Hide Articles List

5 articles on this Page

ARDDANGOSFA LLANRWST. I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ARDDANGOSFA LLANRWST. I Dydd Iau. yn Mharc Gwydir, fe gynhaliwyd yr unfed-a'r bymtheg-a r-hugair. Arddangosfa Cymdeithas Amaethyddol Dyffryn Conwy. Yr oedd 75 mwy o entries nag a fu erioed o'r blaen, ac addawai hon fod yn Arddangosfa arbenig o Iwyddianus, ond tywalltai y gwlaw ar yr holl wlad yn gawodydd trymion trwy'r dydd, a thaflodd hyny gwmwl ar bobpeth perthynol iddi. Er hyny edrycha holl aelodau y Pwyllgor yn siriol a chalonog yn yr ymdeim- lad iddynt hwy, yn arbenig yr Ysgrifenydd, wneyd pobpeth allent at gael Ilwyddiant ar bob Adran. Nis gellir gwell Ysgrifenydd nag ydyw Mr. Watling: pobpeth yn ei le ganddo, a'r cwbl mor ddiymffrost a thawel a phe yn ddim ond edrychydd. Edmygem ei ddull boneddig- aidd, a'i atebion moesgar i bawb ddeuent ato i holi am y naill beth neu'r llall. Cymerai y Cyn-ysgrifenydd (Mr. R. R. Owen) gryn ddyddordeb yn yr Arddangosfa, ac yr oedd yno yn rhoddi ei gyngor tawel a doeth yn mhob achos gyfododd eisieu sylw. Gwnaeth y Cad- eirydd profiadol ei waith yn fedrus, a dyn iawn yn ei le iawn" ydyw Mr. Jones gyda'r Arddangosfa. Gwyr beth yw anifeiliaid a'r modd i'w mhagu i bwrpas. Mae cael dynion fel efe ar bwyllgor yn fantais anrhaethol i'r mudiad. Fe garasem sylwi ar amryw bethau oedd ar y maes, ac yn tellyngu gair, ond rhaid i ni basio heibio gyda nodi, fel y casgliad o Offer Amaethyddol a Teuluyddol oedd gan Mr E. Lloyd Jones, a Mri Hughes a Burrows yn nodo-dig o dda. Yr oedd gan Mr. Lloyd Jones arddangosfa gampus, yn cynwys detholiad o Offerynau Amaethyddol Mri. John Williams a'i Feibion. Y peirianau malu o amrywiol fathau yn cael eu gyru gan Glover's Little Eagle petrol engine yr hon a dyna'i sylw mawr y dorf. Yr oedd yr Offerynau tori a rhwymo yd o wahanol fathau, yn ogystal a'r celfi at borthi moch, defaid, &c., yn gwneyd yr Arddangosiad yn un atddyniadol dros ben. Yr oil yn lan a phrydferth, ac wedi eu trefnu yn chwaethus. Yr oedd Mri. Hughes & Burrows hefyd yn dangos casgliad godidog o Offerynau. Nodwedd arbenig yn eu plith ydoedd Petters Patent Oil Engine, yr hon sydd o'r cynllun diweddaraf. Yr oedd llawer o edrych ar hon yn troi peirianau mor rwydd. Peiriant codi tatws o waith Powell & Whitaker, peiriant medi newydd o waith Deering, corddwr newydd, peiriant casglu hufen, a pheiriant golchi a gwasgu dillad. Synem yn fawr weled y gwahanol Offerynau newyddion ddyfeisiwyd yn ddiweddar wedi cael eu dwyn i lawr i olwg llygaid yr Amaethwyr yny wlad, fel y gwnaed, a haedda y cyfeillion hyn bob cefnogaeth am eu gwaith yn gwneyd hyny gyda thraul mawr. Yn ymyl y cyfeillion hyn yr oedd Mr, Rowland Williams, R.S.S., Ty'nygroes, Talycafn, yn dangos ei ddyfais newydd at ddal Modurau i'w harchwilio a'i glanhau. Yn sicr, fe ddaw hwn yn boblogaidd, gan mor syml a pherffaith ydyw. Yn bendifaddeu, yr oedd Arddangosfa Mel y cyfaill cywir Mr. John Berry, yn ardderchog, ac yn un o'r pethau goreu a welsom erioed. Fel arfer, yr oedd" Doctor" Rees yno gyda "Ymborth Foden" i anifeiliaid; Mri Day, Crewe gyda Meddyglynau Anifeiliaid, yn og- ystal a llu eraiU ydynt yn ymwelwyr cyson a'r maes. Canmoliaeth a glywsom gan y Beirn- iaid yn mhob Adran, ac nid oedd dim yn atal llwyddiant eithriadol yr Arddangosfa ond y gwlaw trwm a ddisgynodd. Y Beirniaid oeddynt :—Ceffylau Trymion, Mr. J. Whinnerah, Wharton Hall, Carnfforth. Ceffylau Ysgeifn, Mr. J. Lancaster, Broughton Preston. Gwartheg, Mri. S, Raingill, Altrin- cham: a J. Maitland, Glynllifon Park, Carnar- fon. Defaid a Moch, Mr. W. Conwy Bell, Brynffynon, Rhuddlan. Cwn, Dofednod, &c., Mr. E. C. Stretch, Ormskirk. Ymenyn, Miss J- Foster, Dairy Institute, Worleston, Nant- wich. Mel, Mr. John Berry, The Apiary, Llanrwst. Meddyg Anifeiliaid Anrhydeddus, Mr. W. J. Bushnell. M.R.C.V.S. Conwy. Gwnaeth y Beirniaid eu gwaith i foddlonrwydd Pawb, a dyfarnasant y gwobrwyon fel y canlyn CEFFYLAU TRYMION. Her-gwpan Arian Cwpan Bodnant (Rhodd Syr Ch. Maclaren, Barwnig). Rhaid i Denant ei henill dair gwaith allan o bump. Ceffyl neu Gaseg, 1. R. H. Roberts, Dolwyd, Mochdre. aseg gydag Ebol, 1, Thomas Jones, Plas- hnon, Llanrwst; 2, R. a J. Lloyd, Nantwrach ? Fawr, Llanrwst. Caseg neu Geffyl tair blwydd, 1 ac 2, R. H, J" Toberts, Dolwyd, Mochdre. Eto dwy flwydd, 1, Robert J. Davies, Bod- octiwyn Fawr, Abergele 2, Thomas Jones, lastirion, Llanrwst. t Eto blwydd oed, 1, R. Roberts, Votty Fawr, ?Prwst; 2, Edward Evans, Hafod, Llanrwst. Gwedd, l, J. a J. Foulkes, Llandudno Junc- ;)n; 2. R. H. Hughes, Mochdre. Caseg neu Geffyl gan Denant, 1, R. H. bberts, Mochdre; 2, J. a J. Foulkes, Llan- cdno Junction. \.m y Cyw goreu o Ystalwyni Plas Llan, lwysbach, I, T. Jones, Plastirion Llanrwst 9p. • J. Hughes, Tygwyn, Mochdre. i, CEFFYLAU YSGEIFN. er1en a Chyw, 1. Anrhydeddus Mrs. Ward I ca 0° yn; 2, W. Roberts, Maestell, Taly- a Fn?E?°? Ferlen dros 14 dyrnfedd, 1, j Prof wvu Plasyfoel, Duserth; 2, Anrhyd- ??Mr???' D-erth 2. A°rhyd" Prthil? 'l dros 12 dyrnfedd, 1, D. a J. 0, I PTibard Glanywern, Mochdre; 2, Robert hPenYbrYl1, Denbigh. 1 d Mlyn nen Ferlen ddwyflwydd, 1, Anrhyd- i e^diMrone^fe5en ddwyflwydd- 1. Anrhyd- & Talytfn ???' 2' E. Francis, Furnace. 8 Etheb fod dros 13 dyrnfedd na than dair ( 8d, David ?°berts, Aelydon Penmachno; t 2, > i nWtn' Corphwysfa Hotel, Penypass, I Llanhc Roberts, Cae Haidd, i ?&chan. ? Roberts, Cae Haidd, t Merlyn neu Ferlen Fynydd, heb fod dros 13 dyrnfedd, 1, T. E. Jones, Windsor House, Conwy; 2, W. H. Jones, Hendre Waelod, Glan Conwy 3, R. Parry, Glanrafon, Dol- wen, Abergele. Eto, gyda Chyw heb fod dros 12 dyrnfedd, 1, J. G. Evans, Ty Gwyn, Llanrwst 2, D. R. Roberts, Cae Coch, Roewen. Eto, dros 11 dyrnfedd, ac o dan 3 oed, 1, J. Roberts, Cae Melwr, Llanrwst 2, J. G. Evans, Llanrwst; 3, David Pierce, Dyffryn Aur Llanrwst. NEIDIO. 1, F. V. Grange, Fardon, Caer; 2, Dr. Davies, Machynlleth; 3, T. P. Hodson, Marsh Farm, Nantwich. TURNOUT. Merlyn neu Ferlen o 14 dyrnfedd ac uchod, 1, Anrhydeddus Mrs. Ward, Old Colwyn; 2, F. Bibby, Plasyfoel, Dyserth 3, John Roberts, Cae melwr, Llanrwst. Eto, o dan 14 dyrnfedd, 1, Robert Ellis, Penybryn, Dinbych; 2, Mrs. K. R. Owen, Gorphwysfa hotel, Penypass, Llanbetis; 3, Robert Parry, Glan'rafon, Dolwen, Abergele. TURNOUT MASNACHWR. 1, John Roberts, Cae melwr, Llanrwst; 2, Robert Ellis, Penybryn, Dinbych, TITHIO. Dros 14 dyrnfedd, 1, J. H. Smith, Bee hotel, Abergele; Cydradd ail, Ysgutorion Edward Roberts, Stag hotel, a Herbert Hughes, Elwydene, Llanrwst. Eto, heb fod dros 14 dyrnfedd, 1, A. P. Williams, Coedhowell, Bangor; 2, Herbert Hughes, Elwydene, Llanrwst. GWARTHEG. Her-gwpan Arian Cwpan Gwydr (Rhodd y Llywydd). Y Fuwch neu Heffer Gyflo neu Flith, 1, Herbert Hughes, Elwydene. Tarw Goreu (nid Cymreig), 1, T. Roberts, Llaweni hall. Tarw Cymreig, 1, Mrs. Wynne Finch, Voelas hall, Bettwsycoed; 2, John Roberts, Tai'nymaes, Pentrevoelas. Buwch Laetha, Cyflo neu Flith, gan Denant, 1, William Jones, Hand, Llanrwst; 2 a 3, W. H. Jones, Gwernhowell, Pentrevoelas. Hefter Gymreig, 2 ac o dan 3 oed gan Denant, 1, William Jones, Hand, Llanrwst; 2, O. H. Humphreys, Ty'nycoed, Llanrwst. Heffer flwydd ac o dan ddwy flwydd, gan Denant, 1, R. Armor Jones, Cae gwyn, Din- bych 2, Evan Roberts, Tyddyn hen, Llan- rwst. Buwch Fer-gorn, Cyflo neu Flith, 1, Herbert Hughes, Elwydene; W. H. Jones, Cemaes, Llangerniew. Eto, Croes-rywiogol, 1, Herbert Hughes, Elwydene; 2, Thomas Jones, Plastirion. Eto, gan Denant, 1, Thomas Jones, Plastir- ion, Llanrwst; 2, R. Armor Jones, Cae gwyn, Dinbych. Heffer, unrhyw rywogaeth ond Cymreig, dwy ac o dan deirblwydd, 1, R. Armor Jones, Cae gwyn, Dinbych; 2, William Jones, Hand, Llanrwst. Eto, flwydd ac o dan ddwy flwydd, 1, Herbert Hughes, Elwydene, Llanrwst; 2, H. H. Robets, Ty mawr, Eglwysbach, Eto, gan Denant, 1, H. H. Roberts, Ty mawr, Eglwysbach 2, William Jones, Hand, Llanrwst. Par o Fustych Cymreig blwyddoed, 1, Hugh Hughes, Union Inn, Llanrwst; 2. William Jones, Hand, Llanrwst. Eto, dwyflwydd, 1 a 2, William Jones, Hand, Llanrwst. Eto, unrhyw rywogaeth, 1 a 2, William Jones, Hand, Llanrwst. Buwch gan Denant heb gael gwobr o'r blaen, 1, Thomas Jones, Plastirion. Eto Heffer, 1, W. Jones, Hand, Llanrwst. DEFAID. Hwrdd Cymreig gan Denant, 1 ac 2, Mrs. Grace Ellis, Tynhendre, Bangor. Eto blwydd, 1, Grace Ellis; 2, Mrs. Wynne Finch, Bettwsycoed. Eto Wiltshire gan Denant, 1, John Owen, Hafodunos Farm, Abergele 2, John Williams Bodrochwyn Fawr. Eto Oen gan Denant, 1, John Evans, Tro- farth, Llangerniew. Hwrdd heb enill o'r blaen, gan Denant, (Gwobr arbenig gan Herbert Hughes, Ysw., Llanrwst) 1, Mrs. Grace Ellis, Tynhendre, Bangor. Tair Mamog Gymreig, 1, Mrs. Grace Ellis, Tynhendre, Bangor; 2, Mrs Wynne-Finch, Voelas, Bettwsycoed. Tair Mamog Gymreig gan Denant, 1, Mrs. Grace Ellis, Tynhendre, Bangor; 2, John Evans, Trofarth, Llangerniew. Eto, teirblwydd, 1 a 2, Mrs. Grace Ellis, Tynhendre, Bangor. Eto, i Denantiaid Dyffryn Conwy, 1, John Evans, Trofarth, Llangerniew 2, Mrs. Grace Williams, Coeti mawr, Talybont. MOCH. Baedd, 1, T. O. Jones, Ty'nycelyn, Llangws- tenyn 2, D. & J. O. Pritchard, Glanywern, Mochdre. Hwch Fagu, 1 ac 2, H. H. Smith, Plas cae coch, Trefriw. Eto, rywogaeth bychan, 1 ac 2, H. H. Smith, Plas cae coch, Trefriw. CWN. Daeargi, 1, E. Lloyd Hope, Penybryn, Llan- rwst Anrhydeddus Mrs. Ward, Colwyn 3, D. Garic Roberts, Albert hotel, Llandudno. Daeargast, 1, D. Garic Roberts, Albert hotel, Llandudno; 2, W. C. Roberts, The Avenue, Llandudno; 3, Anrhydeddus Mrs. Ward, Cotwyn. Ci neu Ast Ddefaid, blewyn ganv, 1, T. F. Morris, Cross Keys, Bl. Festiniog 2, Miss L. A. Jones, Llanfrothen; 3, T. R. Jones, Moss hill, Penmachno. Eto, llyfn, 1 a 3, Bob Williams, Brynbeddau farm, Waenfawr 2, Hngh Jones, Bodawen, Bangor. Daeargi Cymreig, 1, Prof. W. Beaumont, King's Head hotel, Llandudno 2, Wm. Davies, Glyndwr, Colwyn Bay; 3, W. C. A t Roberts, The Avenue, Llandudno. Daeargast Gymreig. 1 ac2, William A. Dew, Wellfield, Bangor; 3, W. C. Roberts, The Avenue, Llandudno, Ci Hela (Spaniel), 1, W. G. Evans, 10, Tegid Street, Bala; 2, C. E. Gostage, 12. Rhiwbank terrace, Colwyn Bay; 3, Mrs. J. Owen, Mona villa, Conway road, Colwyn Bay. Ci neu Ast, uriryw rywogaeth arall, 1, P. W. Brundrit, St. Petrocks, Llandudno 2, A. R. Hughes, Ty'n y fynwent, Llanrwst; 3, D. R. Evans. Llys dewi, Borth-y-gest. Ci neu Ast heb enill y wobr gyntaf o'r blaen, 1, P. W. Brundrit, Llandudno; 2, A. R. Hughes, Ty'nyfynwent, Llanrwst; 3, Miss W. E. P, Dew, Bangor. Ci Defaid o dan flwydd oed, 1, T. F. Morris Cross Keys, Blaenau Ffestiniog; 2, John Hughes, Mostyn Avenue, Llandudno 3, Bob Williams, Waenfawr. Dosbarth Gwerthu, 1, A. R. Hughes, Llan- rwst; 2, D. Garic Roberts, Llandudno; T. F. Morris, Blaenau Ffestiniog. Ci neu Ast oreu ar y cae Tlws Aur, gwobr arbenig, gan Mr. E. Lloyd Hope, 1, W. A. Dew, Bangor 2. P. W. Brundrit, Llandudno. Eto Tlws Arian, am y Daeargi bychan goreu 1, W. A. Dew 2. Prof W. Beaumont; 3, Supt E. Jones, Llanberis. DOFEDNOD. Ceiliog neu Iar Minorca, Spanish, neu An- dalusian, 1, R. B. Babcoch, Colwyn 2, T. E. & J. T. Roberts, Llechwedd Isaf, Ffestiniog. Eto Game, 1 ac 2, Robert Edwards. Felin j Isaf, Llanrwst. Eto Plymouth Rock, 1 ac 2, Col Sandbach, Hafodunos, Abergele. Eto Wyandotte, 1 ac 2, Col Sandbach. Eto Orpington, 1 ac 2, Col Sandbach. Eto Leghorn, 1, R. B. Babcock; 2, Mrs. Evans, The Bridge, Llangerniew. Eto unrhyw rywogaeth arall. 1 ac 2, R B. Babcock. Eto Dosbarth Gwerthu, 1. Babcock 2, Col. Sandbach. Hwyaid Aylesbury, 1 ac 2, Sandbach. Eto unrhyw fath arall, 1, Sandbach 2, A. Mc Farlane, Victoria Hotel, Llanrwst. Gwydd neu Geiliogwydd, 1 ac 2. Sandbach. Dofednod wedi eu parotoi: Cwpl o Gywion, 1 ac 2, T. Hughes, Rhydyfoel, Llanddulas. Eto Hwyaid, 1 ac 2, T. Hughes, Rhydyfoel, Llanddulas. 6 o Wyau Gwynion, 1, T. E. & J. J Roberts, Llechwedd isaf, Festiniog; 2, John Evans, Trofarth, Llangerniew. Eto, lliwiedg, 1, John Evans, Trofarth, Llangerniew. COLOMENOD. Show Homer, 1, H. Archer, Llangerniew 2, W. & R. Jones, 2, Tynewydd cottages, Old road, Llandudno 3, J. Humphreys, Swyddfa'r Rhedegydd, Bl. Festiniog. Flying Homer, 1, W. C. Roberts, The Avenue, Llandudno; 2, Hughes & Roberts, Church street, Llanrwst; 3, H. Archer, Llan- gerniew. I Eto, unrhyw rywogaesh, 1 a 2, H. Archer, Llangerniew 3, Ivey Gerard, Primrose cottage, Llanrwst. ADAR CEWYLL. Peneuryn (Goldfinch), 1, J. E. Jones, Mary street, Penmachno 2, Evan Roberts, Railway terrace, Llanrwst; 3, Evans & Kershaw, 25, Wellington place, Llanrwst. Melynog (Canary), 1, John Kershaw, Wat- ling street, Llanrwst; Cyfartal Ail, J. E. Jones, Mary street, Penmachno, a John Kershaw, Watling street, Llanrwst. Unrhyw Aderyn arall, 1 ac 2, Miss E. Wynne Wiiliams, Chapel street, Llanrwst. CATHOD. Unrhyw rywogaeth, 1, Miss B. C. Davies, Gwydr hotel, Bettwsycoed; 2, Mrs. Hughes, Mona view, Llanfairfechan 3, William J. Lewis, Penygilfach, Llanberis. GWNINGOD. Unrhyw rywogaeth, 1, Miss Ivy R. Hughes, Ty'nyfynwent, Llanrwst 2, Miss Brooke, The Morfa, Conway 3, John Walters, 3, Trefriw terrace, Trefriw. YMENYN. I'r tenant a ddangoso 25 pwys o Ymenyn Llestr, 1, Mrs. H. Jones, Moelfra newydd, Cerrigydruidion 2. Mrs. Edwards, Rhos mawn, Llangerniew. Ymenyn newydd yn bwysi, yn ol yr hen ddull, 1, R. & J. Lloyd, Nantwrach fawr, Llanddewi; 2, Mrs. Edwards, Rhos mawn, Llangerniew. Eto, y dull newydd, 1, Miss Jennie Roberts, Clust y blaidd, Llangerniew; 2, R. & J. Lloyd, Nantwrach fawr, LIanddewi. MEL. 0 ddeuddeg i ugain pwys o Fel Goleu, 1. 1-1. Jones, 2, Machno Place, Denbigh; 2, Mrs. Edwards, Rhos Mawn, Llangerniew 3, D. G. Jones, Rhiwdafna, Maenan. Eto Tywyll, 1 ac 2, Ellis B. & fhomas Rob- erts, 3, Dolydd Terrace, Bettwsycoed,

Advertising

Penmachno. I

Bettwsycoed. j

Advertising