo bwyd, Poe, YO, 1 cefn, poen yn yr ystumog, bias drwg ar y?°? ? ddiyabryd a digalon.cymerwch doseo'rPiUs y°''?)t ym ail nos. Diogel i bob oed a rhyw. IS?cyy-Mt' bob Dmggist.-HUGH DAVIES, OhomMt, J?" Uoth. "SARZINE" BLOOD — —— MIXTURE by, OROEN IAOH A GWAED PUR.—Dyna y ?i)t mae y "Sarzine Blood Mixture" ynei6icrlia.o."?e arall. Nid yw yn honi gweUapobpeth.felyfx? Patent Medicines; ond os blinir chwi gan g?<?° ? ne<)' ysfa. pimples, toriad aUan, scarvy, dolnrian, peBO"? etc., yn tarddn o waed drwg ac anmhur, mynwc!" ? aid o Sarzine Blood Mixture," gan y Dr.gXt atoch. Is lie, a 28 6c y hotel, neu gyda 3c at yn ychwanegot, oddiwrth y -tionog- MR. HUGH DAVIES, Chemist, I 6WMEWCH I PEL HYM. Cyn prynu unrhyw Offeryn Cerdd o unrhyw fath anfonwch attaf atC Catalogue, a cewch weled nas gallWcb brynu yn well mewn unrhyw fan. Cymeraf Hen Offerynau yn rhaO' dal am rai Newyddion, a rhoddai V pris goreu am danynt. Telerau goreu sydd bosib!' J. BOLLOTEM? ? r?FCDT B CARLTON ) LJETt ?. HOLJSE, BANaOR. t —! I "FFAtR Y BYD." ) Traddodir DARLiTtt' I ar y testyn uchod yn y NEUADD GYNULL, BL. FFESTINloG, Nos Fawrth, Hydref 30,1906t gan y Parch. J. Gomer Lewis, D.D., Abertowe, LIywydd ANDREAS ROBERTS. Ysw., BosTO HOUSE, y Drysau yn agored am 6-30. i ddechreu ajar. o'r gloch. Yr elw i John Parry, ysgoldyl Tanygrisiau, yr h-wn sydd yn wael, aC Yset alluog i ddilyn ei oruchwyMon e,r 15, maith. Mynediad i mewn trwy docynau ?g? a 6c. ?????' r?IMO BANE.-Difethir LLAU. CH?? ? PRYFED DILLAD, DREWLAU ??o! CHWILOD DUON, a phob pryfetach anY litiol eraill trwy ddefnyddio "Cimo Bane," y ?? Newydd i ladd pryfaid. Gwerthir g?t! ??. tymau. pris 3c., 6c., a Is., cludiad lC'reet, W. Harrison, Chemist, 118. Bread ?.get. "?Y, Reading, Agent i Lanrwst:—A. P?- CHEMIST, STATION ROAD. LLANRWST???- IVIPORTANT TO -N,IOTHERS. -?:?lery rMPORTANT TO MOTHERS. — .!?)' j? Mother who values the Health ?"qo?S liness 01 her Child should use HAP?" one  NURSERY POMADE. lies "RELIABLE NURSERY POMAP? ;?s applica.tiou kills all Nits and Vermin, IrietLlItl -fles and strengthens the Hair. In Tills, 4-, 1 d alli 9d. Postage Id.-Geo. W. Harrison's.?e?is?? 118, sBoard Street, Reading. Ageut ior T,1311- rwRt, A. Pa,rry, Chemist, Station -P,()?ld., ?,gefit tor Bla,e])?u Festiniog, J. Hoyd '?'p?p?rry' Pharmacy. Agent forBett.wRycucd, CIiemist.